Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

ajax otomatik geçiş nasıl yapılır?

mesela bir scriptte mp3 dosyalarını arattırıyorum. çıkan sonuçlardan ilkine tıklıyorum. Müzik çalmaya bailıyor, bitince otomatikmen bi altındaki müziğe ajaxlı nasıl geçiş yaptırabilirim?

Kodlarım Aşağıda;

<?php
/**
* @desc Ajax ile anında müzik çalmaca :)
* @since 1.2.0
*/
add_action('wp_head', 'ajax_islem_yapmaca');
function ajax_islem_yapmaca(){
	wp_print_scripts( array( 'jquery' ));
?>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function() {
	jQuery('#s').focus();
});
//<![CDATA[
function smh_player_js( postid ){
	var data = {
		action : "ajax_muzik_getir",
		id: postid
	};
	
	jQuery.post("<?php bloginfo( 'wpurl' ); ?>/wp-admin/admin-ajax.php", data, function(sonuc) {
		jQuery("#footer").html(sonuc);
	});
}
function araki_bulaki(){
	var kelime = jQuery("#s").val();
	if( kelime != "" ){
		var data = {
			action : "ajax_muzik_ara",
			kelime : kelime
		};
	
		jQuery.post("<?php bloginfo( 'wpurl' ); ?>/wp-admin/admin-ajax.php", data, function(sonuc) {
			document.title = kelime + " araması için sonuçlar";
			jQuery("#footer").removeAttr("style");
			jQuery("#content").html(sonuc);
		});
	} else {
		alert("Bir şeyler yazmazsan ne bulayım sana evladım?");
	}
}
function sayfa_degistir(div){
	var src = jQuery('#'+div).attr('href');
	if( src != "" ){
		var data = {
			action : "ajax_sayfa_degistir",
			href : src,
			id: div
		};
	
		jQuery.post("<?php bloginfo( 'wpurl' ); ?>/wp-admin/admin-ajax.php", data, function(sonuc) {
			jQuery("#content").html(sonuc);
		});
	}
}
//]]>
</script>
<?php
}

/* anında müzik dinle */
add_action('wp_ajax_ajax_muzik_getir', 'ajax_muzik_getir');
add_action('wp_ajax_nopriv_ajax_muzik_getir', 'ajax_muzik_getir');
function ajax_muzik_getir(){
	$id = $_POST['id'];
	if($id != ""){
		$ytb_ozel_alan = get_option( 'fzc_ytb_meta' ); if ( $ytb_ozel_alan == ""){ $ytb_ozel_alan = "_youtube_id"; }
		$ytb_ozel_alan = get_post_meta($id, $ytb_ozel_alan, true);
		if($ytb_ozel_alan != ""){
			$title = get_the_title($id);
?>
	<div id="player">
		<div class="playeric">
			<div id="musicplayer">Müzik yükleniyor...</div>
			<script type='text/javascript'>
			jwplayer('musicplayer').setup({
				'flashplayer': '<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/lib/player.swf',
				'file': 'http://127.0.0.1/<?php echo $ytb_ozel_alan; ?>.mp3',
				'backcolor': '000000',
				'frontcolor': 'FFFFFF',
				'lightcolor': 'CCCCCC',
				'screencolor': 'CCCCCC',
				'controlbar': 'bottom',
				'width': '440',
				'height': '32',
				'autostart': true,
				'skin': '<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/lib/fizy.swf'
			});
			</script>
			<span class="musictitle">dinleniyor: <?php echo $title; ?></span>
		</div>
	</div>
<?php
		}
	}
}

/* müzik ara */
add_action('wp_ajax_ajax_muzik_ara', 'ajax_muzik_ara');
add_action('wp_ajax_nopriv_ajax_muzik_ara', 'ajax_muzik_ara');
function ajax_muzik_ara(){
	$w = $_POST['kelime'];
	if($w != ""){
		$w = sanitize_title($w);
		$w = str_replace("-", "+", $w);
?>
	<h2 class="pagetitle">Arama Sonuçları</h2>
	<?php
		$page = get_query_var('paged');
		query_posts("s=".$w."&paged=".$page);
		if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

			<div <?php post_class() ?>>
				<h3 id="post-<?php the_ID(); ?>">
					<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?> için Kalıcı Bağlantı"><?php the_title(); ?></a>
					<?php /* since v1.2.0 */ ?>
					<a class="playlink" href="#" onclick="smh_player_js(<?php the_ID(); ?>); return false;" title="Şarkıyı Çal"> <img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/play.png" alt="play" align="top" /> </a>
				</h3>
			</div>

		<?php endwhile; ?>
		
		<div class="navigation">
			<div class="alignleft"><?php next_posts_link('« Eski Yazılar') ?></div>
			<div class="alignright"><?php previous_posts_link('Yeni Yazılar »') ?></div>
			<div class="clear"></div>
		</div>
		
		<?php else : ?>

		<div class="search-warn">Hiç müzik bulunamadı. Bunu söylediğim için çok üzgünüm :(</div>

	<?php endif; ?>
<?php
	}
	die;
}


/* müzik ara */
add_action('wp_ajax_ajax_sayfa_degistir', 'ajax_sayfa_degistir');
add_action('wp_ajax_nopriv_ajax_sayfa_degistir', 'ajax_sayfa_degistir');
function ajax_sayfa_degistir(){
	$h = $_POST['href'];
	$div = $_POST['id'];
	if($h != ""){
		if(true == strpos($h, 'paged')):
			@preg_match('/s=(.*?)&paged=([0-9])/', $h, $attr);
		else:
			@preg_match('/s\=(.*?)$/', $h, $attr);
			$attr[2] = '';
		endif;
?>
	<h2 class="pagetitle">Arama Sonuçları</h2>
	<?php
	$myque = new WP_Query;
	$piiz = array(
		's' => $attr[1],
		'paged' => $attr[2]
	);
	$myque->query($piiz);
	if ($myque->have_posts()) : while ($myque->have_posts()) : $myque->the_post();
	?>
		<div <?php post_class() ?>>
			<h3 id="post-<?php the_ID(); ?>">
				<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?> için Kalıcı Bağlantı"><?php the_title(); ?></a>
				<a class="playlink" href="#" onclick="smh_player_js(<?php the_ID(); ?>); return false;" title="Şarkıyı Çal"> <img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/images/play.png" alt="play" align="top" /> </a>
			</h3>
		</div>

	<?php endwhile; ?>

	<div class="navigation">
		<?php ajax_sayfalama($attr[1], $attr[2], $myque->max_num_pages); ?>
		<div class="clear"></div>
	</div>
		
	<?php else : ?>

		<div class="search-warn">Hiç müzik bulunamadı. Bunu söylediğim için çok üzgünüm :(</div>

	<?php endif; ?>
<?php
	}
	die;
}

/* Full ajax arama sayfalama */
function ajax_arama_sayfalama($r){
	global $wp_query;
	if(is_search()){
		if( true == strpos($r, 'wp-admin') ){
			$r = str_replace('wp-admin/admin-ajax.php', '', $r);
			if(!strpos($r, 's=')){
				$var = urlencode(get_query_var('s'));
				$r = str_replace('?', '?s='.$var.'&', $r);
			}
		}
	}
	return $r;
}
add_filter('get_pagenum_link', 'ajax_arama_sayfalama', 10, 1);

function ajax_arama_click_prev($attr){
	if(is_search()){
		$attr .= 'onclick="sayfa_degistir(\'prevnav\'); return false;" id="prevnav"';
	}
	return $attr;
}
add_filter( 'previous_posts_link_attributes', 'ajax_arama_click_prev', 10, 1 );
function ajax_arama_click_next($attr){
	if(is_search()){
		$attr .= 'onclick="sayfa_degistir(\'nextnav\'); return false;" id="nextnav"';
	}
	return $attr;
}
add_filter( 'next_posts_link_attributes', 'ajax_arama_click_next', 10, 1 );

function ajax_sayfalama($kelime, $sayfa, $tsayfa){
	if((!$sayfa || $sayfa == 0) && $tsayfa != ""){
		$link = '<div class="alignleft">';
		$link .= "<a href='".get_bloginfo('url')."/?s={$kelime}&paged=2' onclick=\"sayfa_degistir('prevnav'); return false;\" id=\"prevnav\">« Daha Eski</a>";
		$link .= '</div><div class="alignright"></div>';
	} else if ($sayfa < $tsayfa) {
		$onceki = ( $sayfa == 2 ) ? '' : '&paged='.($sayfa - 1);
		$sonraki = "&paged=".($sayfa + 1);
		$link = '<div class="alignleft">';
		$link .= "<a href='".get_bloginfo('url')."/?s={$kelime}{$sonraki}' onclick=\"sayfa_degistir('prevnav'); return false;\" id=\"prevnav\">« Daha Eski</a>";
		$link .= '</div><div class="alignright">';
		$link .= "<a href='".get_bloginfo('url')."/?s={$kelime}{$onceki}' onclick=\"sayfa_degistir('nextnav'); return false;\" id=\"nextnav\">Daha Yeniler »</a>";
		$link .= '</div>';
	} else if ($sayfa == $tsayfa){
		if($sayfa > 2){
			$onceki = $sayfa - 1;
			$ek = "&paged=".$onceki;
		}
		$link = '<div class="alignleft">';
		$link .= '</div><div class="alignright">';
		$link .= "<a href='".get_bloginfo('url')."/?s={$kelime}{$ek}' onclick=\"sayfa_degistir('nextnav'); return false;\" id=\"nextnav\">Daha Yeniler »</a>";
		$link .= '</div>';
	} else {
		$link = '<div class="alignleft">';
		$link .= '</div><div class="alignright">';
		$link .= '</div>';
	}
	echo $link;
}
?>
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • uralozden adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  70 cevap - 0 soru
  öncelikle tebrik etmek istiyorum bu kadar çabalamana, fakat ben olsam hiç bu kadar uğraşmadan bir javascript playlist üzerinde çalışırdım. http://www.instantshift.com/2010/02/10/21-free-music-players-for-your-website/ bu sitedeki playlistler arasında bir gezin bence gerçekten işine yarayan birisi çıkacaktır dewplayer en iyisi bildiğim kadarıyla bir kaç projemde kullanmıştım.
  • olcay adlı üyenin fotoğrafı olcay
   hocam dediğim işide halletseydim, aynı fizy gibi olacaktı, istediğim öyledydi yani, playlist falan değil.
   11 yıl önce yazılmış