Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Ekran Görüntüsü Yakalama Sorunu

arkadaşlar

Rectangle bounds = default(Rectangle);
System.Drawing.Bitmap screenshot = null;
Graphics graph = default(Graphics);
bounds = Screen.PrimaryScreen.Bounds;
screenshot = new System.Drawing.Bitmap(bounds.Width, bounds.Height, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppArgb);
graph = Graphics.FromImage(screenshot);
graph.CopyFromScreen(bounds.X, bounds.Y, 0, 0, bounds.Size, CopyPixelOperation.SourceCopy);
PictureBox1.Image = screenshot;

bu kod iile yakalanan ekran resminin boyutu çok büyük. daha küçük boyutlarda yakalamasını nasıl sağlayabilirm ?
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • harryistal adlı üyenin fotoğrafı
  12 yıl önce yazılmış
  49 cevap - 24 soru
    Public Function OrantiliBoyutlandir(ByVal pic As Bitmap, ByVal yeniyol As String, Optional ByVal genislik As Double = 400) As String
      Try
        Dim myBitmap As New Bitmap(pic)
        Dim ResimYukseklik As Double = myBitmap.Height
        'resmin yüksekliğini alıyor
        Dim ResimUzunluk As Double = myBitmap.Width
        'resmin genişliğini alıyor
        Dim sabit As Double = genislik
        ' resmimizi px genişliğinde sabitliyoruz
        Dim oran As Double = 0
        If ResimUzunluk > sabit Then
          oran = ResimUzunluk / ResimYukseklik
          ResimUzunluk = sabit
          ResimYukseklik = sabit / oran
        End If
        Dim resim_ As New Bitmap(myBitmap, Convert.ToInt32(ResimUzunluk), Convert.ToInt32(ResimYukseklik))
        Dim regKey As Microsoft.Win32.RegistryKey = Microsoft.Win32.Registry.ClassesRoot.OpenSubKey(System.IO.Path.GetExtension(yol))
        mimeType = regKey.GetValue("Content Type").ToString()
        Dim qualityParam As New EncoderParameter(System.Drawing.Imaging.Encoder.Quality, 90&)
        Dim jpegCodec As ImageCodecInfo = GetEncoderInfo(mimeType)
        Dim encoderParams As New EncoderParameters(1)
        encoderParams.Param(0) = qualityParam
        myBitmap.Dispose()
        If File.Exists(yeniyol) = True Then File.Delete(yeniyol)
        resim_.Save(yeniyol, jpegCodec, encoderParams)
        resim_.Dispose()
        Return ""
      Catch errArgument As ArgumentException
        Return errArgument.Message
      End Try
    End Function
  

  al arkadsm resim_.save bilgisayarında yda server da herhangi cikis verdigin yola kaydeder onun yerine picturebox1.image = resim_ yaparsan picturebox cıkısı alırsın istedigin boyutta cıkıs alabilrsin orantılı sekilde boyutlanır