Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

android tcp server üzerinden bağlanan clienta butonla mesaj yollama

serverdan bağlanan clienta string mesaj atmak istiyorum buton la buton olusturup denedim olmadı hazır bir kod üzerinde calısıyorum androide yeni basladım yardımlarınızı bekliyorum .buton ekleyip butonla clienta nası mesaj atarım ?public class MainActivity extends Activity {

	TextView info, infoip, msg;
	String message = "";
	ServerSocket serverSocket;

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_main);
		info = (TextView) findViewById(R.id.info);
		infoip = (TextView) findViewById(R.id.infoip);
		msg = (TextView) findViewById(R.id.msg);
		
		infoip.setText(getIpAddress());

		Thread socketServerThread = new Thread(new SocketServerThread());
		socketServerThread.start();
	}

	@Override
	protected void onDestroy() {
		super.onDestroy();

		if (serverSocket != null) {
			try {
				serverSocket.close();
			} catch (IOException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}
		}
	}

	private class SocketServerThread extends Thread {

		static final int SocketServerPORT = 8080;
		int count = 0;

		@Override
		public void run() {
			try {
				serverSocket = new ServerSocket(SocketServerPORT);
				MainActivity.this.runOnUiThread(new Runnable() {

					@Override
					public void run() {
						info.setText("I'm waiting here: "
								+ serverSocket.getLocalPort());
					}
				});

				while (true) {
					Socket socket = serverSocket.accept();
					count++;
					message += "#" + count + " from " + socket.getInetAddress()
							+ ":" + socket.getPort() + "\n";

					MainActivity.this.runOnUiThread(new Runnable() {

						@Override
						public void run() {
							msg.setText(message);
						}
					});

					SocketServerReplyThread socketServerReplyThread = new SocketServerReplyThread(
							socket, count);
					socketServerReplyThread.run();

				}
			} catch (IOException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}
		}

	}

	private class SocketServerReplyThread extends Thread {

		private Socket hostThreadSocket;
		int cnt;

		SocketServerReplyThread(Socket socket, int c) {
			hostThreadSocket = socket;
			cnt = c;
		}

		@Override
		public void run() {
			OutputStream outputStream;
			String msgReply = "Hello from Android, you are #" + cnt;

			try {
				outputStream = hostThreadSocket.getOutputStream();
	      PrintStream printStream = new PrintStream(outputStream);
	      printStream.print(msgReply);
	      printStream.close();

				message += "replayed: " + msgReply + "\n";

				MainActivity.this.runOnUiThread(new Runnable() {

					@Override
					public void run() {
						msg.setText(message);
					}
				});

			} catch (IOException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
				message += "Something wrong! " + e.toString() + "\n";
			}

			MainActivity.this.runOnUiThread(new Runnable() {

				@Override
				public void run() {
					msg.setText(message);
				}
			});
		}

	}

	private String getIpAddress() {
		String ip = "";
		try {
			Enumeration<NetworkInterface> enumNetworkInterfaces = NetworkInterface
					.getNetworkInterfaces();
			while (enumNetworkInterfaces.hasMoreElements()) {
				NetworkInterface networkInterface = enumNetworkInterfaces
						.nextElement();
				Enumeration<InetAddress> enumInetAddress = networkInterface
						.getInetAddresses();
				while (enumInetAddress.hasMoreElements()) {
					InetAddress inetAddress = enumInetAddress.nextElement();

					if (inetAddress.isSiteLocalAddress()) {
						ip += "SiteLocalAddress: " 
								+ inetAddress.getHostAddress() + "\n";
					}
					
				}

			}

		} catch (SocketException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
			ip += "Something Wrong! " + e.toString() + "\n";
		}

		return ip;
	}
}

+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.