Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

ne admin kaydı yapılıyor nede uyari veriyor..!

include ("aktarimlar.php") ;

	global $admin ;
	if ($admin == "") {
		
		function adminindex () {
			
			global $prefix ;
			include ("ust.php") ;
				$sor = mysql_query ("select id from ".$prefix."_adminler") ;
				if (mysql_num_rows($sor) >0) {
					
					admingiris () ;
					} else {
						
						yeniadminkayit() ;
						}
			include ("alt.php") ;
			}
		function adminkaydet () {
			global $prefix ;
			include ("ust.php") ;
			$admin = $_POST["adminid"] ;
			$parola = $_POST["parola"] ;
			$parola1 =md5($parola);
			$email = $_POST["email"] ;
			$web = $_POST["web"] ;
			$seviye = "1" ;
			$adi = "superadmin" ;
			
				$sor = mysql_query ("select adi from ".$prefix."_adminler where adi='$adi'") ;
				if (mysql_num_rows ($sor) > 0 ) {
					
					mesajuyari ("hata! süper admin tanımlanmış",1,"yonet.php") ;
					
					} else {
						
						$ekle = mysql_query ("insert into ".$prefix."_adminler (admin,email,parola,web,adi,seviye) values ('$admin','$email','$parola1','$web','$adi','$seviye')");
						if ($ekle) {
							
							mesajuyari ("süper admin kaydı yapıldı",1,"yonet.php") ;
							} else {
								
								mesajuyari ("hata! süper admin kaydı yapılamıyor",1,"yonet.php") ;
								}
						}
			include ("alt.php") ;
			}
		
		function adminkontrol (){
			
			global $prefix ;
			
			$admin = $_POST["adminid"] ;
			$parola = $_POST["parola"] ;
			$parola1 =md5 ($parola);
			
				$sor = mysql_query ("select admin,parola from ".$prefix."_adminler where admin='$admin' and parola='$parola1'") ;
				if (mysql_num_rows ($sor) >0) {
					
					setcookie ("admin",$admin,time ()+60*60) ;
					header ("location :yonet.php?Git=yonetim") ;
					} else {
						
						mesajuyari ("hata! admin adı veya şifreniz yanlış",1,"yonet.php") ;
					}
			}

 
		
		
		$Git = $_GET["Git"] ;
		switch ($Git) {
			default :
			adminindex() ;
			break ;	
			case "adminkaydet" :
			adminkaydet () ;
			break ;
			case "adminkontrol" :
			adminkontrol () ;
			break ;	
			
			}
		
		}else {
			
			
			
			function yonetim () {
			
			include ("ust.php") ;
			echo "burası yönetim" ;
			include ("ust.php") ;
			
			
				}
			
			function cikis () {
				
			include ("ust.php") ;
			setcookie ("admin","",time()-1) ;
			unset ($admin) ;
			mesajuyari ("oturumu kapattınız",2,"yonet.php") ;
			include ("ust.php") ;

				
				}
		 
		$Git = $_GET["Git"] ;
		switch ($Git) {
			case "yonetim" :
			yonetim () ;
			break;
			
			case "cikis" :
			cikis () ;
			break ;
			
			}
			
			}
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • gungnir89 adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  25 cevap - 13 soru
  adminkaydet fonksiyonunu if ($admin == "") bu döngüden çıkartmalisin ilk gördüğüm kadariyla bi dene o şekilde
  • zeyem adlı üyenin fotoğrafı zeyem
   herhangi birşey değişmedi...
   11 yıl önce yazılmış