Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Eval(), XPath() ve Bind() veri bağlama hatası

Merhaba arkadaşlar, 2 tane dropdownlist'im var. Marka ve Modeller adında 2 tablodan veri geliyor seçtiğiniz markaya göre modelleri sıralıyor buraya kadar sorun yok. Sorunum düzenleme sayfasında bu dropdownlistlere selectedvalue atadığımda kaynaklanıyor. Verdiği hata aşağıdadır.

Additional information: Eval(), XPath() ve Bind() gibi veri bağlama yöntemleri ancak veriyle sınırlı denetim içeriğinde kullanılabilir.


Kodlarım ise şu şekilde;

<asp:DropDownList ID="Markalar" runat="server" DataSourceID="Marka" DataTextField="MarkaAdi" DataValueField="MarkaID" AutoPostBack="True" CssClass="SelectInput" SelectedValue='<%# Eval("MarkaID") %>'></asp:DropDownList>
<asp:SqlDataSource runat="server" ID="Marka" ConnectionString='<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>' SelectCommand="SELECT * FROM [Markalar]"></asp:SqlDataSource>
<asp:DropDownList ID="Model" runat="server" DataSourceID="Modeller" DataTextField="ModelAdi" DataValueField="ModelID" CssClass="SelectInput" SelectedValue='<%# Eval("ModelID") %>'></asp:DropDownList>
<asp:SqlDataSource runat="server" ID="Modeller" ConnectionString='<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>' SelectCommand="SELECT * FROM [Modeller] WHERE ([MarkaID] = @MarkaID)">
<SelectParameters>
<asp:ControlParameter ControlID="Markalar" PropertyName="SelectedValue" Name="MarkaID" Type="Int32"></asp:ControlParameter>
</SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>


kodlar sorunsuz çalışıyor ilgili otomobilid sinden otomobil bilgileri geliyor sadece marka değiştirince hata veriyor sorun sanırım modelid'den kaynaklanıyor select de ilgili id bulunmadığı için veriyor bu sorunu nasıl çözebilirim acaba?
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

  • ercet00ilk adlı üyenin fotoğrafı
    2 yıl önce yazılmış
    96 cevap - 18 soru
    Eğer veri çekmede sıkıntı yoksa veri tam olarak geliyorsa eval kullanımını daha derinlemesine araştırmalısın.

    bir kaç kaynakta eval kullanımının bazı durumlarda tehlikeli olduğunu, mümkünse eval i hiç kullanmadan iş yapmamız gerektiğini okudum. Çok mecbur kalmadıkça eval i kullanma derim ben.. Tercih sana kalmış.