C# .net İle Api Kullanarak SMS Göndermeyi Nasıl yapabilrim.

Bu soru iptal edilmiştir...
<%  
 StrXml=""
 StrXml=StrXml & "<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-9' ?>" 
 StrXml=StrXml & "<MainmsgBody>"
 StrXml=StrXml & "<UserName>456789</UserName>" 
 StrXml=StrXml & "<PassWord>test</PassWord>"
 StrXml=StrXml & "<Origin>test</Origin>" 
 StrXml=StrXml & "<Version>aspTestApi</Version>" 
 StrXml=StrXml & "<MsgCode>100</MsgCode>" 
 StrXml=StrXml & "<Msgbody>"
 StrXml=StrXml & "<![CDATA[ Merhaba test mesajidir ]]></Msgbody>"
 StrXml=StrXml & "<Numbers>0555xxxxxxx,0505xxxxxxx,0554xxxxxxx</Numbers>" 
 StrXml=StrXml & "<SD></SD>" -- tarih alanları boş bırakılabilir
 StrXml=StrXml & "<ED></ED>"
 StrXml=StrXml & "</MainmsgBody>"
Set objHTTP = Server.CreateObject("Msxml2.XMLHTTP")  
objHTTP.open "POST", "http://smsapi.ttmesaj.com/SendNewMsg.asp", False  
objHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "text/xml"  
objHTTP.send StrXml  
resText = rtrim(objHTTP.ResponseText)  
if left(resText,5)="WP:00" then   
  response.write "kullanıcı adı yada şifreniz hatalı"  
  response.end  
end if  
if left(resText,4)="*OK*" then   
  response.write "mesajlarınız sunucuya iletildi"
  response.end  
end if
Yukarıda yer alan ASP de yazılmış kodu c# .net ÇEvirmem gerekiyor. Yani Aslında XML kodunu nasıl Bİr siteye api olarak gönderebilirim.
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et