Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Mause Sağ Tuş Bastırma

internette aradım ancak yeterli ve çalışan bilgi bulamadım. mause sağ tuşa timer ile bastırmak istiyorum. örneğin timerin içine atıcam timer çalışmaya başlayınca sağ tuşa basıp çekecek. basılı tutmayacak. şimdiden teşekkürler. csharp veya vb.net kodu farketmez
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • huseyn adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  11 yıl önce güncellenmiş
  42 cevap - 0 soru
  using System;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Runtime.InteropServices;
  
  public class Form1 : Form
  {
    [DllImport("user32.dll",CharSet=CharSet.Auto, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
    public static extern void mouse_event(long dwFlags, long dx, long dy, long cButtons, long dwExtraInfo);
  
    private const int MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = 0x02;
    private const int MOUSEEVENTF_LEFTUP = 0x04;
    private const int MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = 0x08;
    private const int MOUSEEVENTF_RIGHTUP = 0x10;
  
    public Form1()
    {
    }
  
    public void DoMouseClick()
    {
     int X = Cursor.Position.X;
     int Y = Cursor.Position.Y;
     mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN | MOUSEEVENTF_RIGHTUP, X, Y, 0, 0);
    }
  }
  

  bu kod işinizi görür. örnekteki metod imlecin bulunduğu pozisyonda mouse un sağ tuşuna basıp çekmeyi simüle ediyor.
 • seyfside adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  35 cevap - 0 soru
  //tanımlama

  using System;
  using System.Runtime.InteropServices;

  namespace WindowsFormsApplication2
  {
  internal class SIClass
  {
  #region Imports

  [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr GetMessageExtraInfo();

  [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
  public static extern uint SendInput(uint nInputs, INPUT[] pInputs, int cbSize);

  [DllImport("user32.dll")]
  public static extern short VkKeyScan(char ch);

  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr WaitForSingleObject(IntPtr hHandle, uint dwMilliseconds);

  #endregion

  public static uint Click()
  {
  INPUT structure = new INPUT();
  structure.mi.dx = 0;
  structure.mi.dy = 0;
  structure.mi.mouseData = 0;
  structure.mi.dwFlags = 2;
  INPUT input2 = structure;
  input2.mi.dwFlags = 4;
  INPUT[] pInputs = new INPUT[] { structure, input2 };
  return SendInput(2, pInputs, Marshal.SizeOf(structure));
  }

  public static uint Z()
  {
  INPUT structure = new INPUT();
  structure.type = (int)InputType.INPUT_KEYBOARD;
  structure.ki.wVk = VkKeyScan((char)System.Windows.Forms.Keys.Z);
  structure.ki.dwFlags = (int)KEYEVENTF.KEYDOWN;
  structure.ki.dwExtraInfo = GetMessageExtraInfo();

  INPUT input2 = new INPUT();
  structure.type = (int)InputType.INPUT_KEYBOARD;
  structure.ki.wVk = VkKeyScan((char)System.Windows.Forms.Keys.Z);
  input2.mi.dwFlags = (int)KEYEVENTF.KEYUP;
  input2.ki.dwExtraInfo = GetMessageExtraInfo();

  INPUT[] pInputs = new INPUT[] { structure, input2 };

  return SendInput(2, pInputs, Marshal.SizeOf(structure));
  }

  public static uint ForYou(int olay)
  {
  var structure = new INPUT { type = 0, mi = { mouseData = 1, time = 10, dwFlags = olay, dwExtraInfo = GetMessageExtraInfo()} };
  var pInputs = new[] { structure };
  return SendInput(1, pInputs, Marshal.SizeOf(structure));
  }

  public static void SendKeyAsInput(System.Windows.Forms.Keys key)
  {
  INPUT structure = new INPUT();
  structure.type = (int)InputType.INPUT_KEYBOARD;
  structure.ki.wVk = (short)key;
  structure.ki.dwFlags = (int)KEYEVENTF.KEYDOWN;
  structure.ki.dwExtraInfo = GetMessageExtraInfo();

  INPUT input2 = new INPUT();
  input2.type = (int)InputType.INPUT_KEYBOARD;
  input2.ki.wVk = (short)key;
  input2.mi.dwFlags = (int)KEYEVENTF.KEYUP;
  input2.ki.dwExtraInfo = GetMessageExtraInfo();

  INPUT[] pInputs = new INPUT[] { structure, input2 };

  SendInput(2, pInputs, Marshal.SizeOf(structure));
  }

  public static void SendKeyAsInput(System.Windows.Forms.Keys key, int HoldTime)
  {
  INPUT INPUT1 = new INPUT();
  INPUT1.type = (int)InputType.INPUT_KEYBOARD;
  INPUT1.ki.wVk = (short)key;
  INPUT1.ki.dwFlags = (int)KEYEVENTF.KEYDOWN;
  INPUT1.ki.dwExtraInfo = GetMessageExtraInfo();
  SendInput(1, new INPUT[] { INPUT1 }, Marshal.SizeOf(INPUT1));

  WaitForSingleObject((IntPtr)0xACEFDB, (uint)HoldTime);

  INPUT INPUT2 = new INPUT();
  INPUT2.type = (int)InputType.INPUT_KEYBOARD;
  INPUT2.ki.wVk = (short)key;
  INPUT2.mi.dwFlags = (int)KEYEVENTF.KEYUP;
  INPUT2.ki.dwExtraInfo = GetMessageExtraInfo();
  SendInput(1, new INPUT[] { INPUT2 }, Marshal.SizeOf(INPUT2));

  }

  [StructLayout(LayoutKind.Explicit)]
  public struct INPUT
  {
  [FieldOffset(4)]
  public HARDWAREINPUT hi;
  [FieldOffset(4)]
  public KEYBDINPUT ki;
  [FieldOffset(4)]
  public MOUSEINPUT mi;
  [FieldOffset(0)]
  public int type;
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct MOUSEINPUT
  {
  public int dx;
  public int dy;
  public int mouseData;
  public int dwFlags;
  public int time;
  public IntPtr dwExtraInfo;
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct KEYBDINPUT
  {
  public short wVk;
  public short wScan;
  public int dwFlags;
  public int time;
  public IntPtr dwExtraInfo;
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct HARDWAREINPUT
  {
  public int uMsg;
  public short wParamL;
  public short wParamH;
  }

  [Flags]
  public enum InputType
  {
  INPUT_MOUSE = 0,
  INPUT_KEYBOARD = 1,
  INPUT_HARDWARE = 2
  }

  [Flags]
  public enum MOUSEEVENTF
  {
  MOVE = 0x0001, /* mouse move */
  LEFTDOWN = 0x0002, /* left button down */
  LEFTUP = 0x0004, /* left button up */
  RIGHTDOWN = 0x0008, /* right button down */
  RIGHTUP = 0x0010, /* right button up */
  MIDDLEDOWN = 0x0020, /* middle button down */
  MIDDLEUP = 0x0040, /* middle button up */
  XDOWN = 0x0080, /* x button down */
  XUP = 0x0100, /* x button down */
  WHEEL = 0x0800, /* wheel button rolled */
  MOVE_NOCOALESCE = 0x2000, /* do not coalesce mouse moves */
  VIRTUALDESK = 0x4000, /* map to entire virtual desktop */
  ABSOLUTE = 0x8000 /* absolute move */
  }

  [Flags]
  public enum KEYEVENTF
  {
  KEYDOWN = 0,
  EXTENDEDKEY = 0x0001,
  KEYUP = 0x0002,
  UNICODE = 0x0004,
  SCANCODE = 0x0008,
  }
  }
  }

  //--------------------
  //kullanım için
  private void timer1_Tick(object sender, System.EventArgs e)
  {
  SIClass.ForYou(8);//bas
  SIClass.ForYou(10);//çek
  }
 • ismailbal20 adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  18 cevap - 37 soru
  kodları çalıştıramıyorum :S sorun mu bende bilmiyorum. huseyin kardeşin verdigi kodlar çalışmıyor hata veriyor. diğer kod ise yerleştirmede sorun yaşıyorum
  • seyfside adlı üyenin fotoğrafı seyfside
   projeye yeni bir class ekle
   ilk kısmı içine yapıştır ve namespace i kendine göre değiştir
   bir timer ekle tick metodu zaten verdim
   start et timeri bu kadar
   11 yıl önce yazılmış