Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Show Columns komutuyla sadece sutün isimleri

SHOW COLUMNS FROM yorum
komutuyla çıkan Feild,Type vs.. alanlardan sadece sütun isimlerini almak istiyorum nasıl yapabilirim
Çıktı bu burda sadece id ile başlayan sutünu almak istiyorum.Nasıl yapabilirim ?

id	     int(11)	NO	PRI		auto_increment
yorum	  varchar(255)	NO			
u_adi  	varchar(25)	NO			
uyeler_id	int(11)	NO	MUL		
misafir_adi	varchar(25)	NO			
tarih      	date	NO			
site	   varchar(50)	NO			
eposta	   varchar(50)	NO			
onay	     int(1)	NO		0	
begenme 	int(11) 	NO		0	
begenmeme	 int(11)	NO		0	
urun_id	     int(11)	NO	MUL		

+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Doğru Cevap

 • siyahbeyaz adlı üyenin fotoğrafı
  10 yıl önce yazılmış
  472 cevap - 20 soru
  $vthost=HOST;  //veritabani host 
  $vtkullanici=DB_KULLANICIADI;  //veritabani kullanici adi 
  $vtsifre=DB_SIFRE;    //veritabani sifresi 
  $vtadi=DB;    //yedeklenecek veritabani adi 
  $ara="";    /*--buraya dokunma :) ömer */     
  $sisim=date("d-m-Y_H-i-s")."__".seola(site('site_url'));    
  $dosya_adi=$sisim.".sql";  //yedeklerin yazilacagi dosya 
  $zipisim=$sisim.".zip"; ////ziplendikten sonraki .zip in ismi
  //////////////////////////////////////////
  $cikti="";
  $tanimi="";
   $baglan=mysql_connect($vthost,$vtkullanici,$vtsifre); 
   $sec=mysql_select_db($vtadi,$baglan); 
   mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
   mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); 
   mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION = 'utf8_general_ci'");
   if(!$sec) { echo "Veritabanina baglanilamadi"; } 
   else 
    { 
     $tablolar=mysql_list_tables($vtadi); //tablo listesi codding by alim ömer abul
     $tablosayisi=mysql_num_rows($tablolar); 
     for ($a=0;$a<$tablosayisi;$a++) 
    { 
     $row=mysql_fetch_row($tablolar);  
     if(preg_match("/$ara/", $row[0])) 
      { 
       $tablename=$row[0]; 
       $crtable=mysql_query("show create table $tablename");  
       $tmpres = mysql_fetch_row($crtable); 
       $cikti = $cikti.$tmpres[1].";"; //create table'larin sonuna ; koy 
       $cikti = $cikti."\n\n"; //create table komutlarindan sonra 3 satir bosluk ver
       $alanlar=mysql_query("select * from `$tablename`");  
       //her field için insert into komutlarini hazirla 
       $alansayisi=mysql_num_fields($alanlar); //alan sayisi 
       $nr=mysql_num_rows($alanlar); //row sayisi 
       for ($c=0;$c<$nr;$c++) 
      { //her row için 
       $cikti =$cikti. "insert into `$tablename` values ("; 
       $row=mysql_fetch_row($alanlar); //alan adlarini ' karakterleriyle yazdir 
       for ($d=0;$d<$alansayisi;$d++) 
        { 
         $data=strval($row[$d]); 
         
         $cikti =$cikti."'".addslashes($data)."'"; // ' i kontrol için 
         if ($d<($alansayisi-1)) 
        { 
         $cikti =$cikti.", "; //her alan için araya virgül koy 
        } #if 
        } #for 
          $cikti =$cikti.");\n"; // parantezi kapat 
      } #for 
      } #if ->ön ekleri al 
    } #if ->her tablo için 
  
  
  • ibrahim53 adlı üyenin fotoğrafı ibrahim53
   Ben yorum tablosundaki sutün isimlerini almak istiyorum Bu kodun o işi yapığına eminmisiniz?
   10 yıl önce yazılmış
  • siyahbeyaz adlı üyenin fotoğrafı siyahbeyaz
   bu kod verıtabanını yedegını alır... dedigin yorum kolununuda alabilirsin. kodu verdim ki ayıklayabilesin... 
   
   $sql = mysql_query("SHOW COLUMNS FROM TabloAdi");
   while($yaz=mysql_fetch_assoc($sql)) {
   echo '
   sütün Adı (Field Adi) : '.$yaz["Field"].' - Tipi : '.$yaz["Type"].' - Key : '.$yaz["Key"].' - Default '.$yaz["Default"].' - Extrasi : '.$yaz["Extra"].'
   <br />
   ';
   }
   
   /*
   Varsiyalan sabit sütünlar : 
   
   Field
   Type
   Key
   Defaut
   Extra
   */
   ?>
   
   


   once veritabanına baglantı saglayın sonra bu kodu calıstırın ne demek ıstedıgımı anlayacaksınız
   10 yıl önce yazılmış
  • ibrahim53 adlı üyenin fotoğrafı ibrahim53
   evet çalıştı çok teşekkür ederim.
   10 yıl önce yazılmış

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı.