Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Additional information: Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. hatası

Additional information: Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. hatası alıyorum. baglanti nesnesi null döndürüyor sanırım. Ama bu sorunu nasıl aşacağımı bilmiyorum??
public partial class form_yetkili_kayit : Form
{
// baglanti nesnesi oluşturulur:
public SqlConnection baglanti;


public form_yetkili_kayit()
{
InitializeComponent();
}

int uret()
{
int kayitsayisi;
kayitsayisi = dataGridView1.RowCount;
return kayitsayisi;
}

// kisiler tablosundaki verileri çekmek için yazılan fonksiyon:
void kisiGetir()
{

// Bağlantı durumu kontrol edilip kapalı ise açılır:
if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
{
baglanti.Open();
}

// Bağlantı açıldığında çalışacak sql sorgusu için cmd nesnesi oluşturulur:
using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM tablo_yetkili_kaydi ORDER BY yetkili_ID", baglanti))

{
/* Veriler ile proje arasında adaptör görevi
sağlayan bir ara eleman olan adp nesnesi oluşturulur: */

SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter(cmd);


// DataTable türündeki dtable nesnesi oluşturulur:
DataTable dtable = new DataTable();


// adp'nin çalıştırdığı sql sorgusunun getirdiği sonuçlar dtable'a aktarılır:
adp.Fill(dtable);


// dataGridView'ımız verileri dtable'dan alır ve gösterir:
dataGridView1.DataSource = dtable;


// Bağlantı kapatılır:
baglanti.Close();
}
}

private void yetkili_kayit_Load(object sender, EventArgs e)
{
// Bağlantı cümlesi:
baglanti = new SqlConnection("Server=HP\\;Database=hasta_kayit;Trusted_Connection=True;");
kisiGetir();
txtbox_gorunmez2.Text = uret().ToString();
}
private void button_ekle_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
if (String.IsNullOrWhiteSpace(txtbox_kadi.Text) ||
String.IsNullOrWhiteSpace(txtbox_sifre.Text))
{
MessageBox.Show("Giriş Başarısız! Eksiksiz Giriniz!", "..:: HATA ::..",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
}
try
{
// Sql bağlantı cümlemiz.
baglanti.ConnectionString = "Server=HP\\;Database=hasta_kayit;Trusted_Connection=True;";
baglanti.Open();


// Sorgumuz.
SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO tablo_yetkili_kaydi VALUES ('"+ txtbox_kadi.Text + "', '"+ txtbox_sifre.Text + "')");
// TextBox'lardan alınan bilgiler etiketlere, oradan da sorguya gönderilir:

cmd.Parameters.AddWithValue("@kullaniciadi_sql", txtbox_kadi.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@sifre_sql", txtbox_sifre.Text);

//Bağlantı kapalı ise açılır:
if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
{
baglanti.Open();
}

// Sorgu çalıştırılır:
cmd.ExecuteNonQuery();


// Bağlantı kapatılır:
baglanti.Close();


// kisiGetir fonksiyonu ile tablonun son hali getirilir:
kisiGetir();


// Eklendi mesajı gösterilir:
MessageBox.Show("Eklendi.");
}


// Bir yerde hata varsa catch ile yakalanır ve mesaj verilir:
catch (SqlException)
{
MessageBox.Show("Hata Olustu!");
}
}sorun ne??
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.