Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

ben databaseden text areya veri çekmek istiyorum kodları yazdım ama olmuyor ürün düzenle ksımı olacak text e çekebişiyorum ama text areaya çekilmiyor

dizayn kısmınaki kodum:


<div class="form-group row">
<label class="col-sm-3 form-control-label">Ürün Açıklaması</label>
<div class="col-sm-9">
<textarea type="text" class="form-control" placeholder="" rows="3" Name="urunaciklamasi" wrap="<?=$sorgu["urunaciklamasi"];?>" ></textarea>
<!--<input type="text" class="form-control" placeholder="" name="urunaciklamasi" value="<?=$sorgu["urunaciklamasi"];?>">-->
<input type="hidden" name="id" value="<?=$sorgu["id"];?>">
</div>
</div>

index deki kodum:


$router->map('POST', '/urunduzenle', function(){
global $db,$title,$router;
$id = $_POST["id"];
$max = $_POST["maximum"];
$min = $_POST["minimum"];
$urunaciklamasi = $_POST["urunaciklamasi"];
$urunad = $_POST["urunad"];
$fiyat = $_POST["fiyat"];
if ($max!="" && $min!="" && $fiyat!="" && $urunad!="") {
if ($max>=$min) {
$duzenle = $db->prepare("update urunler set urunad=?, minimum=?, maximum=?, fiyat=?,urunaciklamasi=? where id=?");
$duzenle-> execute(array($urunad,$min,$max,$fiyat,$urunaciklamasi,$id));
if ($duzenle) {
$output = ['t'=>'Başarılı','m'=>'Ürün başarıyla güncellendi','s'=>'success','r'=>$router->generate('admin.urunler.view')];
echo json_encode($output);
}else{
$output = ['t'=>'Hata','m'=>'Ürün güncellenemedi','s'=>'error'];
echo json_encode($output);
}
}else{
$output = ['t'=>'Hata','m'=>'Maksimum sipariş sayısı, minimum sipariş sayısından büyük ya da eşit olmalı','s'=>'error'];
echo json_encode($output);
}
}else{
$output = ['t'=>'Hata','m'=>'Lütfen gerekli alanları doldurun','s'=>'error'];
echo json_encode($output);
}

},'duzenleurun');
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.