Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

resim uploadda sayfa yüklenmesin...

sayfamda 5 adet AsyncFileUpload nesnesi ve hepsinin yanında ekle butonları var.Ayrıca ve 5 adet label var.5 adet resmi ayrı ayrı upload ediyorum ,bu sırada resim adı ve yolu labellara yazılıyor.
1 adet de kaydet butonum var tıklayıp resim yollarını veritabanına ekletiyorum.
Aşağıdaki kodları kullanıyorum çalışıyor yanlız.5 adet resmi ayrı ayrı upload ettiğim için her seferinde sayfa load oluyor bunun önüne nasıl geçebilirim acaba.Normal fileupload yerine AsyncFileUpload kullandım ama yine de sayfa tekrar load oluyor.

protected void btnResimEkle1_Click(object sender, EventArgs e)
{
ResimYukle( btnResimEkle1, "resim", AsyncFileUpload1, lblImage1, ImgResim1, 1024, 768, "~/resim/");
}

public string ResimYukle( Button btnEkle,string baslik, AjaxControlToolkit.AsyncFileUpload fileUploader, Label lblImage, System.Web.UI.WebControls.Image imageresim, int genislik, int yukseklik, string yol)
{
Random ResimAd = new Random();
int ad = ResimAd.Next(10000, 999999);
string resim = Convert.ToString(ad) + "_" + baslik + ".jpg";
Bitmap OriginalBM = (Bitmap)Bitmap.FromStream(fileUploader.PostedFile.InputStream);
Size newSize = new Size(genislik, yukseklik);
Bitmap Resizebm = new Bitmap(OriginalBM, newSize);
Resizebm.Save(HttpContext.Current.Server.MapPath(yol) + resim, ImageFormat.Jpeg);
OriginalBM.Dispose();
imageresim.Visible = true;
imageresim.ImageUrl = yol + resim;
lblImage.Text = yol + resim;
btnEkle.Enabled = false;
btnSil.Enabled = true;
fileUploader.Enabled = false;
}
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • secginli adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  32 cevap - 3 soru
  standart 5 adet fileupload varmı bilmiyorum ancak genelde bu durumlarda dinamik olarak istediği sayıda fileupload eklettirerek file upload yaptırmak mantıklı. Daha sonrada bir for döngüsü ile bu fileupload nesnelerini kontrol eder seçili olanları upload yaparsın ki tekrar tekrar sayfa load olmaz.

  Bir script ile dinamik file upload nesnesi ekletebilirsin.
  Örnek Script :
  <script type="text/javascript">
  var say = 1;
  function FpEkle() {
  var UploadDiv = document.createElement('div');
  UploadDiv.setAttribute('id', 'fu_' + say);
  UploadDiv.innerHTML = '<input runat=server type=file /><input style="width: 100px" type=button value="Sil" onclick="sil(' + say + ');" />';
  document.getElementById('fpmain').appendChild(UploadDiv);
  say++;
  } function sil(p) {
  var c = document.getElementById('fu_' + p);
  document.getElementById('fpmain').removeChild(c);
  }
  </script>

  Bu scriptin çalıştırdığı HTML nesneleri :(Bir tane standart nesne vardır)
  <input id="File1" runat=server type=file />
  <input name="Button1" type="button" onclick="FpEkle()" value="Ekle"> <div id="fpmain"></div>


  Buda nesnenin çalışması


  protected void GonderBTN_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  DosyaYukle();
  }


  void DosyaYukle()
  {
  HttpFileCollection dosyadizisi = Request.Files;
  string uzanti = "";
  string Resim = "";

  //file upload da seçilen dosyaları atıyoruz

  for (int i = 0; i < dosyadizisi.Count; i++)
  {
  HttpPostedFile dosya = dosyadizisi[i];
  if (dosya.ContentLength > 0)
  {
  uzanti = System.IO.Path.GetExtension(dosya.FileName);
  if (uzanti == ".jpg" || uzanti == ".jpeg" || uzanti == ".pdf" || uzanti == ".doc" || uzanti == ".docx")
  {
  Resim = "SoruResim_" + DateTime.Now.Year + DateTime.Now.Month + DateTime.Now.Day + DateTime.Now.Hour + DateTime.Now.Minute + DateTime.Now.Second + ".jpg";
  dosya.SaveAs(Server.MapPath("SoruImages") + "\\" + System.IO.Path.GetFileName(Resim));

  //dosyalar tablosuna kayıt ediyoruz
  DosyaKaydet(dosya.FileName.ToString(), Resim.ToString());

  }
  else
  {
  Response.Write("Geçersiz dosya formatı.Yanlızca .jpg, .jpeg, .pdf, .doc, .docx olabilir.");
  }
  }
  }  }