Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Asp Resim Boyutlandırma

Merhaba değerli arkadaşla

Asp ile bir resmi enine ve boyuna orantılı olarak küçültme yapabilirmiyiz

örneğin 690 x 810 ölçülerindeki bir resmi orantılı olarak 230 x 270 ebatına küçültmek gibi. Tabi bunu yaparken asp bu değerleri kendisi okuyup orantılı bir şekilde kroplayıp küçültmesi mümkünmüdür. Şimdiden teşekkür ederim
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Doğru Cevap

 • etkiweb adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  19 cevap - 19 soru
  <%@ Language="VBScript.Encode" CODEPAGE="1254"%>
  <% 
  Function cevir(data) 
  	data = Replace (data ,"ı","i",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"ğ","g",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"ü","u",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"ş","s",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"ö","o",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"ç","c",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"I","i",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"Ğ","g",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"Ü","u",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"Ş","s",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"İ","i",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"Ç","c",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"Ö","o",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ," ","-",1,-1,1)
  	data = Replace (data ,">","",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"<","",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"*","",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"%","",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"'","",1,-1,1) 
  	data = Replace (data ,"/","",1,-1,1)
  	data = Replace (data ,"\","",1,-1,1)
  	data = Replace (data ,"'","",1,-1,1)
  	cevir=data 
  End Function 
  %>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />
    <title>Yükle</title>
    <style>
    input {
      background:#fbfbfb;
      border:1px solid #cccccc;
      height:28px;
      padding:4px;
      font-size:12px;
      font-family:trebuchet ms;
    }
    </style>
  </head>
  
  <% 
  on error resume next
  
  '---------------------------- |DOSYA ADLANDIRMA 
  
  cpr1=Year(date)				' tarih için Yılı öğrendik
  
  Randomize
  Numarax = INT (RND*9999999999)+3
  
  cpr = numarax + 92
  
  if month(date) < 10 then	' eğer ay 10 rakamından küçükse başına 0 ekledik
  cpr2 = "0" & month(date)
  else
  cpr2 = month(date)			' değilse ayı olduğu gibi aldık 
  end if
  
  if Day(date) < 10 then		' eğer gün 10 rakamından küçükse başına 0 ekledik
  cpr3 = "0" & Day(date)
  else
  cpr3 = Day(date)			' değilse günü olduğu gibi aldık
  end if
  
  ' tarih oluşturma bölümü bitti
  
  '---------------------------------------------------------------------------
  	safha 	= Request.QueryString("safha")
  	sayix 	= request("sayi")
  	
  	If safha = "" Then 
  %>
    
  <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%" height="100%" style="border: 1px dotted #C0C0C0; background-color:#333333">
      <form action="upload.asp?safha=yukle&tip=resim&sayi=<%=sayix%>&id=<%=id%>" name="frm" id="frm" method="post" ENCtype="multipart/form-data">
      <tr>
        <td align="center"><input type="file" class="input" name="dosyaisim" size="35"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td align="center"><input type="submit" value=" Dosyayı Yükle..." class="submit" onClick="this.value='Dosya yükleniyor..'"></td>
      </tr>
      </form>
    </table>
  <% 
  end If 
  '---------------------------------------------------------------------
  If safha="yukle" Then 	' Eğer dosya yükleme talimatı verilmiş ise
  	
  	dosyayeri = "upload/"	' Gönderdiğimiz dosyanın kaydedileceği dizini belirliyoruz
  	dosya_adi = "dosya_" & cpr & cpr1 & cpr2 & cpr3
  
  	' Dosya isminin ilerdede çakışmaması için veya dosya ismine biraz daha hava katmak için random sayı üretiyoruz
  	Randomize
  	Numara = INT (RND*9999999999)+1
  	
  	Server.ScriptTimeout=5000 ' --> Zaman Aşım Süresi 
  	
  	Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1") 
  	Upload.OverwriteFiles = False 
  	Sayac = Upload.SaveToMemory 
  	
  	If Sayac = 0 Then 
  	  Response.Write "Lütfen yüklemek üzere bir dosya seçiniz..."
  	  Response.End 
  	End If
  	
  	
  	'----------- DOSYA KONTROLÜ
  	For Each File in Upload.Files
  	If FILE.EXT<>".jpg" then
  	If FILE.EXT<>".jpeg" then
  	Response.Write "Yüklemek istediğiniz dosya türüne müsaade verilmemiş / yasaklanmış..."  
  	Response.End 
  	end if
  	end if
  	next
  	
  	'--- KONTROL BİTİŞ
  
  	Set dosya = Upload.Files ("dosyaisim") '--- Sorun Yoksa Dosyayı Yüklüyoruz.
  	
  	dosyaadi = dosya_adi&Numara&Right(dosya.FileName,4) ' Dosya Adı | Dokunmamakta Yarar Var.
  
  	Path = Server.MapPath(dosyayeri & "/" & dosyaadi) ' Dosya Kaydetme Yeri | Dokunmamakta Yarar Var.
  	
  	dosya.SaveAs Path ' Dosya Kaydediliyor ...
  
  '--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  	' Küçültme 1
  	Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg" )
  	Jpeg.Open Path
  	Jpeg.Width = 240
  	jpeg.Height = Jpeg.OriginalHeight * Jpeg.Width / Jpeg.OriginalWidth
  	Jpeg.Canvas.Brush.Solid = False
  	Path2 = Server.MapPath(dosyayeri & "/mini1/" & dosyaadi)
  	Jpeg.Save Path2 
  	YanlizYol	=	Server.MapPath(dosyayeri) 
  	
  	set Jpeg = nothing
  '--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  'Küçültme 2 --> Profesyonel Olanı
  ' Bunun mantığı yeni bir tuval oluşturur ve yüklenen resmi bu tuvale sığdırır...
  
  	Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
  	Jpeg.New 800, 600, &HFFFFFF ' FFFFFF - > Beyaz Tuvale Çizer
  	Jpeg.Canvas.Brush.Solid = TRUE ' Sağlam Fırça
  	Jpeg.Quality 	= 100	' Resim Kalitesi | 1 ile 100 arasında bir sayı girilebilir . ne kadar düşerse kalitede o kadar düşer
  	
  	'-------- Çizim Başlıyor !
  	Dim FileNames(1)
  	
  	FileNames(0) = dosyaadi
    
    Count = 0
  	While Count < 1
  		Set Img = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
  		Img.Open YanlizYol & "/" & FileNames(Count)
  		
  		Img.PreserveAspectRatio = True
  		If Img.OriginalWidth > 800 or Img.OriginalHeight > 600 Then
  			If Img.OriginalWidth > Img.OriginalHeight Then
  			  Img.Width = 800		
  			Else
  			  Img.Height = 600
  			End If
  		End If
  		X = 0 + 120 * Count
  		Y = 5
  		
  		Jpeg.Canvas.DrawImage X + (800 - Img.Width)/2, Y + (600 - Img.Height)/2, Img
  		Count = Count + 1
  	Wend
  
  	
  	Path3 = Server.MapPath(dosyayeri & "/" & dosyaadi)
  	Jpeg.Save Path3
  	
  ' -- BİTİŞ
  
  %>
  <br>
  <div align="center">
  <br>
  <style>
  body {
  	font-size:12px;
  	font-family:arial;
  	color:#333333;
  	padding:0px;
  	margin:0px;
  }
  </style>
  <h5>Dosya Yüklendi</h5><br />
  <a href="#" onClick="window.opener.document.form.resim.value='<%=dosyaadi%>';self.close();">Kayıt İçin Lütfen Buraya Tıklayınız</a>
  </div>
   <%end if%>
  </body>
  </html>
  • etkiweb adlı üyenin fotoğrafı etkiweb
   Bunu Bir Dene.Bu İşini Görür .

   Çalıştırabilmek için

   1- Persits Upload
   2- Persits Jpeg

   bileşenlerine ihtiyacın var. Çoğu Windows Hostingnde mevcuttur bunlar . Localde çalışıyorsan

   www.aspjpeg.com 'dan Jpeg bileşenini
   www.aspupload.com 'dan Upload bileşenini indirip kurabilirsin.
   kolay gelsin.
   11 yıl önce yazılmış

Cevaplar