Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Yazıları alıntı yapmak (forumlardaki gibi)

Merhaba.Yazdığım sistemde yazıya yapılan yorumlar var.Ben burada bir yorumu alıntı yapmak istiyorum.

İstediğim Alıntı Örneği : http://www.dhtmlgoodies.com/index.html?whichScript=dhtmlgoodies_tabmenu bu sayfada mevcut (sayfanın altındaki yorumlara bakarsanız yorumun alt sağ köşesindeki resmine tıklanınca olanları görebilirsiniz)

Aslında mantığını tam olarak kavrayamadım. Yukarıda verdiğim sitenin kaynak kodlarını karıştırdım. Örneğin bir yorumu alıntı yapmak için şu kodlar kullanılmış:

<a href="javascript:;" onclick="javascript:quote_comment('114','./comments/ajaxquote.php');" class="quote" title="Quote vicky's commment"></a>


quote_comment(); fonksiyonu ve yoruma ait diğer fonksiyonlar ise

comment.js adlı dosyada:

var comm_ajax_timer_id = 0;

function hide_all()
{
  $comm("#comments").hide();
}


function click_checkbox(check_id)
{
  check_handle = document.getElementById(check_id);
  check_handle.checked = !check_handle.checked;
}


function update_preview()
{
  var name = nl2br(strip_tags($comm("#comment-form-name").val()));
  var email = nl2br(strip_tags($comm("#comment-form-email").val()));
  var website = nl2br(strip_tags($comm("#comment-form-website").val()));
  var cmt = $comm("#comment-form-comment").val();
  cmt = cmt.replace(/</g, "<");
  cmt = cmt.replace(/<blockquote/g, '<blockquote');
  cmt = cmt.replace(/<\/blockquote/g, '</blockquote');
  var comment = nl2br(strip_tags(cmt));


  if (trim(comment) == '')
  {
    $comm("#comment-preview-div").hide();
    $comm("#comment-preview-title").hide();
  }
  else
  {
    $comm("#comment-preview-div").show();
    $comm("#comment-preview-title").show();
  }
  $comm("#comment-preview").html(nl2br(strip_tags(cmt, '<a><br><strong><b><em><i><blockquote><pre><code><img><ul><ol><li><del>')));
  if (trim(email) != '')
    $comm("#comment-preview-avatar").attr("src", "http://www.gravatar.com/avatar/" + md5(email) + ".jpg?s=50");


  if (trim(name) != '')
    $comm("#comment-preview-author").html("<a href='"+website+"'>"+name+"</a>");
}


function ajax_error(page)
{
  $comm("#comments-loading").addClass("invisible");
  shownote('error', 'AJAX Error: There is something wrong with ' + page + '. Please contact website administrator!');
}


function quote_comment(commid,page)
{
  $comm("#comments-loading").removeClass("invisible");
  comm_ajax_timer_id = setTimeout('ajax_error("'+page+'");', 10000);
  $comm.postJSON(page, { id: commid }, function (data){hendluj_quote(data);});
}


function hendluj_quote(json)
{
  $comm("#comments-loading").addClass("invisible");
  clearTimeout(comm_ajax_timer_id);
  var old = $comm('#comment-form-comment').text();
  $comm('#comment-form-comment').text(old+"<blockquote><a href=\"#comment"+json.id+"\">"+json.wrote+"</a>\n"+json.comment+"</blockquote>\n\n");
  $comm.scrollTo('#comment-form-div', 1000);
}


function shownote(cssclass, note)
{
  $comm("#comments-note").removeClass("invisible");
  $comm("#comments-note").removeClass("warning");
  $comm("#comments-note").removeClass("info");
  $comm("#comments-note").removeClass("success");
  $comm("#comments-note").removeClass("error");


  $comm("#comments-note").addClass(cssclass);
  $comm("#comments-note").html(note);
  $comm("#comments-note").show("slow");
}


function hidenote()
{
  $comm("#comments-note").hide("slow");
}


function try_ajax_submit(page)
{


  $comm("#comments-loading").removeClass("invisible");


  comm_ajax_timer_id = setTimeout('ajax_error("'+page+'");', 30000);


  var what = document.getElementById("comment-form-what").value;
  var name = document.getElementById("comment-form-name").value;
  var email = document.getElementById("comment-form-email").value;
  var website = document.getElementById("comment-form-website").value;
  var comment = document.getElementById("comment-form-comment").value;
  var captcha = document.getElementById("comment-form-captcha").value;
  var image = document.getElementById("comment-form-image").value;
  var notify = document.getElementById("comment-form-notify").checked;


   $comm.postJSON(page, { ajax: "true", what: what, name: name, email: email, website: website, comment: comment, captcha: captcha, image: image, notify: notify }, function (data){hendluj(data);});


   return false; //prevent classic form submit
}


function hendluj(json)
{


  $comm("#comments-loading").addClass("invisible");
  clearTimeout(comm_ajax_timer_id);
  shownote(json.status, json.note);
  if (json.comment != undefined) {
    window.location.reload();
    //$comm("#comments").append("<li class='new-comment' id='commentNEW'><div class='comment-author'>"+json.youwrote+"</div><div class='comments-gravatar'><img src='"+json.avatar+"' /></div><div class='comment-content'><p>"+json.comment+"</p></div></li>");
  }
}


function jqCheckAll( flag )
{
  $comm(":checkbox").attr('checked', flag);
}


/**
 *
 * @access public
 * @return void
 **/
function get_title(id, sURL)
{
  $comm.ajaxq ("comm_ajax_queue", {
    url: "get-title.php?url="+sURL,
    cache: false,
    success: function(html)
    {
      $comm("#"+id).html(html);
    }
  });


}


/**
 *
 * @access public
 * @return void
 **/
function check_batch_form()
{
  var value1 = document.getElementsByName("action")[0].value;
  var value2 = document.getElementsByName("action")[1].value;
  if (value1 == 'none' && value2 == 'none') {
      alert('You have not selected batch action!');
      return false;
  }
  else return true;
}


//added in 2.2


function make_star_rating(id, saveURL)
{
  var $val = $comm("#rate"+id).val();


  $comm("#rate"+id).children().not("select, .rating_title").hide();


  $comm("#rate"+id).stars({
    inputType: "select",
    oneVoteOnly: true,
    callback: function(ui, type, value)
    {
      $comm("#ajax"+id).removeClass("ajax_ok_small");
      $comm("#ajax"+id).addClass("ajax_loader_small");
      $comm("#ajax"+id).show();


      $comm.post(saveURL, {rate: value, id: id}, function(json)
      {
        $comm("#ajax"+id).removeClass("ajax_loader_small");;
        if (json.status != 'ok')
          $comm("#ajax"+id).addClass("ajax_error_small");
        else
          $comm("#ajax"+id).addClass("ajax_ok_small");


        setTimeout(function(){
          $comm("#ajax"+id).fadeOut();
          ui.select(json.avg);
        }, 2000);


      }, "json");
    }
  });
}


function ajax_remove_comment(id, delURL)
{
  if (!confirm("Are you sure?")) return false;


  $comm.post(delURL, {id: id}, function(json)
  {
    if (json.status == 'ok')
    {
      $comm("#comment"+id).fadeOut();
    }
  }, "json");


  return false;
}


function ajax_unapprove_comment(id, theURL)
{
  //if (!confirm("Are you sure?")) return false;


  $comm.post(theURL, {id: id}, function(json)
  {
    if (json.status == 'ok')
    {
      $comm("#comment"+id).fadeOut();
    }
  }, "json");


  return false;
}


function ajax_approve_comment(id, theURL)
{
  //call the unapprove function, but pass the active=1 to make it actually active
  return ajax_unapprove_comment(id, theURL+"?active=1");
}


function ajax_toggle_ban(el, criteria, theURL)
{
  $comm(el).html("<span class='ajax_loader_small'></span>")


  $comm.post(theURL, {criteria: criteria}, function(json)
  {
    if (json.status == 'ok')
      $comm(el).html("<em>"+json.poruka+"</em>");
    else
      $comm(el).html("<strong>"+json.poruka+"</strong>");


  }, "json");


  return false;
}

var $comm = $;
$comm.postJSON = function(url, data, callback) {
  $comm.post(url, data, callback, "json");
};


Görüldüğü üzere ajax kullanılmış ve benim bu konu hakkında pek bilgim yok ve sanırım yorum yapan adını ve yorumu regex ile almamız gerekiyor (preg_match ve preg_replace)

Bu sitedekine benzer yada daha değişik bir alıntı sistemini nasıl oluşturabilirim (yorumu yazan ve yorum bilgileri veritabanında mevcut)

Örn:

php_delisi demişki;

"Alıntı yapılan yazı..."
-------------------------------------
Herkese iyi çalışmalar...
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar