Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Database üzerinden stored procedure kullanarak parametrik database nasıl oluşturabilirm ?

Kodu ekledim ama yanlış bir kod calısmıyor yani mantığını anlamanız açısından yazdımda düzeltebilrimisiniz ?

create procedure CreateDb
(
@Name nvarchar(250),
@FileName nvarchar(250),
@Size int,
@MaxSize int,
@FileGrowth int,

@NameLog nvarchar(250),
@FileNameLog nvarchar(250),
@SizeLog int,
@MaxSizeLog int,
@FileGrowthLog int
)

as
begin
create database @Name
on primary 
(
NAME = @Name,
FILENAME = @FileName,
SIZE = @Size,
MAXSIZE = @MaxSize,
FILEGROWTH = @FileGrowth %
)
LOG ON 
(
NAME = @NameLog,
FILENAME = @FileNameLog,
SIZE = @SizeLog,
MAXSIZE = @MaxSizeLog,
FILEGROWTH = @FileGrowthLog %
)
end
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.