Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Menü Problemi Önemli

http://www.slashc.com/codecanyon/jquery_infinite_sliding_menu/index.html

linkteki menüyü e-ticaret sisteminde kullanıcam arkadaşlar.

alt kategoriden herhangı brıne tıklandıgında gelen sayfada alt kategorı kapanıyor.

Kapanmaması yani açık gelmesı ıcın ne yapmam gerekıyor???

Yardımcı olursanız sevinirim.

JS KODLARI
-------------------------------

(function (a) {
var b = {
init: function (c) {
return this.each(function () {
var d = a(this);
if (!d.data("data")) {
var e = d.children("h1").first(),
f = {
span: e.children("span").first(),
home: e.children("a.slashc-sliding-menu-home").first()
};
f.text = f.span.html(),
f.home.bind("click.slashcSlidingMenu", a.proxy(function (a) {
b.goHome.call(this),
a.preventDefault()
},
d)),
e.data("d", f);
var g = d.children("p").first(),
h = {
span: g.children("span").first(),
back: g.children("a.slashc-sliding-menu-back").first()
};
h.text = h.span.html(),
h.back.bind("click.slashcSlidingMenu", a.proxy(function (a) {
b.goBack.call(this),
a.preventDefault()
},
d)),
g.data("d", h);
var i = d.children("ul").first(),
j;
d.data("lx", -i.width()).data("lh", i.height()),
b._iUl(i, d),
i.css("height", d.data("lh")),
d.removeData("lx").removeData("lh");
var k = {
h1: e,
p: g,
ul: i,
lx: 0,
ttl: f.text
},
l;
i.find("ul").css("display", "none");
if (c) {
var m = i.find("li#" + c);
if (m.length > 0) {
var n = m.data("d"),
o,
p;
n && (n.cul.css("display", "block"), f.span.html(n.txt), i.css("left", n.lx), k.lx = n.lx, k.ttl = n.txt, l = [], m.parentsUntil(".slashc-sliding-menu").each(function () {
o = a(this),
o.is("li") && (p = o.data("d"), p.cul.css("display", "block"), l.unshift({
lx: p.lx,
ttl: p.txt
}))
}), l.unshift({
lx: 0,
ttl: f.text
}))
}
}
d.data("d", k),
d.data("bc", l || [{
lx: 0,
ttl: f.text
}])
}
})
},
goBack: function () {
b._sUl(this, "back")
},
goHome: function () {
b._sUl(this, "home")
},
_iUl: function (c, d) {
var e = d.data("lx"),
f = d.data("lh");
c.children("li").has("ul").each(function () {
var g = a(this),
h = g.children("a").first();
cul = g.children("ul").first(),
cul.height() > f && d.data("lh", cul.height()),
cul.css("left", g.width()).css("top", -g.position().top),
h.bind("click.slashcSlidingMenu", a.proxy(function (a) {
var c = this.data("d");
c && (b._rUl(c.pul), c.cul.css("display", "block"), b._sUl(c.mnu, c.lx, c.txt)),
a.preventDefault()
},
g)),
g.data("d", {
lx: e,
cul: cul,
pul: c,
mnu: d,
txt: g.children("a").children("span").html()
}),
d.data("lx", e - cul.width()),
b._iUl(cul, d)
})
},

_sUl: function (b, c, d) {
var e = b.data("d"),
f = b.data("bc"),
g = !0;
if (c == "back" || c == "home") {
var h;
c == "back" ? h = f.pop() : (h = f[0], h && (f.length = 1)),
h && (c = h.lx, d = h.ttl),
g = !1
}
if (d) {
c > 0 && (c = 0);
if (e.lx != c) {
var i = e.h1.data("d");
g && f.push({
lx: e.lx,
ttl: e.ttl
}),
e.lx = c,
e.ul.stop().animate({
left: c
},
300, "linear"),
e.ttl = d,
i.span.stop().fadeTo(150, 0, a.proxy(function () {
this.h1.data("d").span.html(this.ttl)
},
e)).fadeTo(150, 1);
var j = [],
k = f.length;
while (k--) j[k] = f[k].ttl;
j.push(d),
b.trigger("menuSlide", [j])
}
}
},
_rUl: function (a) {
a.children("li").children("ul").css("display", "none")
}
};
a.fn.slashcSlidingMenu = function (a, c) {
if (typeof c == "undefined") return typeof a == "undefined" ? b.init.call(this) : b[a] ? b[a].call(this) : b.init.call(this, a);
if (b[a]) return c ? b[a].call(this, c) : b[a].call(this);
return this
},
a(document).ready(function () {
a("div.slashc-sliding-menu").slashcSlidingMenu()
})
})(jQuery)
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.