Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Asp.Net Updatepanel içinde Repeater'daki peity-bar Problemi

Merhaba, asp.net ile updatepanel içerisinde repeater ile çektiğim verileri belirli bir süre sonra otomatik güncelleyerek tekrar sql’deki verileri çekmekteyim. Lakin

1. Resim
http://s16.postimg.org/6reqont2t/Ciro.jpg

2.Resim
http://s24.postimg.org/xps354hv9/ciro_2.jpg

Güncelleme işlemi gerçekleştikten sonra peity-bar 2.nci resimdeki gibi olmaktadır. Konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederim.

Kodlarım Aşağıdaki Gibidir
ASPX:
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" OnLoad = "OnLoad" UpdateMode="Always" ClientIDMode="AutoID">
 
<ContentTemplate>
 
<script src="assets/plugins/peity/jquery.peity.min.js"></script>
 
<script src="assets/pages/jquery.peity.init.js"></script>
<asp:Timer runat="server" ID="Timer1" Interval="9000" OnTick="Timer1_Tick" />
<div class="table-responsive">
 
<table class="table table-actions-bar m-b-0">
 
<thead>
 
<tr>
 
<th></th>
 
<th>Kasa Adı</th>
 
<th>Müşteri Sayısı</th>
 
<th>Nakit</th>
 
<th>Kredi</th>
<th style="min-width: 80px;">Toplam</th>
 
</tr>
 
</thead>
<tbody>
<asp:Repeater ID="rptKasaAnlikCiro" runat="server">
<ItemTemplate>
<tr>
<td><span data-plugin="peity-bar" data-colors="#5fbeaa,#5fbeaa" data-width="80" data-height="30"><%#Eval("MusteriSay") %>,<%#Eval("Nakit") %>,<%#Eval("Kredi") %>,<%#Eval("Toplam") %></span></td>
 
<td><%#Eval("Kasa_Dosya") %></td>
 
<td><%#Eval("MusteriSay") %></td>
 
<td><span class="text-custom"><%#Eval("Nakit") %></span></td>
 
<td><span class="text-custom"><%#Eval("Kredi") %></span></td>
 
<td><span class="text-info"><%#Eval("Toplam") %></span></td>
</tr>
 
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>
</tbody>
</table>
 
</div>
</div>
 
</div>
 
<!-- end col -->
 
</ContentTemplate>
 
<Triggers>
 
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="Timer1" EventName="Tick" />
 
</Triggers>
 
</asp:UpdatePanel>Codebehind:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 
{
 
if (!Page.IsPostBack)
 
{
 
AnlikKasaCiro();
 
}
 
}
public void AnlikKasaCiro()
 
{
 
DataTable dt =_ftn.GetDataTable("SQL CÜMLEM");
 
this.rptKasaAnlikCiro.DataSource = dt;
 
this.rptKasaAnlikCiro.DataBind();
 
}

Ekli Dosyalar

+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.