Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

PHP DB scripti

Merhaba arkadaşlar

bu scriptte NULL aliyorum acaba nedeni nedir


<?php

 // old server mysql id
 $DBIUser = 'db_user_adi';
 $DBIPass = '*********';

 // new server mysql id
 $NewUser = 'db_user_adi';
 $NewPass = '**********';
 
 // server names
 $oldServer = '50.7.169.10';
 $newServer = '208.43.223.205';

 if ($argv[0] > " ")
 {
  $dbname = $argv[1];
  echo "Starting copy of the $argv[1] database.\n";
  $dbpre = mysql_connect($oldServer, $DBIUser, $DBIPass);
  mysql_select_db($dbname, $dbpre);
  $sql = "SHOW TABLES FROM $dbname";
  echo $sql."\n";
	$result = mysql_query($sql);

	if (!$result)
	{
	  echo "DB Error, could not list tables\n";
	  echo 'MySQL Error: ' . mysql_error();
	  exit;
	}

  $dbtbl = mysql_connect($oldServer, $DBIUser, $DBIPass);
  mysql_select_db($dbname, $dbpre);
  $dbnew = mysql_connect($newServer, $NewUser, $NewPass);
  mysql_select_db("mysql", $dbnew);

  $res2 = mysql_query("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ".$dbname,$dbnew);
  if (!$res2)
	{
		  echo "DB Error, could not create database\n";
		  echo 'MySQL Error: ' . mysql_error();
		  exit;
	}
  mysql_select_db($dbname, $dbnew);


  if($result === FALSE)
  {
	  die(mysql_error());
  }

  $f = fopen($dbname.'.log', 'w');
  fwrite($f, "Copy all tables in database $dbname on server $oldServer to new database on server $newServer.\n\n");
	while ($row = mysql_fetch_row($result))
	{
	  echo "Table: {$row[0]}\n";
	  fwrite($f, "Table ".$row[0]."\n");
	  $tableinfo = mysql_fetch_array(mysql_query("SHOW CREATE TABLE $row[0] ",$dbtbl));
		$createsyntax = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS ";
		$createsyntax .= substr($tableinfo[1], 13);

		//echo $row[0]."\n";

    mysql_query(" $createsyntax ",$dbnew);


    $res = mysql_query("SELECT * FROM $row[0] ",$dbpre); // select all rows
    $oldcnt = mysql_num_rows($res);
    echo "Count: ".$oldcnt." - ";

		$errors = 0;
		while ($roz = mysql_fetch_array($res, MYSQL_ASSOC) )
		{
		 $query = "INSERT INTO $dbname.$row[0] (".implode(", ",array_keys($roz)).") VALUES (";
		 $cnt = 0;
		 foreach (array_values($roz) as $value)
		 {
		  if ($cnt == 0)
		  {
		   $cnt++;
		  } else
		  {
		   $query .= ",";
		  }
		  $query .= "'";
		  $query .= mysql_real_escape_string($value);
		  $query .= "'";

		 }
		 $query .= ")";

		 $look = mysql_query($query,$dbnew);
		 if ($look === false)
		 {
		  // write insert to log on error
		  $errors = $errors + 1;
		  fwrite($f, mysql_error()." - ".$query."\n");
		 }

    }
    $sql = "select count(*) as cnt from $dbname.$row[0] ";
    $res = mysql_query($sql, $dbnew);
    $roz = mysql_fetch_array($res);
    echo $roz['cnt']." - Errors: ".$errors."\n";
    fwrite($f, "Old Record Count: ".$oldcnt." - New Record Count: ".$roz['cnt']." - Errors: ".$errors."\n");
    fwrite($f,"End table copy for table $row[0].\n\n");

  }
  fclose($f);


 } else
 {
  var_dump($argv);


 }?>+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.