Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

list<object> türünden gelen bir veriyi sqldatasoruce nesnesine nasıl doldurabiliriz?

elimde bir metot var ve bu metot kullanıcıların özelliklerini bana bir list<kisi> olarak geri dönüyor benim amacım buradaki verileri bir sqldatasource nesnesine aktarıp grid içerisine yansıtmak.

burada sql datasource nesnesi kullanmamın nedeni gridview'in sorting özelliğini kullanabilmek. diğer durumlarda sorting patlıyor..
sqldatasource kullanmadan da yaptırabilir miyiz?
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Doğru Cevap

 • siyahbeyaz adlı üyenin fotoğrafı
  9 yıl önce yazılmış
  472 cevap - 20 soru
   dt_Sonuc = new DataTable();
          dt_Sonuc.Columns.Add("EvrakNo", typeof(string));
          dt_Sonuc.Columns.Add("Konu", typeof(string));
          dt_Sonuc.Columns.Add("KayitNo", typeof(int));
  
          int temp_KayitNo;
          List<Object> selectItems = ASPxGridView1.GetSelectedFieldValues(new string[4]{"EvrakID","Omurga","EvrakNo","Konu"});
          foreach (object[] selectItemId in selectItems)
          {
            BlueIs.Isler.GelenGidenEvrak.Ekle_EvrakIslem((int)selectItemId[0], (int)Session["PersonelID"], BlueIs.Enumlar.EvrakIslemleri.TeslimAlindi,
              (int)selectItemId[1],null, null, null, null);
  
            temp_KayitNo = Convert.ToInt32(BlueIs.Isler.GelenGidenEvrak.Ekle_Zimmet((int)selectItemId[0], (int)Session["CalistigiBirimID"], true));
  
            DataRow dr = dt_Sonuc.NewRow();
            dr["EvrakNo"] = selectItemId[2].ToString();
            dr["Konu"] = selectItemId[3].ToString(); ;
            dr["KayitNo"] = temp_KayitNo;
            dt_Sonuc.Rows.Add(dr);
  


  kardes hic kod yazma havamda degilim. daha once yazdıgım bir kod ornegini gönderiorm al bak isini kesinlikle görecektir...

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı.