Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

asp yanyana 2li veri sıralama

merhabalar.asp ye yeni başladım ve içine girdikçe çokda seviyorum. takıldığım bir nokta oldu ve araştırmalarıma rağmen başarılı bir sonuç elde edemedim. ürünlerin yanyana 2li sıralanması ve devam etmesi hakkında bilgilerinize ihtiyacım var.sayfanın ilgili bölümünün kodlarını aşağıya ekliyorum.tekrar teşekkürler.<td width="617"><%
Syf = Request.QueryString("Sayfa")
If Syf="" Then
Syf=1
end if
If Request("AltID")="" Then
SQL = "Select * From SrgURNUrunler Where AnaID="&Request("AnaID")
ElseIf Request("AltID")="01976" Then
SQL = "Select * From SrgURNUrunler Where Firsat=True"
Else
SQL = "Select * From SrgURNUrunler Where AltID="& Request("AltID")
End IF

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(Conn_StrU)
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Rs.Open SQL, Conn,1,3,1
If Not Rs.Eof Then
While Not Rs.EOF
'Rs.PageSize = 40
'Rs.AbsolutePage = Syf
'R=0
'Sayfa1 = Rs.PageCount
'For i=1 To Rs.EOF


%>
<table border="0" width="522" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="43"></td>
<td width="475" colspan="4"><font color="#085984">&nbsp;
</font><font color="#085984"></font><font color="#085984"><b><span class="style5"> название продукта : <font color="#087918"><%=UCase(Rs("UrunAdi"))%></font><font color="#087918"></font></span></b></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="43" rowspan="3"></td>
<td width="217" rowspan="3" align="center" valign="top">
<a href="UrunDetay.asp?ID=<%=Rs("ID")%>">
<br>
<br>
<img src="<%=Rs("BResim")%>" width="100" height="100" border="0" style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-TOP: #c0c0c0 1px solid; BORDER-LEFT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0 1px solid"></a></td>
<td width="113" valign="top">
<font color="#085984">
<br>
<%
If Date=<DateAdd("d",7,Rs("Tarih")) Then
Response.Write "<img border=""0"" src=""images/IcoYeni.gif"" Alt=""Yeni Urun"">"
End If
%>
</font> </td>
<td width="133" align="right" valign="top">
<font color="#085984"><br>
<%
If Rs("OzelUrun")<>"" Then
Response.Write "<img border=""0"" src=""images/IcoKurdela.gif"" Alt="""&Rs("OzelUrun")&""">"
End If
%>
</font> </td>
<td width="12" align="right"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="256" colspan="3" valign="top"><span class="style11"> код продукта :</span> <%=Rs("UrunKodu")%><br />
<span class="style11"> Описание : </span><br />
<%=Replace(Rs("Ozellikleri"),Chr(13),"<br>")%> <br>
<br> </td>
</tr>
<tr>
<td width="256" colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr><td colspan="5" style="padding-left: 50px" width="470"><img src="images/line.gif" hspace="10" vspace="10" width="447" height="1"></td></tr>
</table>


<%
Rs.MoveNext
R=R+1
'Next
Wend
Rs.Close
Set Rs=Nothing
Conn.Close
Set Conn=Nothing
Else
Response.Write "<br><br><br><br><br><br>Продукты в этой категории. Выберите другую категорию из меню.."
End IF
%></td>
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • zyber adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  57 cevap - 25 soru
  Asp i iyi bilen ancak asp i bırakıp php e geçen biri olarak sana tavsiyem madem işin başındasın boşuna Asp ile zaman kaybetme derim. Çünkü Asp nin gelişimi durdu ve Microsoft desteğini çekti. Yani asp artık ölü bir dil....

  Php öneririm çünkü açık kaynak kod örnek çok ve asp ile bir sayfa kod ile yaptığın işlemleri php ile bir satır ile yapabiliyorsun.. sunucular ucuz ekstra bileşen - component parası vb. de yok.

  yinede sen bilirsin. Ama boşuna kürek çekmiş olursun...

  ikili, üçlü, dörtlü,...onlu, elli aç istersen intSutun = 2 degerini değiştirmen yeterli...

   <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
  <%
  dim objRs 
  set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   objRs.CursorType = 0
   objRs.CursorLocation = 2
   objRs.LockType = 1
   
  dim strSql 
   strSql = "SELECT * FROM tblUye"
   objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001
  '###############
   intSutun = 2
   intSayac = 0
   intVeri = 0
  '###############
  while Not objRs.EOF
  if intSayac = 0 then
   Response.write "  <tr>" & vbNewLine
  end if
   Response.write "   <td>" & objRs("UYE_ID") & " - " & objRs("UYE_AD") & "</td>" & vbNewLine
   intSayac = intSayac + 1
   intVeri = intVeri + 1
   
  if intSayac mod intSutun = 0 then
  'if intSayac >= intSutun then
   Response.write "  </tr>" & vbNewLine
   intSayac = 0
  end if
   objRs.MoveNext
  wend
   
  if intSayac > 0 then
  if intVeri < intSutun then
   response.write "  </tr>" & vbNewLine
  end if 
  do while intSayac < intSutun
   response.write "   <td> </td>" & vbNewLine
   intSayac = intSayac + 1
  loop
   response.write "  </tr>" & vbNewLine
  end if
   objRs.Close
  set objRs = Nothing
   
  %>
    </table>


  örnek dosya
  http://forum.ceviz.net/attachments/asp/6600d1243448666-asp-de-alanlari-2-li-veya-3-lu-olarak-alt-atlta-siralama-ve-sayfala-ikili_tablorar
  • efturgut adlı üyenin fotoğrafı efturgut
   hocam teşekkür ederim bilgilendirmeniz için.
   fakat bu vermiş olduğunuz kodlarda nereye yerleştirme yapacağım nasıl bir düzenleme yapacağım anlamış değilim.tekrar teşekkür ederim.
   11 yıl önce yazılmış
 • etkiweb adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  19 cevap - 19 soru
  bu kodu böyle yapmana gerek yok . 2 li sıralatmak için css nimetlerinden faydalanabilirsin (:
  <div style="400px">
  <% while not rs.eof %>
  <div style="width:150px;margin:2px;float:left;"><%=Rs("baslik")%></div>
  <% rs.movenext:wend %>
  </div>


  Böyle bir kod işini görecektir.2 li hatta boyutlarına göre 3 lü 4 lü sıralatabilirsin. :) ve bu kadar fazla koda da ihtiyacın kalmaz.kolay gelsin.
  • efturgut adlı üyenin fotoğrafı efturgut
   arkadaşlar teşekkür ederim. sanırım benden kaynaklanan bir hata olsa gerek. işin içinden çıkamıyorum.
   11 yıl önce yazılmış