Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

mysqlden resim çekme

merhabalar,
databasedeki jpeg resimleri sicil numarasına göre çekip bi klasöre kaydediyorum daha sonra kenarlarını kırpıp boyutlandırıp print için sayfalıyorum fakat çektiğim fotoğraflar siyah ekran geliyor. linux kullanıyorum bu arada.

$resim="select RESIM from personel where KURUM_SICIL_NO='$sicili' ";
$result=mssql_query($resim);
$kaydet=mssql_result($result,0,"RESIM");
$type='jpg';
header('content-type:'.$type);

bu sayfadan resime ulaşıp

$resimal="http://localhost/kimlik/kimlik/resim.php?sicil=:$sicili";
$kaydet="images/deneme1.jpg";
copy($resimal,$kaydet);

bu sayfadan da hardiske kopyalıyorum. ama simsiyah bi görüntü geliyor.
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • teacher0610 adlı üyenin fotoğrafı
  12 yıl önce yazılmış
  54 cevap - 29 soru
  Sanırım resim upload aşamasında bozuluyor, kırpma ve boyutlandırma kodlarını yazarsan daha kolay çözüm üretebiliriz..
  • alren adlı üyenin fotoğrafı alren
   köşeleri kırpmak için

   <?php
   $image_file = $_GET [ 'src' ];
   $corner_radius = isset( $_GET [ 'radius' ]) ? $_GET [ 'radius' ] : 20 ; // The default corner radius is set to 20px
   $angle = isset( $_GET [ 'angle' ]) ? $_GET [ 'angle' ] : 0 ; // The default angle is set to 0º
   $topleft = (isset( $_GET [ 'topleft' ]) and $_GET [ 'topleft' ] == "no" ) ? false : true ; // Top-left rounded corner is shown by default
   $bottomleft = (isset( $_GET [ 'bottomleft' ]) and $_GET [ 'bottomleft' ] == "no" ) ? false : true ; // Bottom-left rounded corner is shown by default
   $bottomright = (isset( $_GET [ 'bottomright' ]) and $_GET [ 'bottomright' ] == "no" ) ? false : true ; // Bottom-right rounded corner is shown by default
   $topright = (isset( $_GET [ 'topright' ]) and $_GET [ 'topright' ] == "no" ) ? false : true ; // Top-right rounded corner is shown by default

   $images_dir = 'images/' ;
   $corner_source = imagecreatefrompng ( 'images/corner.png' );

   $corner_width = imagesx ( $corner_source );
   $corner_height = imagesy ( $corner_source );
   $corner_resized = ImageCreateTrueColor ( $corner_radius , $corner_radius );
   ImageCopyResampled ( $corner_resized , $corner_source , 0 , 0 , 0 , 0 , $corner_radius , $corner_radius , $corner_width , $corner_height );

   $corner_width = imagesx ( $corner_resized );
   $corner_height = imagesy ( $corner_resized );
   $image = imagecreatetruecolor ( $corner_width , $corner_height );
   $image = imagecreatefromjpeg ( $images_dir . $image_file ); // replace filename with $_GET['src']
   $size = getimagesize ( $images_dir . $image_file ); // replace filename with $_GET['src']
   $white = ImageColorAllocate ( $image , 255 , 255 , 255 );
   $black = ImageColorAllocate ( $image , 0 , 0 , 0 );

   // Top-left corner
   if ( $topleft == true ) {
   $dest_x = 0 ;
   $dest_y = 0 ;
   imagecolortransparent ( $corner_resized , $black );
   imagecopymerge ( $image , $corner_resized , $dest_x , $dest_y , 0 , 0 , $corner_width , $corner_height , 100 );
   }

   // Bottom-left corner
   if ( $bottomleft == true ) {
   $dest_x = 0 ;
   $dest_y = $size [ 1 ] - $corner_height ;
   $rotated = imagerotate ( $corner_resized , 90 , 0 );
   imagecolortransparent ( $rotated , $black );
   imagecopymerge ( $image , $rotated , $dest_x , $dest_y , 0 , 0 , $corner_width , $corner_height , 100 );
   }

   // Bottom-right corner
   if ( $bottomright == true ) {
   $dest_x = $size [ 0 ] - $corner_width ;
   $dest_y = $size [ 1 ] - $corner_height ;
   $rotated = imagerotate ( $corner_resized , 180 , 0 );
   imagecolortransparent ( $rotated , $black );
   imagecopymerge ( $image , $rotated , $dest_x , $dest_y , 0 , 0 , $corner_width , $corner_height , 100 );
   }

   // Top-right corner
   if ( $topright == true ) {
   $dest_x = $size [ 0 ] - $corner_width ;
   $dest_y = 0 ;
   $rotated = imagerotate ( $corner_resized , 270 , 0 );
   imagecolortransparent ( $rotated , $black );
   imagecopymerge ( $image , $rotated , $dest_x , $dest_y , 0 , 0 , $corner_width , $corner_height , 100 );
   }

   // Rotate image
   $image = imagerotate ( $image , $angle , $white );

   // Output final image
   imagejpeg ( $image );

   imagedestroy ( $image );
   imagedestroy ( $corner_source );
   ?>
   12 yıl önce yazılmış
  • alren adlı üyenin fotoğrafı alren
   boyutlandırmak için

   <?php

   class SimpleImage {

   var $image;
   var $image_type;

   function load($filename) {
   $image_info = getimagesize($filename);
   $this->image_type = $image_info[2];
   if( $this->image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
   $this->image = imagecreatefromjpeg($filename);
   } elseif( $this->image_type == IMAGETYPE_GIF ) {
   $this->image = imagecreatefromgif($filename);
   } elseif( $this->image_type == IMAGETYPE_PNG ) {
   $this->image = imagecreatefrompng($filename);
   }
   }
   function save($filename, $image_type=IMAGETYPE_JPEG, $compression=75, $permissions=null) {
   if( $image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
   imagejpeg($this->image,$filename,$compression);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_GIF ) {
   imagegif($this->image,$filename);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_PNG ) {
   imagepng($this->image,$filename);
   }
   if( $permissions != null) {
   chmod($filename,$permissions);
   }
   }
   function output($image_type=IMAGETYPE_JPEG) {
   if( $image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
   imagejpeg($this->image);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_GIF ) {
   imagegif($this->image);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_PNG ) {
   imagepng($this->image);
   }
   }
   function getWidth() {
   return imagesx($this->image);
   }
   function getHeight() {
   return imagesy($this->image);
   }
   function resizeToHeight($height) {
   $ratio = $height / $this->getHeight();
   $width = $this->getWidth() * $ratio;
   $this->resize($width,$height);
   }
   function resizeToWidth($width) {
   $ratio = $width / $this->getWidth();
   $height = $this->getheight() * $ratio;
   $this->resize($width,$height);
   }
   function scale($scale) {
   $width = $this->getWidth() * $scale/100;
   $height = $this->getheight() * $scale/100;
   $this->resize($width,$height);
   }
   function resize($width,$height) {
   $new_image = imagecreatetruecolor($width, $height);
   imagecopyresampled($new_image, $this->image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $this->getWidth(), $this->getHeight());
   $this->image = $new_image;
   }
   }   ?>
   12 yıl önce yazılmış