Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

DevExpres Master-Detail Grid

Arkadaşlar merhaba.

Bir devexpres komponenti olan master-detail gridi kullanmak istiyorum.

Ancak sorun şuki bunu sitesinde anlatılan default sqldatasource metodu ile değilde kendi hazır etiğim webservis ile yapmam gerekmektedir.

Sorun şurada başlıyor.

1. grid bir tablolar giridi. Yani misal bir sipariş tablosu gibi düşünün. Ürünün adıdan müşterinin adına kadar bir sürü veri içeriyor. SP den veri çeken bir Web Sevice den veri alıyor.

içinde yer almasını istediğim TabPanel içindeki 1 gridde bu siparişi veren müşterinin adres bilgilerini gösterecek.

Nasıl? Tabiki SiparisID verisi ile.

Buraya kadar herşey ok. Sorun burada başlıyor. Bu veriyi bir şekilde Sesion a yolladım diyelim. Yolladğım ID değerini ne zaman yakalayıp ikinici gridi dolduracağım ve tabiki nasıl olacak.

Sorum umarım açık olmuştur. Yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • siyahbeyaz adlı üyenin fotoğrafı
  10 yıl önce yazılmış
  472 cevap - 20 soru
  tam olarak ne demek istedigini anlamadıgım ama soyle birsey normal asp.net te bende devexpresi indirdim gecenlerde ama inceleme sansım olmadı.
  grid view icinde event kullanman gerekecek... bunun ıcınde databind fonksiyonlarını hazırlaman lazm. örneklemem gerekirse

       <asp:GridView ID="grd_Icerik" GridLines="None" Width="100%" 
          AutoGenerateColumns="false" runat="server" DataKeyNames="BirimlerID"
          PageSize="25" AllowPaging="true" PagerStyle-CssClass="PagerStyle" 
          onrowcommand="grd_Icerik_RowCommand" 
          onpageindexchanging="grd_Icerik_PageIndexChanging">
      <AlternatingRowStyle BackColor="#E1EBF4" />
      <Columns>
        <asp:TemplateField HeaderStyle-HorizontalAlign="Left">
          <HeaderTemplate>
            <asp:CheckBox ID="Sec" runat="server" />
            Sil
          </HeaderTemplate>
          <ItemTemplate>
            <asp:CheckBox ID="CheckBox1" runat="server" CssClass="ctf" />
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
      </Columns>
      <Columns>
        <asp:TemplateField HeaderStyle-HorizontalAlign="Left">
          <HeaderTemplate>
            Birim Adı
          </HeaderTemplate>
          <ItemTemplate>
            <asp:LinkButton ID="lnk_editz" CommandName="cntEdit" 
              CommandArgument=' <%# (int)DataBinder.Eval(Container.DataItem, "BirimlerID") %>' 
              runat="server" CausesValidation="False"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "BirimAdi").ToString()%> </asp:LinkButton>
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
      </Columns>
  ....
  ...
     protected void grd_Icerik_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
      {
        if (e.CommandName == "cntEdit")
        { 
          int SayfalarID = Convert.ToInt32(e.CommandArgument);
          SqlCommand cmd = VT.Sorgu("Select * from Birimler Where BirimlerID='" + SayfalarID + "'");
          SqlDataReader dt = cmd.ExecuteReader();
          dt.Read();
  
          string intdurum = "0";
  
          if (dt["Durum"].ToString() == "True") { intdurum = "1"; }
          Txt_BirimlerID.Value = SayfalarID.ToString();
          Txt_Aciklama.Text = dt["BirimYazi"].ToString();
          Txt_Baslik.Text = dt["BirimAdi"].ToString();
          Txt_DahiliNo.Text = dt["DahiliNo"].ToString();
          Btn_Kaydet.Text = "Güncelle";
          Drp_Durum.SelectedValue = intdurum;
          dt.Close();
          cmd.Connection.Close();
        }
  }
  


  gridview de event commandName ve CommandArgument ile kontrol saglayabileceginizi..
  • oguzmusa adlı üyenin fotoğrafı oguzmusa
   Aradığım bu değil dostum.

   Gridin 1. olanı içinde siparişi barındıyor diye düşün. Siparişi barındıran gridin her satırında bir grid daha var. o gridin içinde de siparişi verenin adını falan gösteriyorum...
   10 yıl önce yazılmış
  • siyahbeyaz adlı üyenin fotoğrafı siyahbeyaz
   giridin altında grid var diyorsun olemi... bi nevi bi gridteki sütüna bastıgında altıonda baska bir grid ile detaylarını gösteriorsun olemi anladım ?
   10 yıl önce yazılmış
  • oguzmusa adlı üyenin fotoğrafı oguzmusa
   Girdin içinde grid var diyorum. Gridin her satırının altında bir grid var. Onunda içinde başka veriler var.

   http://demos.devexpress.com/ASPxGridViewDemos/MasterDetail/MasterDetail.aspx

   örnek budur.

   Bu örnekte SQLDATASOURCE kullanılarak doldurulmuş. ama ben malesef onu yapamam. Çünki servis kullanıyorum. Doğrudan serviside almıyor. NE yaparım bilemedim doğrusu...
   10 yıl önce yazılmış