Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Flash'da AS3 ile PHP'ye _POST göndermek

Elimde, flashdaki bazı radio butanlarının bilgilerini (snapshot.php) php ye gönderen bir as3 kodu var ama ben buna text alanı (yani kullanıcının istediği bişiyler yazacağı bir boş textinput alanı) eklemek istiyorum nasıl yapabilirim?

package
{
	import com.goodinson.snapshot.*;
	import flash.display.*;
	import flash.events.*;
	import fl.controls.*;
	
	public class Main extends Sprite
	{
		private var grpAction:RadioButtonGroup;
		private var grpFormat:RadioButtonGroup;
		
		function Main()
		{
			// hide UI while initializing
			visible = false;
			addEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, onReady);
		}
		
		private function onReady(evt:Event):void 
		{
			// UI has been initialized
			visible = true;
			removeEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, onReady);
			
			// create radio button groups
			grpAction = new RadioButtonGroup("grpAction");
			grpFormat = new RadioButtonGroup("grpFormat");
			
			// initialize radio buttons
			optJPG.group = grpFormat; optJPG.value = Snapshot.JPG;
			optPNG.group = grpFormat; optPNG.value = Snapshot.PNG;
			grpFormat.selection = optJPG;
			
			optDisplay.group = grpAction; optDisplay.value = Snapshot.DISPLAY;
			optPrompt.group = grpAction; optPrompt.value = Snapshot.PROMPT;
			optLoad.group = grpAction; optLoad.value = Snapshot.LOAD;
			grpAction.selection = optDisplay;
			
			// set the required Snapshot URL
			Snapshot.gateway = "snapshot.php";
			
			btnCapture.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onCapture);
		}
		
		private function onCapture(evt:MouseEvent):void 
		{
			// capture as JPG and display prompt user to save/download
			Snapshot.capture(sample, {
				format: grpFormat.selectedData,
				action: grpAction.selectedData,
				loader: loader
			});
		}
	}
}
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

  • ontedi adlı üyenin fotoğrafı
    10 yıl önce yazılmış
    39 cevap - 2 soru
    timeline'dan ilgili saniyeyi bulup oraya textbox eklemen gerekir.