Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

haber sitemdeki manşet sorunu

arkadaşlar aşağıda verdiğim kodlar sitemin haber manşetindeki kodlar sorun şu manşet te ki resime tıklayınca habere gidiyor ama numarasına tıklayınca gitmiyor numaraya da tıklayınca gitmesini nasıl sağlarım eğer reklam olmayacaksa sitemin adresini de vericem ama sadece sorunun çözülmesini sağlamak için başka bir anlamı yok

sitem : www.akyaziportal.com

manşet kodları


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />
<link href="css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="js/fonksiyonlar.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/featuredcontentglider.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="js/featuredcontentglider.css">

<script type="text/javascript">
featuredcontentglider.init({
	gliderid: "canadaprovinces", //stil synyfy
	contentclass: "glidecontent", //stil synyfy
	togglerid: "p-select", // numaralaryn de?i?tirmesi için atanan id ady
	remotecontent: "",
	selected: 0, //seçilmeyen numarada varsayylan ilk bilgiyi göster
	persiststate: false, //(true/false)?
	speed: 500, // ekranda gösterilecek bilginin ekrana geli? hyzy
	direction: "downup", //kullanylyacak özellikler: "updown", "downup", "leftright", ve "rightleft"
	autorotate: true, //otomatik turlama
	autorotateconfig: [3000, 1] //e?er autorotate açyksa, set [3saniye, tur sayysy 1 yazarsanyr bir kere turlar]
})
</script>
<script language="JavaScript">
function shows3(sayi,degisen)
{  
  for(var a=1; a<=sayi; a++)
  {   
   baslikid='basak3'+a;
   document.getElementById(baslikid).style.display = 'none';
	 resimid='resim4'+a;
   document.getElementById(resimid).style.display = 'none';
  }
  baslikid='basak3'+degisen;
  document.getElementById(baslikid).style.display = 'block';
  resimid='resim4'+degisen;
  document.getElementById(resimid).style.display = 'block';
}
</script>
<?php function bharf( $giris ) {
return strtoupper( strtr($giris,'ğüşıiöç', 'ĞÜŞIİÖÇ') );
}
?>

<div style="overflow:hidden; margin-bottom:5px;">

<div style="width:485px; height:304px; overflow:hidden; float:left;">
<div class="manset_tk">
		<div class="birinci_tk">
		<div id="canadaprovinces" class="glidecontentwrapper">

<?
$sql_ana = mysql_query("select * from haberler WHERE yer='manset_haber' ORDER by id DESC LIMIT 0,10");
$ana = mysql_fetch_array($sql_ana);
$bas  = substr(nl2br(strip_tags($ana["baslik"])),0,28);

?>

<? do { ?>
<div class="glidecontent"><a style="text-decoration:none" href="<? echo $ana["id"] ?>-<? echo "".$new_string = replace_rexx($ana['baslik']).""; ?>.html">
<div class="manset_text" style="cursor:pointer;">
		<div style="margin:auto; cursor:pointer; margin-top:6; text-align:left; width:450;"><span class="manset_yazisi"><? echo bharf($ana["baslik"]); ?></span></div>
</div>
<img width="482" height="251" border="0" src="<? echo $ana["resim1"] ?>"></a></div>
<?
}
while ( $ana = mysql_fetch_array($sql_ana) );
?>

</div>

<div class="manset_number_bg" >
<div style="width:0; margin:auto; overflow:hidden; height:17px;"></div>
<div style=" height:27; margin:auto; text-align:left;">
 <div id="p-select" class="glidecontenttoggler">
<a href="#" style="text-decoration:none;" class="prev"><div style="margin:2px;">GERİ</div></a> 
<a href="#" style="text-decoration:none;" class="toc"><div style="margin:2px;">1</div></a><a href="#" style="text-decoration:none;" class="toc"><div style="margin:2px;">2</div></a><a href="#" style="text-decoration:none;" class="toc"><div style="margin:2px;">3</div></a><a href="#" style="text-decoration:none;" class="toc"><div style="margin:2px;">4</div></a><a href="#" style="text-decoration:none;" class="toc"><div style="margin:2px;">5</div></a><a href="#" style="text-decoration:none;" class="toc"><div style="margin:2px;">6</div></a><a href="#" style="text-decoration:none;" class="toc"><div style="margin:2px;">7</div></a><a href="#" style="text-decoration:none;" class="toc"><div style="margin:2px;">8</div></a><a href="#" style="text-decoration:none;" class="toc"><div style="margin:2px;">9</div></a><a href="#" style="text-decoration:none;" class="toc"><div style="margin:2px;">10</div></a> 
<a href="#" class="next" style="text-decoration:none;"><div style="margin:2px;">İLERİ</div></a>
</div>
</div>
</div>		</div></div>


</div>

<div style="width:201px; margin-left:5px; height:304px; overflow:hidden; float:left;">


<div class="man_2">
		<?
	  $say=0;
	  $sql="select * from haberler where yer='manset_yan' ORDER by id DESC LIMIT 0,5";
		  $sonuc=mysql_query($sql);
		  while ($row=mysql_fetch_array($sonuc))
		{
		$ozet  = substr(nl2br(stripslashes($row["haber"])),0,95);
		
		  $say++;
	?>
		<a href="<? echo $row[id]; ?>-<? echo "".$new_string = replace_rexx($row['baslik']).""; ?>.html">
		<div id="resim4<? echo $say; ?>" <? if ($say>1) { echo "style=display:none"; } ?> style="cursor:pointer;">
		<div style="width:201px; height:131px; overflow:hidden;"><img src="<? echo $row[resim1]; ?>" width="199" height="121" style="border:1px solid #000000;" /></div>
		<div style="width:201px; height:81px; overflow:hidden; background:url(images/manset_yani_icerik_bg.png) no-repeat;">
			<div style="width:201px; height:73px; overflow:hidden;">
				<div style="width:201px; height:auto; margin-left:5px; margin-right:5px;" id="BASLIK"><span class="tahoma" style="font-size:12px; font-weight:bold;"><font color="#C01111"><? echo $row[baslik] ?></font></span></div>
				<div class="cok_okunan_bosluk"></div>
				<div style="width:201px; height:50; margin-left:5px; margin-right:5px; overflow:hidden;" id="İCERİK"><span style="line-height:16px;" class="tahoma"><font color="#2A2A2A"><? echo $row[spot] ?></font></span></div>
			</div>
		</div>
		</div></a>
			<? } ?>
		<?
		  $bu=0;
		 $sql="select * from haberler where yer='manset_yan' ORDER by id DESC LIMIT 0,5";
		  $sonuc=mysql_query($sql);
		  while ($row=mysql_fetch_array($sonuc))
		  {
		  $kisabaslik2  = substr(nl2br(stripslashes($row["haber_baslik"])),0,65);
		   $bu++;
		?>
		<div id="BASLIKLAR" style="width:201px; height:24px; background:url(images/manset_yan_cizgili_bg.png) no-repeat;">
			<div style="margin-left:17px; height:18px; width:181px; overflow:hidden;"><font style="line-height:15px; " class="tahoma"><a href="<? echo $row[id]; ?>-<? echo "".$new_string = replace_rexx($row['baslik']).""; ?>.html" target="_self" onmouseover="shows3(<? echo $say; ?>,<? echo $bu; ?>)"><span class="tahoma_baslik_k"><font color="#2A2A2A"><? echo $row[baslik] ?></span></a></font></div>
		</div>
<? } ?>
	  <?
	    $say=0;
		  $sql="select * from haberler where yer='manset_yan' ORDER by id DESC LIMIT 0,5";
		  $sonuc=mysql_query($sql);
		  while ($row=mysql_fetch_array($sonuc))
		  {
		  $bas  = substr(nl2br(strip_tags($row["haber_baslik"])),0,28);
		  $ozet  = substr(nl2br(strip_tags($row["haber"])),0,135);
		  
		   $say++;
			 
	  ?> <div align="" id="basak3<? echo $say; ?>" <? if ($say>1) { echo "style=display:none"; } ?>></div> <? } ?>

	</div></div>

<div style="width:223px; height:304px; overflow:hidden; margin-left:7px; float:left; background:url(images/satir_basb.png) no-repeat;">

	<div style="width:223px; height:140px; overflow:hidden; margin-top:29px;">
	
	<?php 
	$sql_haber = mysql_query("select * from haberler where yer='satirbas' order by id desc limit 0,2");
	while($rarl = mysql_fetch_array($sql_haber))
	{	
	?>
	
	<div style="width:209px; height:65; overflow:hidden; background:#FFFFFF; margin-left:7px; margin-bottom:3px;">
		<div style="margin-left:4px; margin-top:4px; overflow:hidden; width:201px; height:58px;">
			<div style="width:81px; height:58px; overflow:hidden; float:left;">
				<a href="<? echo $rarl[id]; ?>-<? echo "".$new_string = replace_rexx($rarl['baslik']).""; ?>.html"><img src="<?php echo $rarl[resim1]; ?>" width="77" height="58" border="0" /></a>
			</div>
			<div style="width:118px; height:58px; overflow:hidden; float:left;">
				<div style="width:118px; height:14px; overflow:hidden; margin-bottom:6px;">
					<a href="<? echo $rarl[id]; ?>-<? echo "".$new_string = replace_rexx($rarl['baslik']).""; ?>.html"><font face="tahoma" style="font-size:11px; font-weight:bold;" color="#333333"><?php echo $rarl[baslik] ?></font></a>
				</div>
				<div style="width:118px; height:30px; overflow:hidden;">
					<a href="<? echo $rarl[id]; ?>-<? echo "".$new_string = replace_rexx($rarl['baslik']).""; ?>.html"><font face="tahoma" style="font-size:11px;" color="#333333"><?php echo $rarl[spot] ?></font></a>
				</div>	
			</div>
		</div>
	</div>
	
	<?php }?>
	
	
	
	
	
	</div>
	
	<div style="width:208px; margin-left:7px; height:132px; overflow:hidden;">	<?php 
	$sql_haber2 = mysql_query("select * from haberler where yer='satirbas' order by id desc limit 2,6");
	while($rars = mysql_fetch_array($sql_haber2))
	{	
	?>
	<div style="width:208px; height:18px; margin-bottom:5px; overflow:hidden; background:url(images/satirbs_cizgi.png) no-repeat;">
		<div style="margin-left:13px; overflow:hidden;"><a href="<? echo $rars[id]; ?>-<? echo "".$new_string = replace_rexx($rars['baslik']).""; ?>.html"><font face="tahoma" style="font-size:11px;" color="#FFFFFF"><?php echo $rars[baslik] ?></font></a></div>
	</div>
	<?php }?>	
	</div>


</div>

</div>
<?php 
$sql_reklamcx = mysql_query("select * from reklamlar where yer='921x90' order by id desc limit 1");
while($rar = mysql_fetch_array($sql_reklamcx))
{
?>
<div style="width:921px; height:90px; overflow:hidden; ">


<?php echo $rar[reklam_kod]?>


</div><?php } ?>

<div style="background:url(images/reklam_alt_noktalar.png) repeat-x; width:921px; height:13px; font-size:0pt;"></div>		


+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • zyber adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  57 cevap - 25 soru
  80. satırı şu şekilde yaz
  1-10 arası rakamların olduğu bölüm..
  rakamları saymada problem çıkabilir çünkü denemeden yazdım.
  Hata verirse yazarsın.


  <? 
  $i=1;
  do {
  ?>
  <a href="<? echo $ana["id"] ?>-<? echo "".$new_string = replace_rexx($ana['baslik']).""; ?>.html" style="text-decoration:none;" class="toc"><div style="margin:2px;"><? echo $i ?></div></a>
  <?
  }
  $i++;
  while ( $ana = mysql_fetch_array($sql_ana) );
  ?>
  
  • muttoli adlı üyenin fotoğrafı muttoli
   hocam 87 satırda yani $i++ yazan yerde sorun var

   Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE, expecting T_WHILE in C:\AppServ\www\genclikmeclisi\news_blogger.php on line 87

   şeklinde hata aldım

   bu arada news.blogger.php bu sayfa yani buraya verdiğim kodlar hocam yani hata burada
   11 yıl önce yazılmış
  • muttoli adlı üyenin fotoğrafı muttoli
   hocam aynı sistem benim localhosttumda da kurulu oradan test ediyorum yani kafan karışmasın
   11 yıl önce yazılmış
  • camcicarsi adlı üyenin fotoğrafı camcicarsi
   Bu şekilde denermisiniz.
   <? 
   $i=1;
   do {
   ?>
   <a href="<? echo $ana["id"] ?>-<? echo "".$new_string = replace_rexx($ana['baslik']).""; ?>.html" style="text-decoration:none;" class="toc"><div style="margin:2px;"><? echo $i ?></div></a>
   <?
   $i++;
   }
   while ( $ana = mysql_fetch_array($sql_ana) );
   ?>
   
   
   11 yıl önce yazılmış
  • muttoli adlı üyenin fotoğrafı muttoli
   link almıyor ama hocam yani link yönlendirmesi resimdeki gibi yapılmıyor
   11 yıl önce yazılmış
 • xuma adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  171 cevap - 1 soru
  Cevap değil ama önderi; slide için Jquery veya Mootools gibi bir kütüphane kullanıp üstüne html kodlarından css kodlarını ayırsan çok rahat edersin.
 • uralozden adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  70 cevap - 0 soru
  merhaba kullandığın sistem numaralardaki linki muhtemelen boşaltıp # yapıyordur çünkü tıklatığında resim değiştiriyor. pagenumber olarak özel attribute eklemiş burdan resim geçişlerini sağlıyor ama yine de href değerin dolu olursa resim değişmeden linke gideceği için burdan engelliyor muhtemelen link verirsen bu efekti göremeyeceksin. slide olarak geçsin diyorsun muhtemelen bunun için kullandığın sistemdeki featuredcontentglider.js dosyası içindeki aşağıdaki bölümü kaldırman yeterli olacaktır. Yine de bunu yapacağına farklı jquery pluginleri var kullanabileceğin. Bunları kullanman sistemin için daha verimli olacaktır.

  var $nextandprev=$("#"+config.togglerid+" .next, #"+config.togglerid+" .prev")
  		$nextandprev.click(function(event){ //Assign click behavior to 'next' and 'prev' links
  			featuredcontentglider.glide(config, this.getAttribute('loadpage'), this.getAttribute('buttontype'))
  			event.preventDefault() //cancel default link action
  		})