Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Bitmap ile oluşturulmuş bir resmi nasıl gösterebilirim?

public static Bitmap ConvertStringToImage(string sImageText)
{
Bitmap objBmpImage = new Bitmap(1, 1);

int intWidth = 0;
int intHeight = 0;

Font objFont = new Font("Arial", 20, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Pixel);

Graphics objGraphics = Graphics.FromImage(objBmpImage);

intWidth = (int)objGraphics.MeasureString(sImageText, objFont).Width;
intHeight = (int)objGraphics.MeasureString(sImageText, objFont).Height;

objBmpImage = new Bitmap(objBmpImage, new Size(intWidth, intHeight));

objGraphics = Graphics.FromImage(objBmpImage);

objGraphics.Clear(Color.White);
objGraphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
objGraphics.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAlias;
objGraphics.DrawString(sImageText, objFont, new SolidBrush(Color.FromArgb(102, 102, 102)), 0, 0);
objGraphics.Flush();

return (objBmpImage);
}
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • onurkaplan adlı üyenin fotoğrafı
  12 yıl önce yazılmış
  1 cevap - 2 soru
  Hallettim.

  Bitmap tmpImage = Addins.ConvertStringToImage("deneme@deneme.com");
  tmpImage.Save(Server.MapPath("images/email.jpg"));
  Image1.ImageUrl = "email.jpg";
  Image1.Width = tmpImage.Width;
  Image1.Height = tmpImage.Height;
  Image1.Visible = true;