Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

PHP ile PORT dinleme

mrb.lar
php ile usb ile bağlı bi kaynaktan veri okuayabilirmiyiz
bu pedal olabilir vs,,vs..
yada 10 portunu dinleme okuma gibi
bunları yapabilirimiyiz
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Doğru Cevap

Cevaplar

 • kralmermi adlı üyenin fotoğrafı
  12 yıl önce yazılmış
  102 cevap - 6 soru
  Com portlarını kullanarak yapabilirsiniz.
  örnek bir class gönderiyorum googlede inceleryerek sende bulabilirsin ama suan icin tam olarak nasil olur bilemiyorum yardimci olmaya calisiriz.

  <?php
  define ("SERIAL_DEVICE_NOTSET", 0);
  define ("SERIAL_DEVICE_SET", 1);
  define ("SERIAL_DEVICE_OPENED", 2);
  
  /**
   * Serial port control class
   *
   * THIS PROGRAM COMES WITH ABSOLUTELY NO WARANTIES !
   * USE IT AT YOUR OWN RISKS !
   *
   * @author Rémy Sanchez <thenux@gmail.com>
   * @thanks Aurélien Derouineau for finding how to open serial ports with windows
   * @thanks Alec Avedisyan for help and testing with reading
   * @copyright under GPL 2 licence
   */
  class phpSerial
  {
  	var $_device = null;
  	var $_windevice = null;
  	var $_dHandle = null;
  	var $_dState = SERIAL_DEVICE_NOTSET;
  	var $_buffer = "";
  	var $_os = "";
  
  	/**
  	 * This var says if buffer should be flushed by sendMessage (true) or manualy (false)
  	 *
  	 * @var bool
  	 */
  	var $autoflush = true;
  
  	/**
  	 * Constructor. Perform some checks about the OS and setserial
  	 *
  	 * @return phpSerial
  	 */
  	function phpSerial ()
  	{
  		setlocale(LC_ALL, "en_US");
  
  		$sysname = php_uname();
  
  		if (substr($sysname, 0, 5) === "Linux")
  		{
  			$this->_os = "linux";
  
  			if($this->_exec("stty --version") === 0)
  			{
  				register_shutdown_function(array($this, "deviceClose"));
  			}
  			else
  			{
  				trigger_error("No stty availible, unable to run.", E_USER_ERROR);
  			}
  		}
  		elseif(substr($sysname, 0, 7) === "Windows")
  		{
  			$this->_os = "windows";
  			register_shutdown_function(array($this, "deviceClose"));
  		}
  		else
  		{
  			trigger_error("Host OS is neither linux nor windows, unable tu run.", E_USER_ERROR);
  			exit();
  		}
  	}
  
  	//
  	// OPEN/CLOSE DEVICE SECTION -- {START}
  	//
  
  	/**
  	 * Device set function : used to set the device name/address.
  	 * -> linux : use the device address, like /dev/ttyS0
  	 * -> windows : use the COMxx device name, like COM1 (can also be used
  	 *   with linux)
  	 *
  	 * @param string $device the name of the device to be used
  	 * @return bool
  	 */
  	function deviceSet ($device)
  	{
  		if ($this->_dState !== SERIAL_DEVICE_OPENED)
  		{
  			if ($this->_os === "linux")
  			{
  				if (preg_match("@^COM(\d+):?$@i", $device, $matches))
  				{
  					$device = "/dev/ttyS" . ($matches[1] - 1);
  				}
  
  				if ($this->_exec("stty -F " . $device) === 0)
  				{
  					$this->_device = $device;
  					$this->_dState = SERIAL_DEVICE_SET;
  					return true;
  				}
  			}
  			elseif ($this->_os === "windows")
  			{
  				if (preg_match("@^COM(\d+):?$@i", $device, $matches) and $this->_exec(exec("mode " . $device)) === 0)
  				{
  					$this->_windevice = "COM" . $matches[1];
  					$this->_device = "\\.\com" . $matches[1];
  					$this->_dState = SERIAL_DEVICE_SET;
  					return true;
  				}
  			}
  
  			trigger_error("Specified serial port is not valid", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  		else
  		{
  			trigger_error("You must close your device before to set an other one", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  	}
  
  	/**
  	 * Opens the device for reading and/or writing.
  	 *
  	 * @param string $mode Opening mode : same parameter as fopen()
  	 * @return bool
  	 */
  	function deviceOpen ($mode = "r+b")
  	{
  		if ($this->_dState === SERIAL_DEVICE_OPENED)
  		{
  			trigger_error("The device is already opened", E_USER_NOTICE);
  			return true;
  		}
  
  		if ($this->_dState === SERIAL_DEVICE_NOTSET)
  		{
  			trigger_error("The device must be set before to be open", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  
  		if (!preg_match("@^[raw]\+?b?$@", $mode))
  		{
  			trigger_error("Invalid opening mode : ".$mode.". Use fopen() modes.", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  
  		$this->_dHandle = @fopen($this->_device, $mode);
  
  		if ($this->_dHandle !== false)
  		{
  			stream_set_blocking($this->_dHandle, 0);
  			$this->_dState = SERIAL_DEVICE_OPENED;
  			return true;
  		}
  
  		$this->_dHandle = null;
  		trigger_error("Unable to open the device", E_USER_WARNING);
  		return false;
  	}
  
  	/**
  	 * Closes the device
  	 *
  	 * @return bool
  	 */
  	function deviceClose ()
  	{
  		if ($this->_dState !== SERIAL_DEVICE_OPENED)
  		{
  			return true;
  		}
  
  		if (fclose($this->_dHandle))
  		{
  			$this->_dHandle = null;
  			$this->_dState = SERIAL_DEVICE_SET;
  			return true;
  		}
  
  		trigger_error("Unable to close the device", E_USER_ERROR);
  		return false;
  	}
  
  	//
  	// OPEN/CLOSE DEVICE SECTION -- {STOP}
  	//
  
  	//
  	// CONFIGURE SECTION -- {START}
  	//
  
  	/**
  	 * Configure the Baud Rate
  	 * Possible rates : 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 38400,
  	 * 57600 and 115200.
  	 *
  	 * @param int $rate the rate to set the port in
  	 * @return bool
  	 */
  	function confBaudRate ($rate)
  	{
  		if ($this->_dState !== SERIAL_DEVICE_SET)
  		{
  			trigger_error("Unable to set the baud rate : the device is either not set or opened", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  
  		$validBauds = array (
  			110  => 11,
  			150  => 15,
  			300  => 30,
  			600  => 60,
  			1200  => 12,
  			2400  => 24,
  			4800  => 48,
  			9600  => 96,
  			19200 => 19,
  			38400 => 38400,
  			57600 => 57600,
  			115200 => 115200
  		);
  
  		if (isset($validBauds[$rate]))
  		{
  			if ($this->_os === "linux")
  			{
  				$ret = $this->_exec("stty -F " . $this->_device . " " . (int) $rate, $out);
  			}
  			elseif ($this->_os === "windows")
  			{
  				$ret = $this->_exec("mode " . $this->_windevice . " BAUD=" . $validBauds[$rate], $out);
  			}
  			else return false;
  
  			if ($ret !== 0)
  			{
  				trigger_error ("Unable to set baud rate: " . $out[1], E_USER_WARNING);
  				return false;
  			}
  		}
  	}
  
  	/**
  	 * Configure parity.
  	 * Modes : odd, even, none
  	 *
  	 * @param string $parity one of the modes
  	 * @return bool
  	 */
  	function confParity ($parity)
  	{
  		if ($this->_dState !== SERIAL_DEVICE_SET)
  		{
  			trigger_error("Unable to set parity : the device is either not set or opened", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  
  		$args = array(
  			"none" => "-parenb",
  			"odd" => "parenb parodd",
  			"even" => "parenb -parodd",
  		);
  
  		if (!isset($args[$parity]))
  		{
  			trigger_error("Parity mode not supported", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  
  		if ($this->_os === "linux")
  		{
  			$ret = $this->_exec("stty -F " . $this->_device . " " . $args[$parity], $out);
  		}
  		else
  		{
  			$ret = $this->_exec("mode " . $this->_windevice . " PARITY=" . $parity{0}, $out);
  		}
  
  		if ($ret === 0)
  		{
  			return true;
  		}
  
  		trigger_error("Unable to set parity : " . $out[1], E_USER_WARNING);
  		return false;
  	}
  
  	/**
  	 * Sets the length of a character.
  	 *
  	 * @param int $int length of a character (5 <= length <= 8)
  	 * @return bool
  	 */
  	function confCharacterLength ($int)
  	{
  		if ($this->_dState !== SERIAL_DEVICE_SET)
  		{
  			trigger_error("Unable to set length of a character : the device is either not set or opened", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  
  		$int = (int) $int;
  		if ($int < 5) $int = 5;
  		elseif ($int > 8) $int = 8;
  
  		if ($this->_os === "linux")
  		{
  			$ret = $this->_exec("stty -F " . $this->_device . " cs" . $int, $out);
  		}
  		else
  		{
  			$ret = $this->_exec("mode " . $this->_windevice . " DATA=" . $int, $out);
  		}
  
  		if ($ret === 0)
  		{
  			return true;
  		}
  
  		trigger_error("Unable to set character length : " .$out[1], E_USER_WARNING);
  		return false;
  	}
  
  	/**
  	 * Sets the length of stop bits.
  	 *
  	 * @param float $length the length of a stop bit. It must be either 1,
  	 * 1.5 or 2. 1.5 is not supported under linux and on some computers.
  	 * @return bool
  	 */
  	function confStopBits ($length)
  	{
  		if ($this->_dState !== SERIAL_DEVICE_SET)
  		{
  			trigger_error("Unable to set the length of a stop bit : the device is either not set or opened", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  
  		if ($length != 1 and $length != 2 and $length != 1.5 and !($length == 1.5 and $this->_os === "linux"))
  		{
  			trigger_error("Specified stop bit length is invalid", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  
  		if ($this->_os === "linux")
  		{
  			$ret = $this->_exec("stty -F " . $this->_device . " " . (($length == 1) ? "-" : "") . "cstopb", $out);
  		}
  		else
  		{
  			$ret = $this->_exec("mode " . $this->_windevice . " STOP=" . $length, $out);
  		}
  
  		if ($ret === 0)
  		{
  			return true;
  		}
  
  		trigger_error("Unable to set stop bit length : " . $out[1], E_USER_WARNING);
  		return false;
  	}
  
  	/**
  	 * Configures the flow control
  	 *
  	 * @param string $mode Set the flow control mode. Availible modes :
  	 * 	-> "none" : no flow control
  	 * 	-> "rts/cts" : use RTS/CTS handshaking
  	 * 	-> "xon/xoff" : use XON/XOFF protocol
  	 * @return bool
  	 */
  	function confFlowControl ($mode)
  	{
  		if ($this->_dState !== SERIAL_DEVICE_SET)
  		{
  			trigger_error("Unable to set flow control mode : the device is either not set or opened", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  
  		$linuxModes = array(
  			"none"   => "clocal -crtscts -ixon -ixoff",
  			"rts/cts" => "-clocal crtscts -ixon -ixoff",
  			"xon/xoff" => "-clocal -crtscts ixon ixoff"
  		);
  		$windowsModes = array(
  			"none"   => "xon=off octs=off rts=on",
  			"rts/cts" => "xon=off octs=on rts=hs",
  			"xon/xoff" => "xon=on octs=off rts=on",
  		);
  
  		if ($mode !== "none" and $mode !== "rts/cts" and $mode !== "xon/xoff") {
  			trigger_error("Invalid flow control mode specified", E_USER_ERROR);
  			return false;
  		}
  
  		if ($this->_os === "linux")
  			$ret = $this->_exec("stty -F " . $this->_device . " " . $linuxModes[$mode], $out);
  		else
  			$ret = $this->_exec("mode " . $this->_windevice . " " . $windowsModes[$mode], $out);
  
  		if ($ret === 0) return true;
  		else {
  			trigger_error("Unable to set flow control : " . $out[1], E_USER_ERROR);
  			return false;
  		}
  	}
  
  	/**
  	 * Sets a setserial parameter (cf man setserial)
  	 * NO MORE USEFUL !
  	 * 	-> No longer supported
  	 * 	-> Only use it if you need it
  	 *
  	 * @param string $param parameter name
  	 * @param string $arg parameter value
  	 * @return bool
  	 */
  	function setSetserialFlag ($param, $arg = "")
  	{
  		if (!$this->_ckOpened()) return false;
  
  		$return = exec ("setserial " . $this->_device . " " . $param . " " . $arg . " 2>&1");
  
  		if ($return{0} === "I")
  		{
  			trigger_error("setserial: Invalid flag", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  		elseif ($return{0} === "/")
  		{
  			trigger_error("setserial: Error with device file", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  		else
  		{
  			return true;
  		}
  	}
  
  	//
  	// CONFIGURE SECTION -- {STOP}
  	//
  
  	//
  	// I/O SECTION -- {START}
  	//
  
  	/**
  	 * Sends a string to the device
  	 *
  	 * @param string $str string to be sent to the device
  	 * @param float $waitForReply time to wait for the reply (in seconds)
  	 */
  	function sendMessage ($str, $waitForReply = 0.1)
  	{
  		$this->_buffer .= $str;
  
  		if ($this->autoflush === true) $this->flush();
  
  		usleep((int) ($waitForReply * 1000000));
  	}
  
  	/**
  	 * Reads the port until no new datas are availible, then return the content.
  	 *
  	 * @pararm int $count number of characters to be read (will stop before
  	 * 	if less characters are in the buffer)
  	 * @return string
  	 */
  	function readPort ($count = 0)
  	{
  		if ($this->_dState !== SERIAL_DEVICE_OPENED)
  		{
  			trigger_error("Device must be opened to read it", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  
  		if ($this->_os === "linux")
  		{
  			$content = ""; $i = 0;
  
  			if ($count !== 0)
  			{
  				do {
  					if ($i > $count) $content .= fread($this->_dHandle, ($count - $i));
  					else $content .= fread($this->_dHandle, 128);
  				} while (($i += 128) === strlen($content));
  			}
  			else
  			{
  				do {
  					$content .= fread($this->_dHandle, 128);
  				} while (($i += 128) === strlen($content));
  			}
  
  			return $content;
  		}
  		elseif ($this->_os === "windows")
  		{
  			/* Do nohting : not implented yet */
  		}
  
  		trigger_error("Reading serial port is not implemented for Windows", E_USER_WARNING);
  		return false;
  	}
  
  	/**
  	 * Flushes the output buffer
  	 *
  	 * @return bool
  	 */
  	function flush ()
  	{
  		if (!$this->_ckOpened()) return false;
  
  		if (fwrite($this->_dHandle, $this->_buffer) !== false)
  		{
  			$this->_buffer = "";
  			return true;
  		}
  		else
  		{
  			$this->_buffer = "";
  			trigger_error("Error while sending message", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  	}
  
  	//
  	// I/O SECTION -- {STOP}
  	//
  
  	//
  	// INTERNAL TOOLKIT -- {START}
  	//
  
  	function _ckOpened()
  	{
  		if ($this->_dState !== SERIAL_DEVICE_OPENED)
  		{
  			trigger_error("Device must be opened", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  
  		return true;
  	}
  
  	function _ckClosed()
  	{
  		if ($this->_dState !== SERIAL_DEVICE_CLOSED)
  		{
  			trigger_error("Device must be closed", E_USER_WARNING);
  			return false;
  		}
  
  		return true;
  	}
  
  	function _exec($cmd, &$out = null)
  	{
  		$desc = array(
  			1 => array("pipe", "w"),
  			2 => array("pipe", "w")
  		);
  
  		$proc = proc_open($cmd, $desc, $pipes);
  
  		$ret = stream_get_contents($pipes[1]);
  		$err = stream_get_contents($pipes[2]);
  
  		fclose($pipes[1]);
  		fclose($pipes[2]);
  
  		$retVal = proc_close($proc);
  
  		if (func_num_args() == 2) $out = array($ret, $err);
  		return $retVal;
  	}
  
  	//
  	// INTERNAL TOOLKIT -- {STOP}
  	//
  }
  ?>
  
  
  


  KUllanim Şekli
  <?php
  include "php_serial.class.php";
  
  // Let's start the class
  $serial = new phpSerial;
  
  // First we must specify the device. This works on both linux and windows (if
  // your linux serial device is /dev/ttyS0 for COM1, etc)
  $serial->deviceSet("COM1");
  
  // Then we need to open it
  $serial->deviceOpen();
  
  // To write into
  $serial->sendMessage("Hello !");
  
  // Or to read from
  $read = $serial->readPort();
  
  // If you want to change the configuration, the device must be closed
  $serial->deviceClose();
  
  // We can change the baud rate
  $serial->confBaudRate(2400);
  
  // etc...
  ?>
  
 • mehmetali adlı üyenin fotoğrafı
  12 yıl önce yazılmış
  41 cevap - 103 soru
  tşkler işime yaradı ikisi de