Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

koldarım explorerde çalışmıyor

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function($) {
<?php
if($_POST['start'])
{
echo "$('input[name=datebas]').val('".$_POST['start']."');";
}
if($_POST['end'])
{
echo "$('input[name=datebit]').val('".$_POST['end']."');";
}
?>
function validateEmail(email) {
var re = /^([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$/i;
return re.test(email);
}
});

function step(number)
{
var yetiskin,cocuk,baslangic,bitisi;
var ad,soyad,email,telefon,sehir,adres,ozel_istek;
var odalar = Array();

var total = 0;
if(number == 11)
{
$('#booking-choose-room').removeClass('active');
$('#booking-choose-date').addClass('active').delay(500);
$('li[name=booking-choose-room]').removeClass('active');
$('li[name=booking-choose-date]').addClass('active').delay(500);
}
if(number == 12)
{
$('#booking-reservation').removeClass('active');
$('#booking-choose-room').addClass('active').delay(500);
$('li[name=booking-reservation]').removeClass('active');
$('li[name=booking-choose-room]').addClass('active').delay(500);
}
if(number == 1)
{
yetiskin = $('select[name=adult-guest] option:selected').val();
cocuk = $('select[name=child-guest] option:selected').val();
baslangic = $('input[name=datebas]').val();
bitis = $('input[name=datebit]').val();
$('#booking-choose-date').removeClass('active');
$('#booking-choose-room').addClass('active').delay(500);
$('li[name=booking-choose-date]').removeClass('active');
$('li[name=booking-choose-room]').addClass('active').delay(500);

}
if(number == 2)
{
yetiskin = $('select[name=adult-guest] option:selected').val();
cocuk = $('select[name=child-guest] option:selected').val();
baslangic = $('input[name=datebas]').val();
bitis = $('input[name=datebit]').val();
$("input:checkbox[name=type]:checked").each(function(){
odalar.push($(this).val());
});
if(odalar.length > 0)
{
$.ajax({
type : 'POST',
url : 'rezer.php',
data : {"odalar" : odalar},
dataType : 'json',
encode : true,
}).fail(function(mesaj){
alert("Oda bilgisi alınamadı");
})
.done(function(mesaj) {
if((mesaj.mesaj).length > 0 )
{
var d1 = new Date(baslangic);
var d2 = new Date(bitis);
var hesapla = d2.getTime() - d1.getTime();
if(hesapla<0)
{
alert("Geçerli tarih girin")
return false;
}
if(hesapla>0)
{
hesapla = ((((hesapla/1000)/60)/60)/24);
}
if(hesapla==0){
hesapla =1;
}
console.log(hesapla);
for(i = 0; i < (mesaj.mesaj).length; i++)
{
$( "#"+i+"oda" ).remove();
var node = document.createElement("LI");
node.id = i+"oda";
document.getElementById("costlist").appendChild(node);
var odaadi = document.createElement("div");
odaadi.className = "info";
var odaismi = document.createTextNode(mesaj.mesaj[i].adi);
odaadi.appendChild(odaismi);
document.getElementById(node.id).appendChild(odaadi);
var odafiyat = document.createElement("div");
odafiyat.className = "value";
var odaf = document.createTextNode("$"+mesaj.mesaj[i].fiyat*hesapla);
odafiyat.appendChild(odaf);
document.getElementById(node.id).appendChild(odafiyat);
total += parseInt(mesaj.mesaj[i].fiyat);
}
total *= hesapla;
$( ".001" ).remove();
var toplam_f = document.createElement("div");
toplam_f.className = "value 001";
var toplam_f_yaz = document.createTextNode("$ "+total);
toplam_f.appendChild(toplam_f_yaz);
document.getElementById("totalcost").appendChild(toplam_f);
var toplam_f = document.createElement("div");
toplam_f.className = "value 001";
var toplam_f_yaz = document.createTextNode("$ "+total);
toplam_f.appendChild(toplam_f_yaz);
document.getElementById("totalcost1").appendChild(toplam_f);
for(i = 0; i < (mesaj.mesaj).length; i++)
{
$( "#0"+i+"oda" ).remove();
var nodea = document.createElement("LI");
nodea.id = "0"+i+"oda";
document.getElementById("costlist1").appendChild(nodea);
var odaadia = document.createElement("div");
odaadia.className = "info";
var odaismia = document.createTextNode(mesaj.mesaj[i].adi);
odaadia.appendChild(odaismia);
document.getElementById(nodea.id).appendChild(odaadia);
var odafiyata = document.createElement("div");
odafiyata.className = "value";
var odafa = document.createTextNode("$"+mesaj.mesaj[i].fiyat*hesapla);
odafiyata.appendChild(odafa);
document.getElementById(nodea.id).appendChild(odafiyata);
}
$('div[name=giristarih]').text(baslangic);
$('div[name=cikistarih]').text(bitis);
$('div[name=yetiskins]').text(yetiskin);
$('div[name=cocuks]').text(cocuk);
$('#booking-choose-room').removeClass('active');
$('#booking-reservation').addClass('active').delay(500);
$('li[name=booking-choose-room]').removeClass('active');
$('li[name=booking-reservation]').addClass('active').delay(500);
}
});
}else{
alert("Lütfen oda seçiniz");
}
}
if(number == 3)
{
if(($('input[name=ad]').val() == "") || ($('input[name=soyad]').val() == "") || ($('input[name=email]').val() == "") || ($('input[name=telefon]').val() == "") || ($('input[name=sehir]').val() == "") || ($('input[name=adres]').val() == "") || baslangic == "" || bitis == "")
{
alert("Hata tüm alanlar doldurulmamış");
}else{
yetiskin = $('select[name=adult-guest] option:selected').val();
cocuk = $('select[name=child-guest] option:selected').val();
baslangic = $('input[name=datebas]').val();
bitis = $('input[name=datebit]').val();
ad = $('input[name=ad]').val();
soyad = $('input[name=soyad]').val();
email = $('input[name=email]').val();
telefon = $('input[name=telefon]').val();
sehir = $('input[name=sehir]').val();
adres = $('input[name=adres]').val();
ozel_istek = $('textarea[name=ozelistek]').val();
$("input:checkbox[name=type]:checked").each(function(){
odalar.push($(this).val());
});
var formData = {
'adi' : ad,
'soyad' : soyad,
'email' : email,
'telefon' : telefon,
'sehir' : sehir,
'adres' : adres,
'ozel_istek' : ozel_istek,
'yetiskin' : yetiskin,
'cocuk' : cocuk,
'baslangic' : baslangic,
'bitis' : bitis,
'odalar' : {odalar},
};
$.ajax({
type : 'POST',
url : 'rezal.php',
data : formData,
dataType : 'json',
encode : true,
}).fail(function(mesaj){
alert("Başarısız");
})
.done(function(mesaj) {
alert("Rezervasyon başarıyla alındı");
$('div[name=ady]').text(ad);
$('div[name=soyady]').text(soyad);
$('div[name=emaily]').text(email);
$('div[name=telefony]').text(telefon);
$('div[name=sehiry]').text(sehir);
$('div[name=adresy]').text(adres);
$('div[name=ozely]').text(ozel_istek);
$('#booking-reservation').removeClass('ac
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.