Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

satırdaki hata nerede ?

Satır 71: <%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="utf-8" %>

acces veri tabanı ile tablo oluşturdum.. yukarda belirttiğim satırda hata var . nasıl düzeltebilirim..
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Doğru Cevap

 • siyahbeyaz adlı üyenin fotoğrafı
  10 yıl önce yazılmış
  472 cevap - 20 soru
  aslında projenin bi yerinde hata var. bu hattayı alıyorsun... build ve clean yapınız.. visiual studiodan. eger sorun duzelmezse yeni bos bi proje acın. aynı kodu yenı bi aspx sayfa ıcıne yazın ve f5 ile test edin..
  • siyahbeyaz adlı üyenin fotoğrafı siyahbeyaz
   baska bir cozum ise o sayfayı sılın. farkli bir isimde yeni bir sayfa olusturun. kodları oraya eklerek deneyin. microsoftun böyle sacmalıkları oluyor. kod dogru ama hata vermeye devam etmesi gibi. :)
   10 yıl önce yazılmış
  • sami- adlı üyenin fotoğrafı sami-
   üstadım ben bu projeyi dream viewer ile asp dosyası açarak yaptım. ve bu hatayı alıyorum..
   acces veri tabanı ile yapıyorum,, deneyip hatayı bulursan çok sevinirim

   <%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
   <!--#include file="Connections/ziyaretcidefteri2.asp" -->
   <%
   Dim MM_editAction
   MM_editAction = CStr(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME"))
   If (Request.QueryString <> "") Then
    MM_editAction = MM_editAction & "?" & Server.HTMLEncode(Request.QueryString)
   End If
   
   ' boolean to abort record edit
   Dim MM_abortEdit
   MM_abortEdit = false
   %>
   <%
   ' IIf implementation
   Function MM_IIf(condition, ifTrue, ifFalse)
    If condition = "" Then
     MM_IIf = ifFalse
    Else
     MM_IIf = ifTrue
    End If
   End Function
   %>
   <%
   If (CStr(Request("MM_insert")) = "form1") Then
    If (Not MM_abortEdit) Then
     ' execute the insert
     Dim MM_editCmd
   
     Set MM_editCmd = Server.CreateObject ("ADODB.Command")
     MM_editCmd.ActiveConnection = MM_ziyaretcidefteri2_STRING
     MM_editCmd.CommandText = "INSERT INTO ziyaretcidefteri (id, ad, soyad, email, baslik, mesaj) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)" 
     MM_editCmd.Prepared = true
     MM_editCmd.Parameters.Append MM_editCmd.CreateParameter("param1", 5, 1, -1, MM_IIF(Request.Form("id"), Request.Form("id"), null)) ' adDouble
     MM_editCmd.Parameters.Append MM_editCmd.CreateParameter("param2", 203, 1, 1073741823, Request.Form("ad")) ' adLongVarWChar
     MM_editCmd.Parameters.Append MM_editCmd.CreateParameter("param3", 203, 1, 1073741823, Request.Form("soyad")) ' adLongVarWChar
     MM_editCmd.Parameters.Append MM_editCmd.CreateParameter("param4", 202, 1, 255, Request.Form("email")) ' adVarWChar
     MM_editCmd.Parameters.Append MM_editCmd.CreateParameter("param5", 202, 1, 255, Request.Form("baslik")) ' adVarWChar
     MM_editCmd.Parameters.Append MM_editCmd.CreateParameter("param6", 202, 1, 255, Request.Form("mesaj")) ' adVarWChar
     MM_editCmd.Execute
     MM_editCmd.ActiveConnection.Close
   
     ' append the query string to the redirect URL
     Dim MM_editRedirectUrl
     MM_editRedirectUrl = "Default2.asp"
     If (Request.QueryString <> "") Then
      If (InStr(1, MM_editRedirectUrl, "?", vbTextCompare) = 0) Then
       MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "?" & Request.QueryString
      Else
       MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "&" & Request.QueryString
      End If
     End If
     Response.Redirect(MM_editRedirectUrl)
    End If
   End If
   %>
   <%
   Dim veritabani2
   Dim veritabani2_cmd
   Dim veritabani2_numRows
   
   Set veritabani2_cmd = Server.CreateObject ("ADODB.Command")
   veritabani2_cmd.ActiveConnection = MM_ziyaretcidefteri2_STRING
   veritabani2_cmd.CommandText = "SELECT * FROM ziyaretcidefteri" 
   veritabani2_cmd.Prepared = true
   
   Set veritabani2 = veritabani2_cmd.Execute
   veritabani2_numRows = 0
   %>
   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <title>ziyaretçi defteri2</title>
   </head>
   
   <body>
   <form action="<%=MM_editAction%>" method="post" name="form1" id="form1">
    <table align="center">
     <tr valign="baseline">
      <td nowrap="nowrap" align="right">Id:</td>
      <td><input type="text" name="id" value="" size="32" /></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td nowrap="nowrap" align="right">Ad:</td>
      <td><input type="text" name="ad" value="" size="32" /></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td nowrap="nowrap" align="right">Soyad:</td>
      <td><input type="text" name="soyad" value="" size="32" /></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td nowrap="nowrap" align="right">Email:</td>
      <td><input type="text" name="email" value="" size="32" /></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td nowrap="nowrap" align="right">Baslik:</td>
      <td><input type="text" name="baslik" value="" size="32" /></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td nowrap="nowrap" align="right">Mesaj:</td>
      <td><input type="text" name="mesaj" value="" size="32" /></td>
     </tr>
     <tr valign="baseline">
      <td nowrap="nowrap" align="right"> </td>
      <td><input type="submit" value="Insert record" /></td>
     </tr>
    </table>
    <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />
   </form>
   <p> </p>
   </body>
   </html>
   <%
   veritabani2.Close()
   Set veritabani2 = Nothing
   %>
   
   
   10 yıl önce yazılmış 10 yıl önce güncellenmiş
  • siyahbeyaz adlı üyenin fotoğrafı siyahbeyaz
   aldıgın hata cıktısını bı yazarmısın. birde


   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> sunu kaldır dene.
   10 yıl önce yazılmış
  • sami- adlı üyenin fotoğrafı sami-
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   bunu kaldırdım ve çalıştı
   10 yıl önce yazılmış

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı.