Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

asp.net Repeater ItemDataBound Olayı

Asp.net'te Repeater nesnesinin ItemDataBound olayında satırlarına ulaşıp veritabanından gelen değere göre renklendirmek istiyorum bunu nasıl yaparım.

Aşağıdaki ItemDataBound olayında veritabanından gelen durum değerini alıp sıfır ise satırı renklendirmek istiyorum,bu işlemi Repeater nesnesi kullanarak yapmam mümkün mü.

protected void rptUyeler_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
{
if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item ||
e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
{
DbDataRecord drm = (DbDataRecord)e.Item.DataItem;
int durum = Convert.ToInt32(drm["durum"].ToString());

if (durum == 0)
{
/////
}
}
}
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar