Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

PHP'de textarea özel karakter engelleme sorunu

meta kodu falan eklemesinler diye özel karakter engelledim. Fakat sadece harf yaptım. Fakat boşluklarıda kabul etmiyor. Adsoyad'ı birlikte bir değişken olarak yarattığım için boşluk kesinlikle yaratmam lazım.
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="description" content="Üye Ol. Güzelliğini Kanıtla. Güzel seç, Facebook adresinde arkadaş ol." />
<meta name="keywords" content="register,üyelik,beauty,evaluate,güzellik,kanıtla,güzel,seç,facemash,mark,zuckerberg,the,social,network,movie,facemash.com" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/yD/r/cFTCgLNYS77.css" />
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/yK/r/FwPtzr8XF2h.css" />
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/y1/r/-gOZbHO-1AU.css" />
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/yH/r/GgXxxOkQ6B2.css" />
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/yf/r/JL6jNpVUgqK.css" />

<title>Üyelik Aşama 2 - Beauty Evaluate</title>
<style type="text/css">

body, html {font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;width:100%;margin:0;padding:0;text-align:center;}
h1 { background-image:url(img/ust.png); height:50px; color:#fff;padding:0px 0;margin:0;}
a img {border:0;}
td {font-size:11px;}
.image {background-color:#eee;border:1px solid #ddd;border-bottom:1px solid #bbb;padding:5px;}

</style>
<style type="text/css">

body, html {
	font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
	width:100%;
	margin:0;
	padding:0;
	text-align:center;
	font-size: 18px;
}
h1 { background-image:url(img/ust.png); height:50px; color:#fff;padding:0px 0;margin:0;}
a img {border:0;}
td {
	font-size:14px;
	font-weight: bold;
}
.image {background-color:#eee;border:1px solid #ddd;border-bottom:1px solid #bbb;padding:5px;}

.sadasda {
	font-weight: bold;
}
.vcx {
	font-weight: bold;
	color: #03F;
}
</style>
</head>

<body>


<h1><a href="register.php"><img src="img/register.png" width="300" height="50" align="right" onMouseOver="this.src='img/register1.png';" onMouseOut="this.src='img/register.png';" /></a><a href="uyelist.php"><img src="img/uyelist.png" width="133" height="50" align="right" onMouseOver="this.src='img/uyelist1.png';" onMouseOut="this.src='img/uyelist.png';" /></a><a href="top10.php"><img src="img/siralama.png" width="105" height="50" align="right" onMouseOver="this.src='img/siralama1.png';" onMouseOut="this.src='img/siralama.png';" /></a><img src="img/ust.png" width="170" height="50" align="left" /><a href="index.php"><img src="img/logo.png" width="170" height="50" align="left" onMouseOver="this.src='img/logo1.png';" onMouseOut="this.src='img/logo.png';" /></a>
<table><td valign="bottom"><br />
<div class="lfloat"><form method="post" id="navSearch" name="navSearch" action="arama_sonuc.php" ><div class="uiTypeahead" id="u439768_1"><div class="wrap"><input type="hidden" class="hiddenInput" /><div class="innerWrap"><span class="uiSearchInput textInput"><span><input type="text" class="inputtext DOMControl_placeholder" accesskey="/" id="search" name="search" placeholder="Arama" value="Profil Arama" title="Arama" /><button type="submit" title="Arama"><span class="hidden_elem"></span></button></span></span></div></div></div></form></div></td></table>

</h1>
<h3><?php 
include("mysql.php"); 
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
//"resim bilgileri" 
$kaynak   =$_FILES['file']['tmp_name'];//Buras� resminiz k�k klas�r�n�n yerini verir 
$isim    =$_FILES['file']['name']; //Resminizin ad�n� verir 
$tip     =$_FILES['file']['type']; // Resminizin tipini verir 
$buyukluk  =$_FILES['file']['size']; //B�y�kl���n� verir 
//�rne�in bir k�� resmi y�klediniz isim = "230bt.Ki�.jpg" olarak ��k�yor. Yani rastgele say� olu�turarak 
//A�a��da resmin de�erlerini ekrana yazd�r�yoruz.. 
 $rand =substr(md5(uniqid(rand())),0,5); 
//Burada olu�turdu�umuz rastgele say�y� y�kledi�imiz resimle birle�tiriyoruz. 
//Burada istedi�imiz formattaki resimleri bir diziye at�yor 
$desteklenenformatlar = array ("image/jpeg","image/pjpeg","image/png","image/gif"); 
$kaydedilecekyer = "images"; 
//in_array fonksiyonu size bir degerin o dizinin icinde olup olmadigini bulmanizda yardimci olur 
if (in_array ($_FILES['file']['type'], $desteklenenformatlar)) 
{ 
//Burada g�rd���n�z fibi ilk�nce kaydedilecekyeri daha sonra yukar�da yapt���m�z 
//random say�y� yeni resmimizin �n�ne ekliyoruz. 
$dosya = $kaydedilecekyer . "/".$rand.$_FILES['file']['name']; 
//Burada ise move_uploaded_file fonksiyonu ile dosyam�z� yukar�da belirtti�imiz yere ta��yoruz 
  if (move_uploaded_file ($_FILES['file']['tmp_name'], $dosya)) 
    { 
      echo "<font color = '#009900'><b>Dosyaniz basarili bir sekilde yuklendi!</b></font>"."<br/><br/>"; 
     
    
?></h3>
<center>
<table>
			
</table>
</center>

<h2>Register / Üye Ol </h2>
<p>Aşama 2</p>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="register3.php">
 <table width="571" border="1" align="center">
  <tr>
   <td height="42" width="187" align="left">Fotoğrafın:</td>
   <td width="368" align="left"><p>
    <input name="filename" type="text" value="<? echo""."$rand".""; echo""."$isim".""; ?>" readonly="readonly" />
 <?  } 
		 else { 
        echo"Dosya Yüklenemedi"; 
      } 
} ?><br />
   </p></td><script>
function SayiKontrol(e) {
	olay = document.all ? window.event : e;
	tus = document.all ? olay.keyCode : olay.which;
	if(tus<48||tus>57) {
		if(document.all) { olay.returnValue = false; } else { olay.preventDefault(); }
	}
}

function HarfKontrol(e) {
	olay = document.all ? window.event : e;
	tus = document.all ? olay.keyCode : olay.which;
	if(tus>=48&&tus<=57) {
		if(document.all) { olay.returnValue = false; } else { olay.preventDefault(); }
	}
}
</script>
  </tr>
  <tr>
   <td height="42" align="left">Ad - Soyad:</td>
   <td align="left"><label>
    <script type="text/javascript">

RegExp.prototype.harfRakam=function(str){
return (this.test(str)) ? str.replace(this," ") : str ;
}

</script><input type="text" name="adsoyad" id="adsoyad" onKeyUp="this.value=/[^A-z]+/g.harfRakam(this.value)" onKeyPress="HarfKontrol(event)" />
   </label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height="42" align="left">Yaş:</td>
   <td align="left"><label>
    <input name="yas" type="text" id="yas" size="5" maxlength="2" />
   </label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height="42" align="left">Facebook Profil Adresin:</td>
   <td align="left">http://www.facebook.com/
    <input name="facebook" type="text" id="facebook" size="24" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height="42" align="left"> </td>
   <td align="left"><input type="submit" value="Üye Ol" name="B1" /></td>
  </tr>
 </table>
</form>
<p>
<p>Bu site tamamiyle <span class="sadasda">Anıl Türk</span> tarafından Kodlanmıştır.<br />
 <span class="vcx">spywaredz@hotmail.com</span></p></p>
</body>
</html>


<input type="text" name="adsoyad" id="adsoyad" onKeyUp="this.value=/[^A-z]+/g.harfRakam(this.value)" onKeyPress="HarfKontrol(event)" />

bahsettiğim kod bu. üstündede iki tane script kodu var...
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Doğru Cevap

 • tapsin adlı üyenin fotoğrafı
  12 yıl önce yazılmış
  147 cevap - 0 soru
  Tavsiyem bunu java ile anında değil gönder tıkladıktan sonra gelen datayı bir değişkene atayıp onu süzmendir.
  • spywaredz adlı üyenin fotoğrafı spywaredz
   Gerek kalmadı. Sağol. Harf arasında olunca izin veriyormuş Teşekkürler.
   12 yıl önce yazılmış

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı.