Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Php image upload problem

Bir form üzerinden 10 adet resim almaktatım. Ancak normalde çalışan kodlar (demo üzerinde) kendi formuma uyguladığımda çalışmıyor. Hatam nerede, yardımcı olursanız sevinirim.

Form :
<form name="ilan" id="ilan" method="post" action="index.php?page=aWxhbnZlcg==&basamak=Mw==" enctype="multipart/form-data">
<div><h3>Fotoğraf</h3></div>
<div id="fotograf">

	<div id="serit" style="background-color:#0F0;width:10px;"></div>


	<div style="height:160px">
  	
		<div style="float:left">
      <ul id="gozat">
        <li>1.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
        <li>2.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
        <li>3.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
        <li>4.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
        <li>5.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
      </ul>
    </div>
    <div style="float:left">
      <ul id="gozat">
        <li>6.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
        <li>7.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
        <li>8.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
        <li>9.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
        <li style="margin-left:-6px">10.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
      </ul>
    </div> 
    <div style="float:left;width:150px;margin-top:10px"><b><u>Açıklamalar:</u><br /><br /> * Maksimum dosya boyutu : 500KB <br /><br /> * İzin verilen dosya türleri : JPG, JPEG, GIF ve PNG</b></div>
    <div style="clear:both"></div>  
  </div>
	
	
	<div style="clear:both"></div> 
</div>
	<input type="submit" value="Devam >>" class="devam" />
</div>
</form>

Yukle.php
// sınıfı çağır
 require_once('eb.upload.php'); 

 // yüklenecek dosyalar varsa devreye gir
 if( $_FILES )
 {
   // sınıfı hazırla
   $up = new UPLOAD( $_FILES['dosyalar'] ); 

   // yüklenecek dosyalar hangi klasöre kayıt edilecek
   $up->yolDizin('incoming/'); 

   // 500 KB'a kadar olanlara izin ver
   $up->maxBoyut(500); 

   // izin verilecek dosya türleri
   $up->tipKabul('gif,jpg,png');

   // yükleme işlemini başlat
   if( $up->baslat() === FALSE ) {
     echo $up->sonHata();
   } else {
     echo 'Dosyalar başarıyla yüklendi';
   }

 }
else
{
   echo "Dosya seçmediniz.";
}

+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • phpogreniyorum adlı üyenin fotoğrafı
  12 yıl önce yazılmış
  22 cevap - 7 soru
  eb.upload.php sınıfıda koyarmısın

  sınıfta nasıl alıyor bu dosyaları ?
  • teacher0610 adlı üyenin fotoğrafı teacher0610
   <?php
   //
   // +---------------------------------------------------------------------------+
   // | eburhan Upload class v1.6                         |
   // +---------------------------------------------------------------------------+
   // |                                      |
   // | Sınıf adı   : eburhan Upload class                   |
   // | Versiyonu   : 1.6                           |
   // | Görevi     : sunucuya dosya yüklenmesini sağlar            |
   // | Gereksinimler : PHP 4.3.0 ve üzeri                    |
   // | Son güncelleme : 13 Şubat 2009, 18:18                   |
   // |                                      |
   // +---------------------------------------------------------------------------+
   // |                                      |
   // | Programcı   : Erhan BURHAN                       |
   // | E-posta    : eburhan {at} gmail {dot} com               |
   // | Web adresi   : http://www.eburhan.com/             		  |
   // |                                      |
   // +---------------------------------------------------------------------------+
   // |                                      |
   // | Copyright (C) 2008                            |
   // |                                      |
   // | This program is free software; you can redistribute it and/or       |
   // | modify it under the terms of the GNU General Public License        |
   // | as published by the Free Software Foundation; either version 2      |
   // | of the License, or (at your option) any later version.          |
   // |                                      |
   // | This program is distributed in the hope that it will be useful,      |
   // | but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of      |
   // | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the       |
   // | GNU General Public License for more details.               |
   // |                                      |
   // +---------------------------------------------------------------------------+
   //
   
   // hataları ekranda göstermeyi kapat
   // bu sayede @ kullanmaktan kurtuluyoruz
   $oldErr = error_reporting(0);
   
   class UPLOAD{
   
     var $_dosyalar = array();
     var $_sayDosya = 0;
     var $_hataMsg  = array();
     var $_bilgiVer = array();
     var $_yolDizin = './upload';
     var $_yazUstune = false;
   	var $_imgUzanti = array('png', 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'gif', 'bmp');
     var $_gdEtkin 	= false;
   
   
     /**
      * kurucu fonksiyondur. öntanımlı işlemleri yapar
      *
      * @access public
      * @param	array	yükleme dizininin yolu
     */
     function UPLOAD($_FILES)
     {
   		// GD kütüphanesi etkin mi? (geçersiz resim kontrolü için gerekli)
   		$this->_gdEtkin = extension_loaded('gd');
   
       $dosyalar = array();
       $dosyaSay = count($_FILES['name']);
   
   		// yüklenecek dosya sayısına göre "dosyalar" dizisini oluştur
   		if( $dosyaSay===1 && !is_array($_FILES['name']) ) {
   			$dosyalar['name'][] 	 = $_FILES['name'];
   			$dosyalar['type'][]	 	 = $_FILES['type'];
   			$dosyalar['tmp_name'][] = $_FILES['tmp_name'];
   			$dosyalar['error'][] 	 = $_FILES['error'];
   			$dosyalar['size'][] 	 = $_FILES['size'];
   		} else {
   			$dosyalar = $_FILES;
   		}
   
       // boş kayıtları aradan çıkart
       for( $i=0; $i<$dosyaSay; ++$i )
       {
         if( !empty($dosyalar['name'][$i]) )
         {
   				// geçerli dosyanın uzantısı
           $dosyalar['ext'][$i] = $this->_dosyaUzantisi( $dosyalar['name'][$i] );
   
           $this->_dosyalar['name'][]   = $dosyalar['name'][$i];
           $this->_dosyalar['ex_name'][]  = $dosyalar['name'][$i];
           $this->_dosyalar['ext'][] 		= $dosyalar['ext'][$i];
           $this->_dosyalar['type'][]   = $dosyalar['type'][$i];
           $this->_dosyalar['tmp_name'][] = $dosyalar['tmp_name'][$i];
           $this->_dosyalar['error'][]   = $dosyalar['error'][$i];
           $this->_dosyalar['size'][]   = $dosyalar['size'][$i];
   
           // ön hata kontrolü
           if( $dosyalar['error'][$i] !== 0 ){
             $this->_hataMsg[] = "<strong>{$dosyalar['name'][$i]}</strong> ".$this->_phpDurumMsj($dosyalar['error'][$i]);
           }
   
   				// MIME kontrolü
           if( $this->_mimeKontrol($dosyalar['ext'][$i], $dosyalar['type'][$i]) === false ){
             $this->_hataMsg[] = "<strong>{$dosyalar['name'][$i]}</strong> dosyasının MIME tipine izin verilmiyor.";
   				}
   
           /*
   					Geçersiz Resim Kontrolü
   					 1. önce dosya uzantısına bak
   					 2. uzantı $_imgUzanti dizisi içerisinde var mı?
   					 3. eğer varsa $_imgKontrol() fonksiyonuna gönder
           */
           if( in_array($dosyalar['ext'][$i], $this->_imgUzanti) ) {
   					if( $this->_imgKontrol($dosyalar['type'][$i], $dosyalar['tmp_name'][$i])===false ) {
             	$this->_hataMsg[] = "<strong>{$dosyalar['name'][$i]}</strong> dosyası geçerli bir resim dosyası değil !";
             }
           }
   
           $this->_sayDosya++;
         }
       }
     }
   
   
   
     /**
      * dosyaların kaydedileceği dizinin yolu
      *
      * @access public
   	 * @param	string	yükleme dizininin yolu
     */
     function yolDizin($yol)
     {
       // Dizin var mı?
       if( !is_dir($yol) && !mkdir($yol, 0755) ){
         $this->_hataMsg[] = "<strong>$yol</strong> klasörü bulunamıyor";
       }
   
       // Dizin yazılabilir mi?
       if( !is_writable($yol) && !chmod($yol, 0755) ){
         $this->_hataMsg[] = "<strong>$this->_yolDizin</strong> klasörü yazılabilir değil";
       }
   
       $this->_yolDizin = $yol;
     }
   
   
   
     /**
      * yüklenmesi gereken minimum dosya sayısı
      *
      * @access public
   	 * @param	integer	tamsayı
     */
     function minDosya($min)
     {
       if( $this->_sayDosya < $min ) {
         $this->_hataMsg[] = "En az <strong>$min</strong> dosya yüklemeniz gerekiyor.";
       }
     }
   
   
     /**
      * aynı anda yüklenebilecek maksimum dosya sayısı
      *
      * @access public
   	 * @param	integer	tamsayı
     */
     function maxDosya($max)
     {
       if( $this->_sayDosya > $max ) {
         $this->_hataMsg[] = "Aynı anda en fazla <strong>$max</strong> dosya yükleyebilirsiniz.";
       }
     }
   
   
     /**
      * yüklenecek dosyanın minimum dosya boyutu
      *
      * @access public
   	 * @param	integer	KB cinsinden tamsayı
     */
     function minBoyut($min)
     {
       for( $i=0; $i<$this->_sayDosya; ++$i )
       {
         if( $this->_dosyalar['size'][$i] < $this->_kb2bayt($min) ){
           $this->_hataMsg[] = "<strong>{$this->_dosyalar['ex_name'][$i]}</strong> dosyasının boyutu <strong>$min KB</strong> altında olamaz.";
         }
       }
     }
   
   
     /**
      * yüklenecek dosyanın maksimum dosya boyutu
      *
      * @access public
   	 * @param	integer	KB cinsinden tamsayı
     */
     function maxBoyut($max)
     {
       for( $i=0; $i<$this->_sayDosya; ++$i )
       {
         if( $this->_dosyalar['size'][$i] > $this->_kb2bayt($max) ){
           $this->_hataMsg[] = "<strong>{$this->_dosyalar['ex_name'][$i]}</strong> dosyasının boyutu <strong>$max KB</strong> üstünde olamaz.";
         }
       }
     }
   
   
     /**
      * yüklenmesine izin verilmeyecek dosya türleri
      *
      * @access public
   	 * @param	string	'php, exe, bat' şeklindeki uzantılar
   	 * @param	string	uzantıları ayıran özel bir karakter
     */
     function tipYasak($uzantilar, $ayirici=',')
     {
   		// Uzantıları parselle ve ARRAY olarak geri döndür
   		$uzantilar = $this->_dosyaUzantisiParselle($ayirici, $uzantilar);
   
   		if( !is_array($uzantilar) ) {
   			$this->_hataMsg[] = "<strong>tipYasak</strong> ayarı yanlış belirlenmiş.";
   		}
   
   		// uzantı kontrolü
   		for( $i=0; $i<$this->_sayDosya; ++$i)
   		{
   			if( in_array($this->_dosyalar['ext'][$i], $uzantilar) ){
   				$this->_hataMsg[] = "<strong>{$this->_dosyalar['ex_name'][$i]}</strong> dosyası izin verilmeyen bir türde.";
   			}
   		}
     }
   
   
     /**
      * yüklenmesine izin verilecek dosya türleri
      *
      * @access public
   	 * @param	string	'php, exe, bat' şeklindeki uzantılar
   	 * @param	string	uzantıları ayıran özel bir karakter
     */
     function tipKabul($uzantilar, $ayirici=',')
     {
   		// Uzantıları parselle ve ARRAY olarak geri döndür
   		$uzantilar = $this->_dosyaUzantisiParselle($ayirici, $uzantilar);
   
   		if( !is_array($uzantilar) ) {
   			$this->_hataMsg[] = "<strong>tipKabul</strong> ayarı yanlış belirlenmiş.";
   		}
   
   		// uzantı kontrolü
   		for( $i=0; $i<$this->_sayDosya; ++$i)
   		{
   			if( !in_array($this->_dosyalar['ext'][$i], $uzantilar) ){
   				$this->_hataMsg[] = "<strong>{$this->_dosyalar['ex_name'][$i]}</strong> dosyası izin verilmeyen bir türde.";
   			}
   		}
     }
   
   
     /**
      * dosyayı yeniden isimlendir
      *
      * @access public
   	 * @param	string	"yeni_isim" şeklinde gelmeli
     */
     function yeniAd($ad)
     {
       if( is_bool($ad) && $ad === true )
       {
         for( $i=0; $i<$this->_sayDosya; ++$i )
         {
           $this->_dosyalar['name'][$i] = md5(uniqid(mt_rand(), true)).'.'.$this->_dosyalar['ext'][$i];
         }
       }
       elseif( is_bool($ad) && $ad === false )
       {
         for( $i=0; $i<$this->_sayDosya; ++$i )
         {
           // dosya ismindeki istenmeyen karakterleri temizle
           $this->_dosyalar['name'][$i] = $this->_dosyaIsmiTemizle( $this->_dosyalar['name'][$i] );
         }
       }
       else
       {
         for( $i=0; $i<$this->_sayDosya; ++$i )
         {
           $this->_dosyalar['name'][$i] = $ad.'.'.$this->_dosyalar['ext'][$i];
         }
       }
     }
   
   
     /**
      * dosya isminin Başına bir ifade eklemek için
      *
      * @access public
   	 * @param	string	'ek' şeklinde gelmeli
     */
     function basaEk($ek)
     {
       if( is_bool($ek) && $ek === true )
       {
         for( $i=0; $i<$this->_sayDosya; ++$i )
         {
           $oldName = $this->_dosyalar['name'][$i];
           $newName = ($i+1).'_'.$oldName;
   
           $this->_dosyalar['name'][$i] = $newName;
         }
       }
   
       if( is_string($ek) )
       {
         for( $i=0; $i<$this->_sayDosya; ++$i )
         {
           $oldName = $this->_dosyalar['name'][$i];
           $newName = $ek.'_'.$oldName;
   
           $this->_dosyalar['name'][$i] = $newName;
         }
       }
     }
   
   
     /**
      * dosya isminin Sonuna bir ifade eklemek için
      *
      * @access public
   	 * @param	string	'ek' şeklinde gelmeli
     */
     function sonaEk($ek)
     {
       if( is_bool($ek) && $ek === true )
       {
         for( $i=0; $i<$this->_sayDosya; ++$i )
         {
           $oldName  = $this->_dosyalar['name'][$i];
           $extension = '.'.$this->_dosyalar['ext'][$i];
   
           $noExtension = explode($extension, $oldName);
           $newName   = $noExtension[0].'_'.($i+1).$extension;
   
           $this->_dosyalar['name'][$i] = $newName;
         }
       }
   
       if( is_string($ek) )
       {
         for( $i=0; $i<$this->_sayDosya; ++$i )
         {
           $oldName  = $this->_dosyalar['name'][$i];
           $extension = '.'.$this->_dosyalar['ext'][$i];
   
           $noExtension = explode($extension, $oldName);
           $newName   = $noExtension[0].'_'.$ek.$extension;
   
           $this->_dosyalar['name'][$i] = $newName;
         }
       }
     }
   
   
     /**
      * upload klasöründe aynı isimde dosyalar varsa,
      * üzerlerine yazılıp yazılmayacağını belirler.
      *
      * @access public
   	 * @param	boolean
     */
     function yazUstune($durum=true)
     {
   		if( is_bool($durum) && $durum === false ) {
   			$this->_yazUstune = false;
   		} else {
   			$this->_yazUstune = true;
   		}
   	}
   
   
     /**
      * Yükleme işlemini başlatır. Temp klasöründe bulunan dosyaları
      * asıl yükleme klasörüne taşımakla görevlidir.
      *
      * @access public
   	 * @return	boolean
     */
     function baslat()
     {
   		// bu noktaya gelinceye kadar bir hata oluştuysa yüklemeyi durdur
       if( !empty($this->_hataMsg) ) {
         return false;
       }
   
       /* hata yoksa dosyaları yeni yerlerine taşımayı dene */
       for( $i=0; $i<$this->_sayDosya; ++$i)
       {
         $isim	= $this->_dosyaIsmiTemizle( $this->_dosyalar['name'][$i] );
         $adres	= $this->_yolDizin.'/'.$isim;
   
         // TEMEL dosya bilgilerini kaydet
         $this->_bilgiVer[$i]['yeniAd']	= $isim;
   			$this->_bilgiVer[$i]['eskiAd'] 	= $this->_dosyalar['ex_name'][$i];
   			$this->_bilgiVer[$i]['icerik']	= $this->_dosyalar['type'][$i];
   			$this->_bilgiVer[$i]['boyut']	= $this->_dosyalar['size'][$i];
   			$this->_bilgiVer[$i]['adres']	= $adres;
   
         // yükleme işlemini başlat
         if( $this->_yazUstune === false && file_exists($adres) ) {
   				$this->_bilgiVer[$i]['durum'] = "ERROR";
   				$this->_bilgiVer[$i]['mesaj'] = "Dosya yüklenmedi! Çünkü aynı isimde bir dosya zaten var.";
        	}
         elseif( move_uploaded_file($this->_dosyalar['tmp_name'][$i], $adres) ) {
   				$this->_bilgiVer[$i]['durum'] = "OK";
   				$this->_bilgiVer[$i]['mesaj'] = "Dosya yüklendi.";
         } else {
   				$this->_bilgiVer[$i]['durum'] = "HATA";
           $this->_bilgiVer[$i]['mesaj'] = 'Muhtemelen dosya taşıma hatası meydana geldi !';
         }
       }
   
       return true;
     }
   
   
     /**
      * bir resim(!) dosyasının, gerçekten resim olup olmadığı
      * konusunda basit bir kontrol gerçekleştirir.
      *
      * @access private
      * @param	string	dosyanın mime bilgisi
      * @param	string	dosyanın temp klasöründeki yolu
   	 * @return	boolean
     */
     function _imgKontrol($mime, $dosya)
     {
   		if( $this->_gdEtkin && !imagecreatefromstring(file_get_contents($dosya)) ) {
         return false;
   		}
   
       // GD etkin değilse getimagesize ile kontrol et
       if( ($mime == 'image/pjpeg' || $mime == 'image/jpeg') && !getimagesize($dosya) ) return false;
       if( ($mime == 'image/png' || $mime == 'image/x-png') && !getimagesize($dosya) ) return false;
       if( $mime == 'image/gif' && !getimagesize($dosya) ) return false;
   
    		return true;
     }
   
   
     /**
      * yüklenmek istenen dosyanın içerik türünün (mime type),
      * geçerli olup olmadığını kontrol eder.
      *
      * @access private
      * @param	string	dosya uzantısı
      * @param	string	kontrol edilecek mime bilgisi
   	 * @return	boolean
     */
   	function _mimeKontrol($uzanti, $mime)
   	{
   		// Mime Type bilgileri CodeIgniter çatısından alınmıştır.
   		$uzantilar = array(
         'hqx'	=>	'application/mac-binhex40',
   			'cpt'	=>	'application/mac-compactpro',
   			'csv'	=>	array('text/x-comma-separated-values', 'text/comma-separated-values', 'application/octet-stream', 'application/vnd.ms-excel', 'text/csv', 'application/csv', 'application/excel', 'application/vnd.msexcel'),
   			'bin'	=>	'application/macbinary',
   			'dms'	=>	'application/octet-stream',
   			'lha'	=>	'application/octet-stream',
   			'lzh'	=>	'application/octet-stream',
   			'exe'	=>	'application/octet-stream',
   			'class'	=>	'application/octet-stream',
   			'psd'	=>	'application/x-photoshop',
   			'so'	=>	'application/octet-stream',
   			'sea'	=>	'application/octet-stream',
   			'dll'	=>	'application/octet-stream',
   			'oda'	=>	'application/oda',
   			'pdf'	=>	array('application/pdf', 'application/x-download'),
   			'ai'	=>	'application/postscript',
   			'eps'	=>	'application/postscript',
   			'ps'	=>	'application/postscript',
   			'smi'	=>	'application/smil',
   			'smil'	=>	'application/smil',
   			'mif'	=>	'application/vnd.mif',
   			'xls'	=>	array('application/excel', 'application/vnd.ms-excel', 'application/msexcel'),
   			'ppt'	=>	array('application/powerpoint', 'application/vnd.ms-powerpoint'),
   			'wbxml'	=>	'application/wbxml',
   			'wmlc'	=>	'application/wmlc',
   			'dcr'	=>	'application/x-director',
   			'dir'	=>	'application/x-director',
   			'dxr'	=>	'application/x-director',
   			'dvi'	=>	'application/x-dvi',
   			'gtar'	=>	'application/x-gtar',
   			'gz'	=>	'application/x-gzip',
   			'php'	=>	'application/x-httpd-php',
   			'php4'	=>	'application/x-httpd-php',
   			'php3'	=>	'application/x-httpd-php',
   			'phtml'	=>	'application/x-httpd-php',
   			'phps'	=>	'application/x-httpd-php-source',
   			'js'	=>	'application/x-javascript',
   			'swf'	=>	'application/x-shockwave-flash',
   			'sit'	=>	'application/x-stuffit',
   			'tar'	=>	'application/x-tar',
   			'tgz'	=>	'application/x-tar',
   			'xhtml'	=>	'application/xhtml+xml',
   			'xht'	=>	'application/xhtml+xml',
   			'zip'	=> array('application/x-zip', 'application/zip', 'application/x-zip-compressed'),
   			'mid'	=>	'audio/midi',
   			'midi'	=>	'audio/midi',
   			'mpga'	=>	'audio/mpeg',
   			'mp2'	=>	'audio/mpeg',
   			'mp3'	=>	array('audio/mpeg', 'audio/mpg'),
   			'aif'	=>	'audio/x-aiff',
   			'aiff'	=>	'audio/x-aiff',
   			'aifc'	=>	'audio/x-aiff',
   			'ram'	=>	'audio/x-pn-realaudio',
   			'rm'	=>	'audio/x-pn-realaudio',
   			'rpm'	=>	'audio/x-pn-realaudio-plugin',
   			'ra'	=>	'audio/x-realaudio',
   			'rv'	=>	'video/vnd.rn-realvideo',
   			'wav'	=>	'audio/x-wav',
   			'bmp'	=>	'image/bmp',
   			'gif'	=>	'image/gif',
   			'jpeg'	=>	array('image/jpeg', 'image/pjpeg'),
   			'jpg'	=>	array('image/jpeg', 'image/pjpeg'),
   			'jpe'	=>	array('image/jpeg', 'image/pjpeg'),
   			'png'	=>	array('image/png', 'image/x-png'),
   			'tiff'	=>	'image/tiff',
   			'tif'	=>	'image/tiff',
   			'css'	=>	'text/css',
   			'html'	=>	'text/html',
   			'htm'	=>	'text/html',
   			'shtml'	=>	'text/html',
   			'txt'	=>	'text/plain',
   			'text'	=>	'text/plain',
   			'log'	=>	array('text/plain', 'text/x-log'),
   			'rtx'	=>	'text/richtext',
   			'rtf'	=>	'text/rtf',
   			'xml'	=>	'text/xml',
   			'xsl'	=>	'text/xml',
   			'mpeg'	=>	'video/mpeg',
   			'mpg'	=>	'video/mpeg',
   			'mpe'	=>	'video/mpeg',
   			'qt'	=>	'video/quicktime',
   			'mov'	=>	'video/quicktime',
   			'avi'	=>	'video/x-msvideo',
   			'movie'	=>	'video/x-sgi-movie',
   			'doc'	=>	'application/msword',
   			'docx'	=>	'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document',
   			'xlsx'	=>	'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet',
   			'word'	=>	array('application/msword', 'application/octet-stream'),
   			'xl'	=>	'application/excel',
   			'eml'	=>	'message/rfc822'
   		);
   
   		if( !isset($uzantilar[$uzanti]) ) return false;
   
   		if( is_array($uzantilar[$uzanti]) ) {
   			return in_array($mime, $uzantilar[$uzanti]);
   		}
   		// is_string
   		return ($mime===$uzantilar[$uzanti]);
   	}
   
   
     /**
      * yüklenmek istenen dosyanın isminde istenmeyen karakterler varsa temizler
      *
      * @access private
      * @param	string	'türkçe.gif' şeklinde olmalı
   	 * @return	string
     */
     function _dosyaIsmiTemizle($oldName)
     {
     	// isim ile uzantıyı ayır
   		$oldName	= trim($oldName);
   		$extension 	= strrchr($oldName, '.');
   		$extRegex	= "/(\\$extension)\$/";
       $onlyName	= preg_split($extRegex, $oldName, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
   
   		// türkçe karakterleri değiştir
   		$degistir = array(
   			'ı'=>'i', 'ğ'=>'g', 'ü'=>'u', 'ş'=>'s', 'ö'=>'o', 'ç'=>'c',
   			'İ'=>'i', 'Ğ'=>'g', 'Ü'=>'U', 'Ş'=>'s', 'Ö'=>'o', 'Ç'=>'c'
   		);
   		$onlyName[0] = strtr($onlyName[0], $degistir);
   		$onlyName[0] = preg_replace('/\W/', '_', $onlyName[0]);
   
   		return ($onlyName[0].$extension);
     }
   
   
     /**
      * dosya uzantısını parseller
      *
      * @access private
      * @param	string	uzantılar arasındaki ayırıcı sembol
      * @param	string	'exe, gif' şeklinde gelen uzantılar
   	 * @return	array
     */
     function _dosyaUzantisiParselle($ayirici, $uzantilar)
     {
     	$sonuc = explode($ayirici, $uzantilar);
       $sonuc = array_map('trim', $sonuc);
       return $sonuc;
   	}
   
   
     /**
      * dosya uzantısını bulur
      *
      * @access private
      * @param	string	'dosya.exe' şeklinde gelir 'exe' olarak çıkar
   	 * @return	string
     */
     function _dosyaUzantisi($dosya)
     {
       $ext = strtolower(strrchr($dosya, '.'));
       $ext = substr($ext, 1);
       return $ext;
   	}
   
   
     /**
      * bu iki fonksiyon BAYT ve KILOBAYT arası dönüşümü sağlar
      *
      * @access private
      * @param	integer	'1234' şeklinde tamsayı olmalı
   	 * @return	float
     */
     function _bayt2kb($bayt) { return round(($bayt/1024), 2); }
     function _kb2bayt($bayt) { return round(($bayt*1024), 2); }
   
   
     /**
      * başarıyla yüklenen dosyalara ait en son bilgileri verir
      *
      * @access public
   	 * @return	array
     */
     function bilgiVer()
     {
       return $this->_bilgiVer;
     }
   
   
     /**
      * oluşan en son hatayı geri döndür
      *
      * @access public
   	 * @return	string
     */
     function sonHata()
     {
       return end($this->_hataMsg);
     }
   
   
     /**
      * oluşan ilk hatayı geri döndür
      *
      * @access public
   	 * @return	string
     */
     function ilkHata()
     {
       return $this->_hataMsg[0];
     }
   
   
     /**
      * bütün hataları bir dizi halinde geri döndür
      *
      * @access public
   	 * @return	array
     */
     function tumHata()
     {
       return $this->_hataMsg;
     }
   
   
     /**
      * Upload işlemi sonrasında PHP'nin döndürdüğü durum mesajları
      *
      * @access private
      * @param	integer	hata numarası
   	 * @return	string
     */
   	function _phpDurumMsj($no)
   	{
   		$durum = array();
   		$durum[0] = 'dosyası başarıyla yüklendi';
   		$durum[1] = 'dosyası, php.ini içerisindeki upload_max_filesize direktifini aşıyor';
   		$durum[2] = 'dosyası, HTML formundaki MAX_FILE_SIZE direktifini aşıyor';
   		$durum[3] = 'dosyasının yalnızca bir kısmı yüklendi';
   		$durum[4] = 'dosyası yüklenemedi';
   		$durum[5] = 'Geçiçi klasör eksik';
   
   		return $durum[$no];
   	}
   
   }//sınıf sonu
   
   // hata raporlamayı eski haline döndür
   error_reporting($oldErr);
   ?>
   
   
   
   12 yıl önce yazılmış
  • phpogreniyorum adlı üyenin fotoğrafı phpogreniyorum
    $up->yolDizin('incoming/'); 
   
      // 500 KB'a kadar olanlara izin ver
      $up->maxBoyut(500); 
   
      // izin verilecek dosya türleri
      $up->tipKabul('gif,jpg,png');
   


   bu koşulları sağladınmı hocam ?

   veya hata veriyormu veriyorsa hata nedir ?
   12 yıl önce yazılmış
  • phpogreniyorum adlı üyenin fotoğrafı phpogreniyorum
   index.php
   
   <html>
   <head>
   	<title> Dosya Upload </title>
   	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   </head>
   <body>
   
     <form name="ilan" id="ilan" method="post" action="yukle.php" enctype="multipart/form-data">
   <div><h3>Fotoğraf</h3></div>
   <div id="fotograf">
   
   	<div id="serit" style="background-color:#0F0;width:10px;"></div>
   
   
   	<div style="height:160px">
     	
   		<div style="float:left">
         <ul id="gozat">
           <li>1.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
           <li>2.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
           <li>3.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
           <li>4.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
           <li>5.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
         </ul>
       </div>
       <div style="float:left">
         <ul id="gozat">
           <li>6.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
           <li>7.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
           <li>8.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
           <li>9.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
           <li style="margin-left:-6px">10.Resim :<input type="file" name="dosyalar[]" /></li>
         </ul>
       </div> 
       <div style="float:left;width:150px;margin-top:10px"><b><u>Açıklamalar:</u><br /><br /> * Maksimum dosya boyutu : 500KB <br /><br /> * İzin verilen dosya türleri : JPG, JPEG, GIF ve PNG</b></div>
       <div style="clear:both"></div>  
     </div>
   	
   	
   	<div style="clear:both"></div> 
   </div>
   	<input type="submit" value="Devam >>" class="devam" />
   </div>
   </form>
   
   
   </body>
   </html>

   yukle.php
   
   <?
   // sınıfı çağır
    require_once('eb.upload.php'); 
   
    // yüklenecek dosyalar varsa devreye gir
    if( $_FILES )
    {
      // sınıfı hazırla
      $up = new UPLOAD( $_FILES['dosyalar'] ); 
   
      // yüklenecek dosyalar hangi klasöre kayıt edilecek
      $up->yolDizin('incoming/'); 
   
      // 500 KB'a kadar olanlara izin ver
      $up->maxBoyut(500); 
   
      // izin verilecek dosya türleri
      $up->tipKabul('gif,jpg,png');
   
      // yükleme işlemini başlat
      if( $up->baslat() === FALSE ) {
        echo $up->sonHata();
      } else {
        echo 'Dosyalar başarıyla yüklendi';
      }
   
    }
   else
   {
      echo "Dosya seçmediniz.";
   }
   
   
   ?>


   ilk verdiğin kodda formu nerye gönderdiğine dikkat et

   şuan bende çalışıyor
   12 yıl önce yazılmış
  • phpogreniyorum adlı üyenin fotoğrafı phpogreniyorum
   bu arada gereksiz bir sınıf diye düşünüyorum
   güzel işe yarar ama bu kadar kod karmaşasına ne gerek var upload için daha sade daha temiz sınıf yazılabilir :)
   12 yıl önce yazılmış
 • kralmermi adlı üyenin fotoğrafı
  12 yıl önce yazılmış
  102 cevap - 6 soru
  hiçmi upload etmiyor yoksa bir tane edip birakiyormu?
  • teacher0610 adlı üyenin fotoğrafı teacher0610
   hiç etmiyor. dosya seçili olduğu halde seçmediniz diyor.
   12 yıl önce yazılmış
  • kralmermi adlı üyenin fotoğrafı kralmermi
   incoming klasorune yazma izni verdin demmi sunucuda yazman izni vermen gerekir cünkü?
   12 yıl önce yazılmış
  • phpogreniyorum adlı üyenin fotoğrafı phpogreniyorum
   yazma izniyle alakası yok hasancım verdim çalışan kodları
   12 yıl önce yazılmış
  • Ahmet_Kayar adlı üyenin fotoğrafı Ahmet_Kayar
   Post Ettiğin yere dikkat. Büyük ihtimal ondan kaynaklanan bir sorun ancak. $_Files İle ilgili bir sorunda yaşıyor olabilirsin. Tek olarak yüklemeyi bir dene bence daha sonra çoklu olarak denersin.
   12 yıl önce yazılmış
  • phpogreniyorum adlı üyenin fotoğrafı phpogreniyorum
   verdiğim kodlarla denedinmi ? senin verdiğin kodlarda sadece yukle.php yaptım yüklemeyi gercekleştirdi ??
   12 yıl önce yazılmış
  • teacher0610 adlı üyenin fotoğrafı teacher0610
   Hata başka bir yerdenmiş.Bulması epey zor oldu. bu sayfa başka bir sayfanın içerisine include ediliyor. Ve o sayfada da bir form var. Onun enctype kısmı olmadığından resimler gelmiyormuş. İlgilenen tüm arkadaşlara teşekkürler..
   12 yıl önce yazılmış