Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Only assignment, call, increment, decrement, and new object expressions can be used as a statement hatası

kodlarda aşagıdadır
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection baglantis = new SqlConnection(@"Data Source=USER-PC\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=ETicaret;Integrated Security=True");
//SqlCommand cmdanakat=islem.cmd("Select Adi from Kategoriler");
SqlCommand cmdAnaKat = new SqlCommand("Select Adi from Kategoriler", baglantis);
rpAnaKategori.DataSource=cmdAnaKat.ExecuteReader();
rpAnaKategori.DataBind();
cmdAnaKat.Dispose();
baglantis.Close;
}
protected void rpAnaKategori_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
{
Repeater rp = (Repeater)e.Item.FindControl("rpAltKategori"); //İç tarafdaki rpAltKategori kontrolüne erişiyoruz ve rp değişkenine atıyoruz
SqlConnection baglanti = new SqlConnection(@"Data Source=USER-PC\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=ETicaret;Integrated Security=True");

//Ana Kategoriye bağlı alt kategorileri seçiyoruz
SqlCommand cmdAltKat = new SqlCommand("Select * from AKategoriler where Kategori_Id=" + Convert.ToInt32(DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "Kategori_Id").ToString()), baglanti);
rp.DataSource = cmdAltKat.ExecuteReader();
rp.DataBind();
cmdAltKat.Dispose();
baglanti.Close();
}
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

  • secginli adlı üyenin fotoğrafı
    11 yıl önce yazılmış
    32 cevap - 3 soru
    Bu şekilde nasıl bilgi yüklemeye çalıştığınızı anlamadım, executereader bilgileri satır satır okumana yarar herhangi bir bilgi depolamaz dolayısı ile datasource olarak nasıl gösterdin anlamadım... Onun yerine bir dataadapter aracılığı ile dataset e atıp onu datasource olarak göstermen daha doğru bir çözüm olacaktır...