Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

DİZİNDEKİ DOSYALARI LİSTELEME

Merhaba Arkadşlar images dizinindeki dosyaları listelemek istiyorum glob fonksiyonu ile listeliyorum ama bunları sayfalamak istiyorum yani 5erli 5erli sayfalar olsun istiyorum bunu nasıl yapabilirim?
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • skuru adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  11 cevap - 2 soru
  if($handle = opendir('/home/...../www/..../.....'))
    {
      while(false !== ($entry = readdir($handle)))
      {
        if(strstr($entry,'.jpg') || strstr($entry,'.png') || strstr($entry,'.gif'))
        {
          echo $entry;
        }
      }
      closedir($handle);
    }
  


  bu kodla ben bir dizindeki jpg, png, g,f uzantılı dosyaları listeletiyorum.
  • sharq adlı üyenin fotoğrafı sharq
   cevabın için teşekkür ederim ben dosya listelemesini sormadım yanlız :S
   listelediğimiz dosyaları sayfalamayı sordum ve hallettim

   kodu şöle ben wereyim:


   // resimleri çekme alanı
   $dizin = "../../images/haber_img/"; // resminizin bulunduğu yolu yazınız örn: " klasor/ "
   $tutucu = opendir($dizin); // dizin aç
   while($dosya = readdir($tutucu)){
   if(is_file($dizin.$dosya))
   $resim[] = $dosya;
   }
   closedir($tutucu);
   
   // ön bilgiler
   $limit = 10; // sayfada gösterilecek resim sayısı
   $sf = @$_GET["sf"]; // get metodu ile sayfa numarasını alma // get başındaki '@' işareti sayfa numarası yok ise hata vermesini önler
   if($sf < 1) $sf = 1;
   $toplam = count($resim); // toplam resim sayısı
   
   // bu bilgiler doğrultusunda sayfa ayarları
   $kactan = ($sf-1) * $limit;
   $kaca = ($kactan+$limit);
   if($kaca > $toplam) $kaca = $toplam;
   
   // $kactan başlayıp $kaca kadar resim basar
   for($i=$kactan; $i < $kaca; $i++){
   echo "<tr>
     <th style=\"text-align:left; padding:3px; border-bottom:2px solid #ccc;\"><img src=\"".$dizin.$resim[$i]."\" alt=\""; echo substr($dizin.$resim[$i],23); echo "\" ";
   	echo "title=\""; echo substr($dizin.$resim[$i],23); echo "\" "; 
   	if( byt(filesize($dizin.$resim[$i])) > 70 ) { echo " style=\"width:470px; height:220px;\""; } echo " /><br />
      [<b>Resim Adı:</b>"; echo substr($dizin.$resim[$i],23); echo "][<b>Boyut:</b>"; echo byt(filesize($dizin.$resim[$i]))." KB"; echo "][<b><a href=\"?sil=".$dizin.$resim[$i]."\">Sil</a></b>][<b><a href=\"#\" id=\""; echo $resim[$i]; echo "\" class=\"resimsec\">Resmi Seç</a></b>]"; echo "</th>
   	  </tr>";
   }
   //dizindeki resimleri listeler ve yeni sekmeye link olarak atar
   // onContextMenu='return false' kodu resime sağ tıklamasını engeller
   
   // birden başlayıp sayfa sayısı kadar link basar
   
   
   ?> 
      1|2|3| buton kodları


   <?php
   
   $lastP = ceil($toplam/$limit); // ceil komutu sayfa numaraları yuvarlamak için kullanılır örn: ceil(0.40) gibi bir değeri 1 olarak alır
   for($i=1; $i <= $lastP; $i++){
   if($sf == $i) {
   echo $i." "; // geçerli olan sayfa numarası
   }else{
   echo "<a href='?sf=$i'>$i</a> "; // diğer sayfa numaraları
   }
   }
   
    ?>
   
   11 yıl önce yazılmış