Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

PDO kullanımındaki hata ?

Burada hata nerede ? amacım veritabanını her yerde tek bir kod ile çağırabilmek ve bağlanmak
<?php
//Fonksiyon
session_start();
function vt_baglan($sorgu){
 $host="localhost";
 $k_adi="u345678";
 $k_sifre="a123456";
 $vt_adi="u345678";
 $db=new PDO("mysql:host=$host;dbname=$vt_adi;charset=utf8",'$k_adi','$k_sifre');
 mysql_select_db($vt_adi);
 $vtsorgu=mysql_query($sorgu); mysql_close($db);
 return $vtsorgu;
 } ?>


Bu kısmıda listelemede kullanıyorum
 //Örnek Kullanımı
 $iceriksor=vt_baglan->prepare("SELECT * from icerik where icerik_id=:icerik_id");
 $iceriksor->execute(array(
  'icerik_id' => $_GET['icerik_id']
 ));

 $icerikcek=$iceriksor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.