Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

bu kodu saat alarmını ertelemk istiyorum ama olmuyor bana yardımcı olabilecek var mı ??????

bu kodu saat alarmını ertelemk istiyorum ama olmuyor bana yardımcı olabilecek var mı ??????

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Media;

namespace Mesaj_kutusu
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{

InitializeComponent();
}
SoundPlayer play = new SoundPlayer();
string alarmGunu="";
string alarmSaati="";
bool alarmKurulumu= false;

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
button2.Visible = false;
timer1.Enabled = true;

}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{
label5.Text = textBox1.Text;
if (textBox1.Text == "")
{
MessageBox.Show("Alarm degerlerini girmediniz..");
}
else
{


play.SoundLocation = ".\\apaci.wav";
button2.Visible = true;
button1.Enabled = false;

alarmGunu = dateTimePicker1.Text;
alarmSaati = textBox1.Text;
alarmKurulumu = true;
pictureBox1.Visible = true;
pictureBox2.Visible = false;
label2.Text = "alarm kuruldu";
button2.Enabled = true;
textBox1.Enabled = false;
}
}
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{


label1.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
if (alarmKurulumu)
{
if (DateTime.Now.ToShortDateString() == alarmGunu)
{
if (DateTime.Now.ToShortTimeString() == alarmSaati)
{
SoundPlayer player = new SoundPlayer();
string path = ".\\apaci.wav";

play.PlayLooping();

button1.Enabled = false;
alarmKurulumu = false;
DialogResult vr = MessageBox.Show(textBox2.Text+"\n\n ERTELEMEK İSTİYORMUSUNUZ","AJANDA\n",MessageBoxButtons.YesNo);


if (vr == DialogResult.Yes)
{
play.Stop();
}
else
{
play.Stop();
button2.Enabled = false;
button1.Enabled = true;

}}
}
}
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
pictureBox1.Visible = false;
pictureBox2.Visible = true;
label2.Text = "alarm iptal";
textBox1.Enabled = true;
button2.Enabled = false;
button1.Enabled = true;
button1.Enabled = true;


}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}
}
}
bu kodu saat alarmını ertelemk istiyorum ama olmuyor bana yardımcı olabilecek var mı ??????
  • kimse yardımıc olamaz mı ya buna erteleme koymak istiyorum lütfen birisi yardımcı olsun
    kerim4545 11 yıl önce yazdı
+1
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.