Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

php mail formu

slm arkadaşlar internet nekadar aradıysam doğru düzgün bir smtp formu bulamadım daha doğrusu buldum ama çalıştıramadım sonunda burayı buldum kendime site yaptım ama hostum smtp formdan başka birşey çalıştırmıyormuş bende bunu bilmiyorum eğer rahatszız etmezsem rica ediyorum bana örnek bir smtp formu göster bilirmisiniz

adı soyadı

e-mail adresi

nereden

mesajı

bu şekilde bir smtp mail formu istiyorum nasıl halledicem ben bunu anlamadım :( yardımcı olunuz lütfen
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • siyahbeyaz adlı üyenin fotoğrafı
  12 yıl önce yazılmış
  472 cevap - 20 soru
  gmail.smtp kullanabilirsin. php icin bir class var onu kullanmanda fayda var. toplu maıl yollamak ıcın bazen kullanırım..

  gondermek icin gerekli kod :
  require_once('class.phpgmailer.php');
  $mail = new PHPGMailer();
  $mail->Username = 'mailadresiniz@gmail.com'; 
  $mail->Password = 'mailsifresi';
  $mail->From = 'mailadresiniz@gmail.com'; 
  $mail->FromName = gönderici ismi';
  $mail->Subject = $konu;
  $mail->AddAddress($email);
  $mail->Body = $mesaj.$kategori;
  $mail->Send();


  class.phpgmailer.php kodu
  <?php 
  ////////////////////////////////////////////////////
  // PHPMailer - PHP email class
  //
  // Class for sending email using either
  // sendmail, PHP mail(), or SMTP. Methods are
  // based upon the standard AspEmail(tm) classes.
  //
  // Copyright (C) 2001 - 2003 Brent R. Matzelle
  //
  // License: LGPL, see LICENSE
  ////////////////////////////////////////////////////
  
  /**
   * PHPMailer - PHP email transport class
   * @package PHPMailer
   * @author Brent R. Matzelle
   * @copyright 2001 - 2003 Brent R. Matzelle
   */
  class PHPGMailer
  {
    /////////////////////////////////////////////////
    // PUBLIC VARIABLES
    /////////////////////////////////////////////////
  
    /**
     * Email priority (1 = High, 3 = Normal, 5 = low).
     * @var int
     */
    var $Priority     = 3;
  
    /**
     * Sets the CharSet of the message.
     * @var string
     */
    var $CharSet      = "iso-8859-1";
  
    /**
     * Sets the Content-type of the message.
     * @var string
     */
    var $ContentType    = "text/plain";
  
    /**
     * Sets the Encoding of the message. Options for this are "8bit",
     * "7bit", "binary", "base64", and "quoted-printable".
     * @var string
     */
    var $Encoding     = "8bit";
  
    /**
     * Holds the most recent mailer error message.
     * @var string
     */
    var $ErrorInfo     = "";
  
    /**
     * Sets the From email address for the message.
     * @var string
     */
    var $From        = "root@localhost";
  
    /**
     * Sets the From name of the message.
     * @var string
     */
    var $FromName      = "Root User";
  
    /**
     * Sets the Sender email (Return-Path) of the message. If not empty,
     * will be sent via -f to sendmail or as 'MAIL FROM' in smtp mode.
     * @var string
     */
    var $Sender      = "";
  
    /**
     * Sets the Subject of the message.
     * @var string
     */
    var $Subject      = "";
  
    /**
     * Sets the Body of the message. This can be either an HTML or text body.
     * If HTML then run IsHTML(true).
     * @var string
     */
    var $Body        = "";
  
    /**
     * Sets the text-only body of the message. This automatically sets the
     * email to multipart/alternative. This body can be read by mail
     * clients that do not have HTML email capability such as mutt. Clients
     * that can read HTML will view the normal Body.
     * @var string
     */
    var $AltBody      = "";
  
    /**
     * Sets word wrapping on the body of the message to a given number of 
     * characters.
     * @var int
     */
    var $WordWrap     = 0;
  
    /**
     * Method to send mail: ("mail", "sendmail", or "smtp").
     * @var string
     */
    var $Mailer      = "smtp";
  
    /**
     * Sets the path of the sendmail program.
     * @var string
     */
    var $Sendmail     = "/usr/sbin/sendmail";
    
    /**
     * Path to PHPMailer plugins. This is now only useful if the SMTP class 
     * is in a different directory than the PHP include path. 
     * @var string
     */
    var $PluginDir     = ""; 	// was ""
  
    /**
     * Holds PHPMailer version.
     * @var string
     */
    var $Version      = "1.73";
  
    /**
     * Sets the email address that a reading confirmation will be sent.
     * @var string
     */
    var $ConfirmReadingTo = "";
  
    /**
     * Sets the hostname to use in Message-Id and Received headers
     * and as default HELO string. If empty, the value returned
     * by SERVER_NAME is used or 'localhost.localdomain'.
     * @var string
     */
    var $Hostname     = "";
  
    /////////////////////////////////////////////////
    // SMTP VARIABLES
    /////////////////////////////////////////////////
  
    /**
     * Sets the SMTP hosts. All hosts must be separated by a
     * semicolon. You can also specify a different port
     * for each host by using this format: [hostname:port]
     * (e.g. "smtp1.example.com:25;smtp2.example.com").
     * Hosts will be tried in order.
     * @var string
     */
    var $Host    = "ssl://smtp.gmail.com";
  
    /**
     * Sets the default SMTP server port.
     * @var int
     */
    var $Port    = 465;
  
    /**
     * Sets the SMTP HELO of the message (Default is $Hostname).
     * @var string
     */
    var $Helo    = "";
  
    /**
     * Sets SMTP authentication. Utilizes the Username and Password variables.
     * @var bool
     */
    var $SMTPAuth   = true;
  
    /**
     * Sets SMTP username.
     * @var string
     */
    var $Username   = "";
  
    /**
     * Sets SMTP password.
     * @var string
     */
    var $Password   = "";
  
    /**
     * Sets the SMTP server timeout in seconds. This function will not 
     * work with the win32 version.
     * @var int
     */
    var $Timeout   = 10;
  
    /**
     * Sets SMTP class debugging on or off.
     * @var bool
     */
    var $SMTPDebug  = false;
  
    /**
     * Prevents the SMTP connection from being closed after each mail 
     * sending. If this is set to true then to close the connection 
     * requires an explicit call to SmtpClose(). 
     * @var bool
     */
    var $SMTPKeepAlive = false;
  
    /**#@+
     * @access private
     */
    var $smtp      = NULL;
    var $to       = array();
    var $cc       = array();
    var $bcc       = array();
    var $ReplyTo     = array();
    var $attachment   = array();
    var $CustomHeader  = array();
    var $message_type  = "";
    var $boundary    = array();
    var $language    = array();
    var $error_count   = 0;
    var $LE       = "\n";
    /**#@-*/
    
    /////////////////////////////////////////////////
    // VARIABLE METHODS
    /////////////////////////////////////////////////
  
  	function PHPGMailer() {
  		$this->PluginDir = dirname(__FILE__).'/';
  	}
  	
    /**
     * Sets message type to HTML. 
     * @param bool $bool
     * @return void
     */
    function IsHTML($bool) {
      if($bool == true)
        $this->ContentType = "text/html";
      else
        $this->ContentType = "text/plain";
    }
  
    /**
     * Sets Mailer to send message using SMTP.
     * @return void
     */
    function IsSMTP() {
      $this->Mailer = "smtp";
    }
  
    /**
     * Sets Mailer to send message using PHP mail() function.
     * @return void
     */
    function IsMail() {
      $this->Mailer = "mail";
    }
  
    /**
     * Sets Mailer to send message using the $Sendmail program.
     * @return void
     */
    function IsSendmail() {
      $this->Mailer = "sendmail";
    }
  
    /**
     * Sets Mailer to send message using the qmail MTA. 
     * @return void
     */
    function IsQmail() {
      $this->Sendmail = "/var/qmail/bin/sendmail";
      $this->Mailer = "sendmail";
    }
  
  
    /////////////////////////////////////////////////
    // RECIPIENT METHODS
    /////////////////////////////////////////////////
  
    /**
     * Adds a "To" address. 
     * @param string $address
     * @param string $name
     * @return void
     */
    function AddAddress($address, $name = "") {
      $cur = count($this->to);
      $this->to[$cur][0] = trim($address);
      $this->to[$cur][1] = $name;
    }
  
    /**
     * Adds a "Cc" address. Note: this function works
     * with the SMTP mailer on win32, not with the "mail"
     * mailer. 
     * @param string $address
     * @param string $name
     * @return void
    */
    function AddCC($address, $name = "") {
      $cur = count($this->cc);
      $this->cc[$cur][0] = trim($address);
      $this->cc[$cur][1] = $name;
    }
  
    /**
     * Adds a "Bcc" address. Note: this function works
     * with the SMTP mailer on win32, not with the "mail"
     * mailer. 
     * @param string $address
     * @param string $name
     * @return void
     */
    function AddBCC($address, $name = "") {
      $cur = count($this->bcc);
      $this->bcc[$cur][0] = trim($address);
      $this->bcc[$cur][1] = $name;
    }
  
    /**
     * Adds a "Reply-to" address. 
     * @param string $address
     * @param string $name
     * @return void
     */
    function AddReplyTo($address, $name = "") {
      $cur = count($this->ReplyTo);
      $this->ReplyTo[$cur][0] = trim($address);
      $this->ReplyTo[$cur][1] = $name;
    }
  
  
    /////////////////////////////////////////////////
    // MAIL SENDING METHODS
    /////////////////////////////////////////////////
  
    /**
     * Creates message and assigns Mailer. If the message is
     * not sent successfully then it returns false. Use the ErrorInfo
     * variable to view description of the error. 
     * @return bool
     */
    function Send() {
      $header = "";
      $body = "";
      $result = true;
  
      if((count($this->to) + count($this->cc) + count($this->bcc)) < 1)
      {
        $this->SetError($this->Lang("provide_address"));
        return false;
      }
  
      // Set whether the message is multipart/alternative
      if(!empty($this->AltBody))
        $this->ContentType = "multipart/alternative";
  
      $this->error_count = 0; // reset errors
      $this->SetMessageType();
      $header .= $this->CreateHeader();
      $body = $this->CreateBody();
  
      if($body == "") { return false; }
  
      // Choose the mailer
      switch($this->Mailer)
      {
        case "sendmail":
          $result = $this->SendmailSend($header, $body);
          break;
        case "mail":
          $result = $this->MailSend($header, $body);
          break;
        case "smtp":
          $result = $this->SmtpSend($header, $body);
          break;
        default:
        $this->SetError($this->Mailer . $this->Lang("mailer_not_supported"));
          $result = false;
          break;
      }
  
      return $result;
    }
    
    /**
     * Sends mail using the $Sendmail program. 
     * @access private
     * @return bool
     */
    function SendmailSend($header, $body) {
      if ($this->Sender != "")
        $sendmail = sprintf("%s -oi -f %s -t", $this->Sendmail, $this->Sender);
      else
        $sendmail = sprintf("%s -oi -t", $this->Sendmail);
  
      if(!@$mail = popen($sendmail, "w"))
      {
        $this->SetError($this->Lang("execute") . $this->Sendmail);
        return false;
      }
  
      fputs($mail, $header);
      fputs($mail, $body);
      
      $result = pclose($mail) >> 8 & 0xFF;
      if($result != 0)
      {
        $this->SetError($this->Lang("execute") . $this->Sendmail);
        return false;
      }
  
      return true;
    }
  
    /**
     * Sends mail using the PHP mail() function. 
     * @access private
     * @return bool
     */
    function MailSend($header, $body) {
      $to = "";
      for($i = 0; $i < count($this->to); $i++)
      {
        if($i != 0) { $to .= ", "; }
        $to .= $this->to[$i][0];
      }
  
      if ($this->Sender != "" && strlen(ini_get("safe_mode"))< 1)
      {
        $old_from = ini_get("sendmail_from");
        ini_set("sendmail_from", $this->Sender);
        $params = sprintf("-oi -f %s", $this->Sender);
        $rt = @mail($to, $this->EncodeHeader($this->Subject), $body, 
              $header, $params);
      }
      else
        $rt = @mail($to, $this->EncodeHeader($this->Subject), $body, $header);
  
      if (isset($old_from))
        ini_set("sendmail_from", $old_from);
  
      if(!$rt)
      {
        $this->SetError($this->Lang("instantiate"));
        return false;
      }
  
      return true;
    }
  
    /**
     * Sends mail via SMTP using PhpSMTP (Author:
     * Chris Ryan). Returns bool. Returns false if there is a
     * bad MAIL FROM, RCPT, or DATA input.
     * @access private
     * @return bool
     */
    function SmtpSend($header, $body) {
      include_once($this->PluginDir . "class.smtp.php");
      $error = "";
      $bad_rcpt = array();
  
      if(!$this->SmtpConnect())
        return false;
  
      $smtp_from = ($this->Sender == "") ? $this->From : $this->Sender;
      if(!$this->smtp->Mail($smtp_from))
      {
        $error = $this->Lang("from_failed") . $smtp_from;
        $this->SetError($error);
        $this->smtp->Reset();
        return false;
      }
  
      // Attempt to send attach all recipients
      for($i = 0; $i < count($this->to); $i++)
      {
        if(!$this->smtp->Recipient($this->to[$i][0]))
          $bad_rcpt[] = $this->to[$i][0];
      }
      for($i = 0; $i < count($this->cc); $i++)
      {
        if(!$this->smtp->Recipient($this->cc[$i][0]))
          $bad_rcpt[] = $this->cc[$i][0];
      }
      for($i = 0; $i < count($this->bcc); $i++)
      {
        if(!$this->smtp->Recipient($this->bcc[$i][0]))
          $bad_rcpt[] = $this->bcc[$i][0];
      }
  
      if(count($bad_rcpt) > 0) // Create error message
      {
        for($i = 0; $i < count($bad_rcpt); $i++)
        {
          if($i != 0) { $error .= ", "; }
          $error .= $bad_rcpt[$i];
        }
        $error = $this->Lang("recipients_failed") . $error;
        $this->SetError($error);
        $this->smtp->Reset();
        return false;
      }
  
  
      if(!$this->smtp->Data($header . $body))
      {
        $this->SetError($this->Lang("data_not_accepted"));
        $this->smtp->Reset();
        return false;
      }
  
  
      if($this->SMTPKeepAlive == true)
        $this->smtp->Reset();
      else
        $this->SmtpClose();
  
  
      return true;
    }
  
    /**
     * Initiates a connection to an SMTP server. Returns false if the 
     * operation failed.
     * @access private
     * @return bool
     */
    function SmtpConnect() {
      if($this->smtp == NULL) { $this->smtp = new SMTP(); }
  
      $this->smtp->do_debug = $this->SMTPDebug;
      $hosts = explode(";", $this->Host);
      $index = 0;
      $connection = ($this->smtp->Connected()); 
  
      // Retry while there is no connection
      while($index < count($hosts) && $connection == false)
      {
        ///if(strstr($hosts[$index], ":"))
        //  list($host, $port) = explode(":", $hosts[$index]);
        //else
        //{
          $host = $hosts[$index];
          $port = $this->Port;
        //}
  
        if($this->smtp->Connect($host, $port, $this->Timeout))
        {
          if ($this->Helo != '')
            $this->smtp->Hello($this->Helo);
          else
            $this->smtp->Hello($this->ServerHostname());
      
          if($this->SMTPAuth)
          {
            if(!$this->smtp->Authenticate($this->Username, 
                           $this->Password))
            {
              $this->SetError($this->Lang("authenticate"));
              $this->smtp->Reset();
              $connection = false;
            }
          }
          $connection = true;
        }
        $index++;
      }
      if(!$connection)
        $this->SetError($this->Lang("connect_host"));
  
      return $connection;
    }
  
    /**
     * Closes the active SMTP session if one exists.
     * @return void
     */
    function SmtpClose() {
      if($this->smtp != NULL)
      {
        if($this->smtp->Connected())
        {
          $this->smtp->Quit();
          //$this->smtp->Close();
        }
      }
    }
  
    /**
     * Sets the language for all class error messages. Returns false 
     * if it cannot load the language file. The default language type
     * is English.
     * @param string $lang_type Type of language (e.g. Portuguese: "br")
     * @param string $lang_path Path to the language file directory
     * @access public
     * @return bool
     */
    function SetLanguage($lang_type, $lang_path = "") {
      
      $lang_path = $this->PluginDir.$lang_path;
      
      if(file_exists($lang_path.'phpmailer.lang-en.php'))
        include($lang_path.'phpmailer.lang-en.php');
      else
      {
        $this->SetError("Could not load language file");
        return false;
      }
      
      $this->language = $PHPMAILER_LANG;
    
      return true;
    }
  
    /////////////////////////////////////////////////
    // MESSAGE CREATION METHODS
    /////////////////////////////////////////////////
  
    /**
     * Creates recipient headers. 
     * @access private
     * @return string
     */
    function AddrAppend($type, $addr) {
      $addr_str = $type . ": ";
      $addr_str .= $this->AddrFormat($addr[0]);
      if(count($addr) > 1)
      {
        for($i = 1; $i < count($addr); $i++)
          $addr_str .= ", " . $this->AddrFormat($addr[$i]);
      }
      $addr_str .= $this->LE;
  
      return $addr_str;
    }
    
    /**
     * Formats an address correctly. 
     * @access private
     * @return string
     */
    function AddrFormat($addr) {
      if(empty($addr[1]))
        $formatted = $addr[0];
      else
      {
        $formatted = $this->EncodeHeader($addr[1], 'phrase') . " <" . 
               $addr[0] . ">";
      }
  
      return $formatted;
    }
  
    /**
     * Wraps message for use with mailers that do not
     * automatically perform wrapping and for quoted-printable.
     * Original written by philippe. 
     * @access private
     * @return string
     */
    function WrapText($message, $length, $qp_mode = false) {
      $soft_break = ($qp_mode) ? sprintf(" =%s", $this->LE) : $this->LE;
  
      $message = $this->FixEOL($message);
      if (substr($message, -1) == $this->LE)
        $message = substr($message, 0, -1);
  
      $line = explode($this->LE, $message);
      $message = "";
      for ($i=0 ;$i < count($line); $i++)
      {
       $line_part = explode(" ", $line[$i]);
       $buf = "";
       for ($e = 0; $e<count($line_part); $e++)
       {
         $word = $line_part[$e];
         if ($qp_mode and (strlen($word) > $length))
         {
          $space_left = $length - strlen($buf) - 1;
          if ($e != 0)
          {
            if ($space_left > 20)
            {
              $len = $space_left;
              if (substr($word, $len - 1, 1) == "=")
               $len--;
              elseif (substr($word, $len - 2, 1) == "=")
               $len -= 2;
              $part = substr($word, 0, $len);
              $word = substr($word, $len);
              $buf .= " " . $part;
              $message .= $buf . sprintf("=%s", $this->LE);
            }
            else
            {
              $message .= $buf . $soft_break;
            }
            $buf = "";
          }
          while (strlen($word) > 0)
          {
            $len = $length;
            if (substr($word, $len - 1, 1) == "=")
              $len--;
            elseif (substr($word, $len - 2, 1) == "=")
              $len -= 2;
            $part = substr($word, 0, $len);
            $word = substr($word, $len);
  
            if (strlen($word) > 0)
              $message .= $part . sprintf("=%s", $this->LE);
            else
              $buf = $part;
          }
         }
         else
         {
          $buf_o = $buf;
          $buf .= ($e == 0) ? $word : (" " . $word); 
  
          if (strlen($buf) > $length and $buf_o != "")
          {
            $message .= $buf_o . $soft_break;
            $buf = $word;
          }
         }
       }
       $message .= $buf . $this->LE;
      }
  
      return $message;
    }
    
    /**
     * Set the body wrapping.
     * @access private
     * @return void
     */
    function SetWordWrap() {
      if($this->WordWrap < 1)
        return;
        
      switch($this->message_type)
      {
        case "alt":
         // fall through
        case "alt_attachments":
         $this->AltBody = $this->WrapText($this->AltBody, $this->WordWrap);
         break;
        default:
         $this->Body = $this->WrapText($this->Body, $this->WordWrap);
         break;
      }
    }
  
    /**
     * Assembles message header. 
     * @access private
     * @return string
     */
    function CreateHeader() {
      $result = "";
      
      // Set the boundaries
      $uniq_id = md5(uniqid(time()));
      $this->boundary[1] = "b1_" . $uniq_id;
      $this->boundary[2] = "b2_" . $uniq_id;
  
      $result .= $this->HeaderLine("Date", $this->RFCDate());
      if($this->Sender == "")
        $result .= $this->HeaderLine("Return-Path", trim($this->From));
      else
        $result .= $this->HeaderLine("Return-Path", trim($this->Sender));
      
      // To be created automatically by mail()
      if($this->Mailer != "mail")
      {
        if(count($this->to) > 0)
          $result .= $this->AddrAppend("To", $this->to);
        else if (count($this->cc) == 0)
          $result .= $this->HeaderLine("To", "undisclosed-recipients:;");
        if(count($this->cc) > 0)
          $result .= $this->AddrAppend("Cc", $this->cc);
      }
  
      $from = array();
      $from[0][0] = trim($this->From);
      $from[0][1] = $this->FromName;
      $result .= $this->AddrAppend("From", $from); 
  
      // sendmail and mail() extract Bcc from the header before sending
      if((($this->Mailer == "sendmail") || ($this->Mailer == "mail")) && (count($this->bcc) > 0))
        $result .= $this->AddrAppend("Bcc", $this->bcc);
  
      if(count($this->ReplyTo) > 0)
        $result .= $this->AddrAppend("Reply-to", $this->ReplyTo);
  
      // mail() sets the subject itself
      if($this->Mailer != "mail")
        $result .= $this->HeaderLine("Subject", $this->EncodeHeader(trim($this->Subject)));
  
      $result .= sprintf("Message-ID: <%s@%s>%s", $uniq_id, $this->ServerHostname(), $this->LE);
      $result .= $this->HeaderLine("X-Priority", $this->Priority);
      $result .= $this->HeaderLine("X-Mailer", "PHPMailer [version " . $this->Version . "]");
      
      if($this->ConfirmReadingTo != "")
      {
        $result .= $this->HeaderLine("Disposition-Notification-To", 
              "<" . trim($this->ConfirmReadingTo) . ">");
      }
  
      // Add custom headers
      for($index = 0; $index < count($this->CustomHeader); $index++)
      {
        $result .= $this->HeaderLine(trim($this->CustomHeader[$index][0]), 
              $this->EncodeHeader(trim($this->CustomHeader[$index][1])));
      }
      $result .= $this->HeaderLine("MIME-Version", "1.0");
  
      switch($this->message_type)
      {
        case "plain":
          $result .= $this->HeaderLine("Content-Transfer-Encoding", $this->Encoding);
          $result .= sprintf("Content-Type: %s; charset=\"%s\"",
                    $this->ContentType, $this->CharSet);
          break;
        case "attachments":
          // fall through
        case "alt_attachments":
          if($this->InlineImageExists())
          {
            $result .= sprintf("Content-Type: %s;%s\ttype=\"text/html\";%s\tboundary=\"%s\"%s", 
                    "multipart/related", $this->LE, $this->LE, 
                    $this->boundary[1], $this->LE);
          }
          else
          {
            $result .= $this->HeaderLine("Content-Type", "multipart/mixed;");
            $result .= $this->TextLine("\tboundary=\"" . $this->boundary[1] . '"');
          }
          break;
        case "alt":
          $result .= $this->HeaderLine("Content-Type", "multipart/alternative;");
          $result .= $this->TextLine("\tboundary=\"" . $this->boundary[1] . '"');
          break;
      }
  
      if($this->Mailer != "mail")
        $result .= $this->LE.$this->LE;
  
      return $result;
    }
  
    /**
     * Assembles the message body. Returns an empty string on failure.
     * @access private
     * @return string
     */
    function CreateBody() {
      $result = "";
  
      $this->SetWordWrap();
  
      switch($this->message_type)
      {
        case "alt":
          $result .= $this->GetBoundary($this->boundary[1], "", 
                         "text/plain", "");
          $result .= $this->EncodeString($this->AltBody, $this->Encoding);
          $result .= $this->LE.$this->LE;
          $result .= $this->GetBoundary($this->boundary[1], "", 
                         "text/html", "");
          
          $result .= $this->EncodeString($this->Body, $this->Encoding);
          $result .= $this->LE.$this->LE;
    
          $result .= $this->EndBoundary($this->boundary[1]);
          break;
        case "plain":
          $result .= $this->EncodeString($this->Body, $this->Encoding);
          break;
        case "attachments":
          $result .= $this->GetBoundary($this->boundary[1], "", "", "");
          $result .= $this->EncodeString($this->Body, $this->Encoding);
          $result .= $this->LE;
     
          $result .= $this->AttachAll();
          break;
        case "alt_attachments":
          $result .= sprintf("--%s%s", $this->boundary[1], $this->LE);
          $result .= sprintf("Content-Type: %s;%s" .
                    "\tboundary=\"%s\"%s",
                    "multipart/alternative", $this->LE, 
                    $this->boundary[2], $this->LE.$this->LE);
    
          // Create text body
          $result .= $this->GetBoundary($this->boundary[2], "", 
                         "text/plain", "") . $this->LE;
  
          $result .= $this->EncodeString($this->AltBody, $this->Encoding);
          $result .= $this->LE.$this->LE;
    
          // Create the HTML body
          $result .= $this->GetBoundary($this->boundary[2], "", 
                         "text/html", "") . $this->LE;
    
          $result .= $this->EncodeString($this->Body, $this->Encoding);
          $result .= $this->LE.$this->LE;
  
          $result .= $this->EndBoundary($this->boundary[2]);
          
          $result .= $this->AttachAll();
          break;
      }
      if($this->IsError())
        $result = "";
  
      return $result;
    }
  
    /**
     * Returns the start of a message boundary.
     * @access private
     */
    function GetBoundary($boundary, $charSet, $contentType, $encoding) {
      $result = "";
      if($charSet == "") { $charSet = $this->CharSet; }
      if($contentType == "") { $contentType = $this->ContentType; }
      if($encoding == "") { $encoding = $this->Encoding; }
  
      $result .= $this->TextLine("--" . $boundary);
      $result .= sprintf("Content-Type: %s; charset = \"%s\"", 
                $contentType, $charSet);
      $result .= $this->LE;
      $result .= $this->HeaderLine("Content-Transfer-Encoding", $encoding);
      $result .= $this->LE;
      
      return $result;
    }
    
    /**
     * Returns the end of a message boundary.
     * @access private
     */
    function EndBoundary($boundary) {
      return $this->LE . "--" . $boundary . "--" . $this->LE; 
    }
    
    /**
     * Sets the message type.
     * @access private
     * @return void
     */
    function SetMessageType() {
      if(count($this->attachment) < 1 && strlen($this->AltBody) < 1)
        $this->message_type = "plain";
      else
      {
        if(count($this->attachment) > 0)
          $this->message_type = "attachments";
        if(strlen($this->AltBody) > 0 && count($this->attachment) < 1)
          $this->message_type = "alt";
        if(strlen($this->AltBody) > 0 && count($this->attachment) > 0)
          $this->message_type = "alt_attachments";
      }
    }
  
    /**
     * Returns a formatted header line.
     * @access private
     * @return string
     */
    function HeaderLine($name, $value) {
      return $name . ": " . $value . $this->LE;
    }
  
    /**
     * Returns a formatted mail line.
     * @access private
     * @return string
     */
    function TextLine($value) {
      return $value . $this->LE;
    }
  
    /////////////////////////////////////////////////
    // ATTACHMENT METHODS
    /////////////////////////////////////////////////
  
    /**
     * Adds an attachment from a path on the filesystem.
     * Returns false if the file could not be found
     * or accessed.
     * @param string $path Path to the attachment.
     * @param string $name Overrides the attachment name.
     * @param string $encoding File encoding (see $Encoding).
     * @param string $type File extension (MIME) type.
     * @return bool
     */
    function AddAttachment($path, $name = "", $encoding = "base64", 
                $type = "application/octet-stream") {
      if(!@is_file($path))
      {
        $this->SetError($this->Lang("file_access") . $path);
        return false;
      }
  
      $filename = basename($path);
      if($name == "")
        $name = $filename;
  
      $cur = count($this->attachment);
      $this->attachment[$cur][0] = $path;
      $this->attachment[$cur][1] = $filename;
      $this->attachment[$cur][2] = $name;
      $this->attachment[$cur][3] = $encoding;
      $this->attachment[$cur][4] = $type;
      $this->attachment[$cur][5] = false; // isStringAttachment
      $this->attachment[$cur][6] = "attachment";
      $this->attachment[$cur][7] = 0;
  
      return true;
    }
  
    /**
     * Attaches all fs, string, and binary attachments to the message.
     * Returns an empty string on failure.
     * @access private
     * @return string
     */
    function AttachAll() {
      // Return text of body
      $mime = array();
  
      // Add all attachments
      for($i = 0; $i < count($this->attachment); $i++)
      {
        // Check for string attachment
        $bString = $this->attachment[$i][5];
        if ($bString)
          $string = $this->attachment[$i][0];
        else
          $path = $this->attachment[$i][0];
  
        $filename  = $this->attachment[$i][1];
        $name    = $this->attachment[$i][2];
        $encoding  = $this->attachment[$i][3];
        $type    = $this->attachment[$i][4];
        $disposition = $this->attachment[$i][6];
        $cid     = $this->attachment[$i][7];
        
        $mime[] = sprintf("--%s%s", $this->boundary[1], $this->LE);
        $mime[] = sprintf("Content-Type: %s; name=\"%s\"%s", $type, $name, $this->LE);
        $mime[] = sprintf("Content-Transfer-Encoding: %s%s", $encoding, $this->LE);
  
        if($disposition == "inline")
          $mime[] = sprintf("Content-ID: <%s>%s", $cid, $this->LE);
  
        $mime[] = sprintf("Content-Disposition: %s; filename=\"%s\"%s", 
                 $disposition, $name, $this->LE.$this->LE);
  
        // Encode as string attachment
        if($bString)
        {
          $mime[] = $this->EncodeString($string, $encoding);
          if($this->IsError()) { return ""; }
          $mime[] = $this->LE.$this->LE;
        }
        else
        {
          $mime[] = $this->EncodeFile($path, $encoding);        
          if($this->IsError()) { return ""; }
          $mime[] = $this->LE.$this->LE;
        }
      }
  
      $mime[] = sprintf("--%s--%s", $this->boundary[1], $this->LE);
  
      return join("", $mime);
    }
    
    /**
     * Encodes attachment in requested format. Returns an
     * empty string on failure.
     * @access private
     * @return string
     */
    function EncodeFile ($path, $encoding = "base64") {
      if(!@$fd = fopen($path, "rb"))
      {
        $this->SetError($this->Lang("file_open") . $path);
        return "";
      }
      $magic_quotes = get_magic_quotes_runtime();
      set_magic_quotes_runtime(0);
      $file_buffer = fread($fd, filesize($path));
      $file_buffer = $this->EncodeString($file_buffer, $encoding);
      fclose($fd);
      set_magic_quotes_runtime($magic_quotes);
  
      return $file_buffer;
    }
  
    /**
     * Encodes string to requested format. Returns an
     * empty string on failure.
     * @access private
     * @return string
     */
    function EncodeString ($str, $encoding = "base64") {
      $encoded = "";
      switch(strtolower($encoding)) {
       case "base64":
         // chunk_split is found in PHP >= 3.0.6
         $encoded = chunk_split(base64_encode($str), 76, $this->LE);
         break;
       case "7bit":
       case "8bit":
         $encoded = $this->FixEOL($str);
         if (substr($encoded, -(strlen($this->LE))) != $this->LE)
          $encoded .= $this->LE;
         break;
       case "binary":
         $encoded = $str;
         break;
       case "quoted-printable":
         $encoded = $this->EncodeQP($str);
         break;
       default:
         $this->SetError($this->Lang("encoding") . $encoding);
         break;
      }
      return $encoded;
    }
  
    /**
     * Encode a header string to best of Q, B, quoted or none. 
     * @access private
     * @return string
     */
    function EncodeHeader ($str, $position = 'text') {
     $x = 0;
     
     switch (strtolower($position)) {
      case 'phrase':
       if (!preg_match('/[\200-\377]/', $str)) {
        // Can't use addslashes as we don't know what value has magic_quotes_sybase.
        $encoded = addcslashes($str, "\0..\37\177\\\"");
  
        if (($str == $encoded) && !preg_match('/[^A-Za-z0-9!#$%&\'*+\/=?^_`{|}~ -]/', $str))
         return ($encoded);
        else
         return ("\"$encoded\"");
       }
       $x = preg_match_all('/[^\040\041\043-\133\135-\176]/', $str, $matches);
       break;
      case 'comment':
       $x = preg_match_all('/[()"]/', $str, $matches);
       // Fall-through
      case 'text':
      default:
       $x += preg_match_all('/[\000-\010\013\014\016-\037\177-\377]/', $str, $matches);
       break;
     }
  
     if ($x == 0)
      return ($str);
  
     $maxlen = 75 - 7 - strlen($this->CharSet);
     // Try to select the encoding which should produce the shortest output
     if (strlen($str)/3 < $x) {
      $encoding = 'B';
      $encoded = base64_encode($str);
      $maxlen -= $maxlen % 4;
      $encoded = trim(chunk_split($encoded, $maxlen, "\n"));
     } else {
      $encoding = 'Q';
      $encoded = $this->EncodeQ($str, $position);
      $encoded = $this->WrapText($encoded, $maxlen, true);
      $encoded = str_replace("=".$this->LE, "\n", trim($encoded));
     }
  
     $encoded = preg_replace('/^(.*)$/m', " =?".$this->CharSet."?$encoding?\\1?=", $encoded);
     $encoded = trim(str_replace("\n", $this->LE, $encoded));
     
     return $encoded;
    }
    
    /**
     * Encode string to quoted-printable. 
     * @access private
     * @return string
     */
    function EncodeQP ($str) {
      $encoded = $this->FixEOL($str);
      if (substr($encoded, -(strlen($this->LE))) != $this->LE)
        $encoded .= $this->LE;
  
      // Replace every high ascii, control and = characters
      $encoded = preg_replace('/([\000-\010\013\014\016-\037\075\177-\377])/e',
           "'='.sprintf('%02X', ord('\\1'))", $encoded);
      // Replace every spaces and tabs when it's the last character on a line
      $encoded = preg_replace("/([\011\040])".$this->LE."/e",
           "'='.sprintf('%02X', ord('\\1')).'".$this->LE."'", $encoded);
  
      // Maximum line length of 76 characters before CRLF (74 + space + '=')
      $encoded = $this->WrapText($encoded, 74, true);
  
      return $encoded;
    }
  
    /**
     * Encode string to q encoding. 
     * @access private
     * @return string
     */
    function EncodeQ ($str, $position = "text") {
      // There should not be any EOL in the string
      $encoded = preg_replace("[\r\n]", "", $str);
  
      switch (strtolower($position)) {
       case "phrase":
        $encoded = preg_replace("/([^A-Za-z0-9!*+\/ -])/e", "'='.sprintf('%02X', ord('\\1'))", $encoded);
        break;
       case "comment":
        $encoded = preg_replace("/([\(\)\"])/e", "'='.sprintf('%02X', ord('\\1'))", $encoded);
       case "text":
       default:
        // Replace every high ascii, control =, ? and _ characters
        $encoded = preg_replace('/([\000-\011\013\014\016-\037\075\077\137\177-\377])/e',
           "'='.sprintf('%02X', ord('\\1'))", $encoded);
        break;
      }
      
      // Replace every spaces to _ (more readable than =20)
      $encoded = str_replace(" ", "_", $encoded);
  
      return $encoded;
    }
  
    /**
     * Adds a string or binary attachment (non-filesystem) to the list.
     * This method can be used to attach ascii or binary data,
     * such as a BLOB record from a database.
     * @param string $string String attachment data.
     * @param string $filename Name of the attachment.
     * @param string $encoding File encoding (see $Encoding).
     * @param string $type File extension (MIME) type.
     * @return void
     */
    function AddStringAttachment($string, $filename, $encoding = "base64", 
                   $type = "application/octet-stream") {
      // Append to $attachment array
      $cur = count($this->attachment);
      $this->attachment[$cur][0] = $string;
      $this->attachment[$cur][1] = $filename;
      $this->attachment[$cur][2] = $filename;
      $this->attachment[$cur][3] = $encoding;
      $this->attachment[$cur][4] = $type;
      $this->attachment[$cur][5] = true; // isString
      $this->attachment[$cur][6] = "attachment";
      $this->attachment[$cur][7] = 0;
    }
    
    /**
     * Adds an embedded attachment. This can include images, sounds, and 
     * just about any other document. Make sure to set the $type to an 
     * image type. For JPEG images use "image/jpeg" and for GIF images 
     * use "image/gif".
     * @param string $path Path to the attachment.
     * @param string $cid Content ID of the attachment. Use this to identify 
     *    the Id for accessing the image in an HTML form.
     * @param string $name Overrides the attachment name.
     * @param string $encoding File encoding (see $Encoding).
     * @param string $type File extension (MIME) type. 
     * @return bool
     */
    function AddEmbeddedImage($path, $cid, $name = "", $encoding = "base64", 
                 $type = "application/octet-stream") {
    
      if(!@is_file($path))
      {
        $this->SetError($this->Lang("file_access") . $path);
        return false;
      }
  
      $filename = basename($path);
      if($name == "")
        $name = $filename;
  
      // Append to $attachment array
      $cur = count($this->attachment);
      $this->attachment[$cur][0] = $path;
      $this->attachment[$cur][1] = $filename;
      $this->attachment[$cur][2] = $name;
      $this->attachment[$cur][3] = $encoding;
      $this->attachment[$cur][4] = $type;
      $this->attachment[$cur][5] = false; // isStringAttachment
      $this->attachment[$cur][6] = "inline";
      $this->attachment[$cur][7] = $cid;
    
      return true;
    }
    
    /**
     * Returns true if an inline attachment is present.
     * @access private
     * @return bool
     */
    function InlineImageExists() {
      $result = false;
      for($i = 0; $i < count($this->attachment); $i++)
      {
        if($this->attachment[$i][6] == "inline")
        {
          $result = true;
          break;
        }
      }
      
      return $result;
    }
  
    /////////////////////////////////////////////////
    // MESSAGE RESET METHODS
    /////////////////////////////////////////////////
  
    /**
     * Clears all recipients assigned in the TO array. Returns void.
     * @return void
     */
    function ClearAddresses() {
      $this->to = array();
    }
  
    /**
     * Clears all recipients assigned in the CC array. Returns void.
     * @return void
     */
    function ClearCCs() {
      $this->cc = array();
    }
  
    /**
     * Clears all recipients assigned in the BCC array. Returns void.
     * @return void
     */
    function ClearBCCs() {
      $this->bcc = array();
    }
  
    /**
     * Clears all recipients assigned in the ReplyTo array. Returns void.
     * @return void
     */
    function ClearReplyTos() {
      $this->ReplyTo = array();
    }
  
    /**
     * Clears all recipients assigned in the TO, CC and BCC
     * array. Returns void.
     * @return void
     */
    function ClearAllRecipients() {
      $this->to = array();
      $this->cc = array();
      $this->bcc = array();
    }
  
    /**
     * Clears all previously set filesystem, string, and binary
     * attachments. Returns void.
     * @return void
     */
    function ClearAttachments() {
      $this->attachment = array();
    }
  
    /**
     * Clears all custom headers. Returns void.
     * @return void
     */
    function ClearCustomHeaders() {
      $this->CustomHeader = array();
    }
  
  
    /////////////////////////////////////////////////
    // MISCELLANEOUS METHODS
    /////////////////////////////////////////////////
  
    /**
     * Adds the error message to the error container.
     * Returns void.
     * @access private
     * @return void
     */
    function SetError($msg) {
      $this->error_count++;
      $this->ErrorInfo = $msg;
    }
  
    /**
     * Returns the proper RFC 822 formatted date. 
     * @access private
     * @return string
     */
    function RFCDate() {
      $tz = date("Z");
      $tzs = ($tz < 0) ? "-" : "+";
      $tz = abs($tz);
      $tz = ($tz/3600)*100 + ($tz%3600)/60;
      $result = sprintf("%s %s%04d", date("D, j M Y H:i:s"), $tzs, $tz);
  
      return $result;
    }
    
    /**
     * Returns the appropriate server variable. Should work with both 
     * PHP 4.1.0+ as well as older versions. Returns an empty string 
     * if nothing is found.
     * @access private
     * @return mixed
     */
    function ServerVar($varName) {
      global $HTTP_SERVER_VARS;
      global $HTTP_ENV_VARS;
  
      if(!isset($_SERVER))
      {
        $_SERVER = $HTTP_SERVER_VARS;
        if(!isset($_SERVER["REMOTE_ADDR"]))
          $_SERVER = $HTTP_ENV_VARS; // must be Apache
      }
      
      if(isset($_SERVER[$varName]))
        return $_SERVER[$varName];
      else
        return "";
    }
  
    /**
     * Returns the server hostname or 'localhost.localdomain' if unknown.
     * @access private
     * @return string
     */
    function ServerHostname() {
      if ($this->Hostname != "")
        $result = $this->Hostname;
      elseif ($this->ServerVar('SERVER_NAME') != "")
        $result = $this->ServerVar('SERVER_NAME');
      else
        $result = "localhost.localdomain";
  
      return $result;
    }
  
    /**
     * Returns a message in the appropriate language.
     * @access private
     * @return string
     */
    function Lang($key) {
      if(count($this->language) < 1)
        $this->SetLanguage("en"); // set the default language
    
      if(isset($this->language[$key]))
        return $this->language[$key];
      else
        return "Language string failed to load: " . $key;
    }
    
    /**
     * Returns true if an error occurred.
     * @return bool
     */
    function IsError() {
      return ($this->error_count > 0);
    }
  
    /**
     * Changes every end of line from CR or LF to CRLF. 
     * @access private
     * @return string
     */
    function FixEOL($str) {
      $str = str_replace("\r\n", "\n", $str);
      $str = str_replace("\r", "\n", $str);
      $str = str_replace("\n", $this->LE, $str);
      return $str;
    }
  
    /**
     * Adds a custom header. 
     * @return void
     */
    function AddCustomHeader($custom_header) {
      $this->CustomHeader[] = explode(":", $custom_header, 2);
    }
  }
  
  ?>
    class.smtp.php kodu

  <?php 
  class SMTP
  {
    var $SMTP_PORT = 25;
    var $CRLF = "\r\n";
  
    var $do_debug; 
    var $smtp_conn;   # the socket to the server
    var $error;     # error if any on the last call
    var $helo_rply;   # the reply the server sent to us for HELO
    function SMTP() {
      $this->smtp_conn = 0;
      $this->error = null;
      $this->helo_rply = null;
  
      $this->do_debug = 0;
    }
  
     function Connect($host,$port=0,$tval=30) {
         $this->error = null;
         if($this->connected()) {
          $this->error =
          array("error" => "Already connected to a server");
        return false;
      }
  
      if(empty($port)) {
        $port = $this->SMTP_PORT;
      }
  
      #connect to the smtp server
      $this->smtp_conn = fsockopen($host,  
                     $port,  
                     $errno,  
                     $errstr, 
                     $tval);  
      if(empty($this->smtp_conn)) {
        $this->error = array("error" => "Failed to connect to server",
                   "errno" => $errno,
                   "errstr" => $errstr);
        if($this->do_debug >= 1) {
          echo "SMTP -> ERROR: " . $this->error["error"] .
               ": $errstr ($errno)" . $this->CRLF;
        }
        return false;
      } 
      
    
      if(substr(PHP_OS, 0, 3) != "WIN")
        socket_set_timeout($this->smtp_conn, $tval, 0);
  
      $announce = $this->get_lines();
  
      if($this->do_debug >= 2) {
        echo "SMTP -> FROM SERVER:" . $this->CRLF . $announce;
      }
  
      return true;
    }
  
    function Authenticate($username, $password) {
  
      fputs($this->smtp_conn,"AUTH LOGIN" . $this->CRLF);
  
      $rply = $this->get_lines();
      $code = substr($rply,0,3);
  
      if($code != 334) {
        $this->error =
          array("error" => "AUTH not accepted from server",
             "smtp_code" => $code,
             "smtp_msg" => substr($rply,4));
        if($this->do_debug >= 1) {
          echo "SMTP -> ERROR: " . $this->error["error"] .
               ": " . $rply . $this->CRLF;
        }
        return false;
      }
  
      fputs($this->smtp_conn, base64_encode($username) . $this->CRLF);
  
      $rply = $this->get_lines();
      $code = substr($rply,0,3);
  
      if($code != 334) {
        $this->error =
          array("error" => "Username not accepted from server",
             "smtp_code" => $code,
             "smtp_msg" => substr($rply,4));
        if($this->do_debug >= 1) {
          echo "SMTP -> ERROR: " . $this->error["error"] .
               ": " . $rply . $this->CRLF;
        }
        return false;
      }
  
      fputs($this->smtp_conn, base64_encode($password) . $this->CRLF);
  
      $rply = $this->get_lines();
      $code = substr($rply,0,3);
  
      if($code != 235) {
        $this->error =
          array("error" => "Password not accepted from server",
             "smtp_code" => $code,
             "smtp_msg" => substr($rply,4));
        if($this->do_debug >= 1) {
          echo "SMTP -> ERROR: " . $this->error["error"] .
               ": " . $rply . $this->CRLF;
        }
        return false;
      }
  
      return true;
    }
  
    function Connected() {
      if(!empty($this->smtp_conn)) {
        $sock_status = socket_get_status($this->smtp_conn);
        if($sock_status["eof"]) {
  
          if($this->do_debug >= 1) {
            echo "SMTP -> NOTICE:" . $this->CRLF .
               "EOF caught while checking if connected";
          }
          $this->Close();
          return false;
        }
        return true; # everything looks good
      }
      return false;
    }
  
    function Close() {
      $this->error = null; # so there is no confusion
      $this->helo_rply = null;
      if(!empty($this->smtp_conn)) {
        # close the connection and cleanup
        fclose($this->smtp_conn);
        $this->smtp_conn = 0;
      }
    }
  
  
    /***************************************************************
     *            SMTP COMMANDS            *
     *************************************************************/
  
    function Data($msg_data) {
      $this->error = null; # so no confusion is caused
  
      if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Data() without being connected");
        return false;
      }
  
      fputs($this->smtp_conn,"DATA" . $this->CRLF);
  
  
      $rply = $this->get_lines();
      $code = substr($rply,0,3);
  
      if($this->do_debug >= 2) {
        echo "SMTP -> FROM SERVER:" . $this->CRLF . $rply;
      }
  
      if($code != 354) {
        $this->error =
          array("error" => "DATA command not accepted from server",
             "smtp_code" => $code,
             "smtp_msg" => substr($rply,4));
        if($this->do_debug >= 1) {
          echo "SMTP -> ERROR: " . $this->error["error"] .
               ": " . $rply . $this->CRLF;
        }
        return false;
      }
  
  
      $msg_data = str_replace("\r\n","\n",$msg_data);
      $msg_data = str_replace("\r","\n",$msg_data);
      $lines = explode("\n",$msg_data);
  
      $field = substr($lines[0],0,strpos($lines[0],":"));
      $in_headers = false;
      if(!empty($field) && !strstr($field," ")) {
        $in_headers = true;
      }
  
      $max_line_length = 998; # used below; set here for ease in change
  
      while(list(,$line) = @each($lines)) {
        $lines_out = null;
        if($line == "" && $in_headers) {
          $in_headers = false;
        }
  
        while(strlen($line) > $max_line_length) {
          $pos = strrpos(substr($line,0,$max_line_length)," ");
  
          # Patch to fix DOS attack
          if(!$pos) {
            $pos = $max_line_length - 1;
          }
  
          $lines_out[] = substr($line,0,$pos);
          $line = substr($line,$pos + 1);
  
          if($in_headers) {
            $line = "\t" . $line;
          }
        }
        $lines_out[] = $line;
  
        # now send the lines to the server
        while(list(,$line_out) = @each($lines_out)) {
          if(strlen($line_out) > 0)
          {
            if(substr($line_out, 0, 1) == ".") {
              $line_out = "." . $line_out;
            }
          }
          fputs($this->smtp_conn,$line_out . $this->CRLF);
        }
      }
  
  
      fputs($this->smtp_conn, $this->CRLF . "." . $this->CRLF);
  
      $rply = $this->get_lines();
      $code = substr($rply,0,3);
  
      if($this->do_debug >= 2) {
        echo "SMTP -> FROM SERVER:" . $this->CRLF . $rply;
      }
  
      if($code != 250) {
        $this->error =
          array("error" => "DATA not accepted from server",
             "smtp_code" => $code,
             "smtp_msg" => substr($rply,4));
        if($this->do_debug >= 1) {
          echo "SMTP -> ERROR: " . $this->error["error"] .
               ": " . $rply . $this->CRLF;
        }
        return false;
      }
      
      
      return true;
    }
  
   
    function Expand($name) {
      $this->error = null; # so no confusion is caused
  
      if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Expand() without being connected");
        return false;
      }
  
      fputs($this->smtp_conn,"EXPN " . $name . $this->CRLF);
  
      $rply = $this->get_lines();
      $code = substr($rply,0,3);
  
      if($this->do_debug >= 2) {
        echo "SMTP -> FROM SERVER:" . $this->CRLF . $rply;
      }
  
      if($code != 250) {
        $this->error =
          array("error" => "EXPN not accepted from server",
             "smtp_code" => $code,
             "smtp_msg" => substr($rply,4));
        if($this->do_debug >= 1) {
          echo "SMTP -> ERROR: " . $this->error["error"] .
               ": " . $rply . $this->CRLF;
        }
        return false;
      }
  
      $entries = explode($this->CRLF,$rply);
      while(list(,$l) = @each($entries)) {
        $list[] = substr($l,4);
      }
  
      return $list;
    }
  
   
    function Hello($host="") {
      $this->error = null; # so no confusion is caused
  
      if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Hello() without being connected");
        return false;
      }
  
  
      if(empty($host)) {
  
        $host = "localhost";
      }
  
      // Send extended hello first (RFC 2821)
      if(!$this->SendHello("EHLO", $host))
      {
        if(!$this->SendHello("HELO", $host))
          return false;
      }
  
      return true;
    }
  
  
    function SendHello($hello, $host) {
      fputs($this->smtp_conn, $hello . " " . $host . $this->CRLF);
  
      $rply = $this->get_lines();
      $code = substr($rply,0,3);
  
      if($this->do_debug >= 2) {
        echo "SMTP -> FROM SERVER: " . $this->CRLF . $rply;
      }
  
      if($code != 250) {
        $this->error =
          array("error" => $hello . " not accepted from server",
             "smtp_code" => $code,
             "smtp_msg" => substr($rply,4));
        if($this->do_debug >= 1) {
          echo "SMTP -> ERROR: " . $this->error["error"] .
               ": " . $rply . $this->CRLF;
        }
        return false;
      }
  
      $this->helo_rply = $rply;
      
      return true;
    }
  
    function Help($keyword="") {
      $this->error = null; # to avoid confusion
  
      if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Help() without being connected");
        return false;
      }
  
      $extra = "";
      if(!empty($keyword)) {
        $extra = " " . $keyword;
      }
  
      fputs($this->smtp_conn,"HELP" . $extra . $this->CRLF);
  
      $rply = $this->get_lines();
      $code = substr($rply,0,3);
  
      if($this->do_debug >= 2) {
        echo "SMTP -> FROM SERVER:" . $this->CRLF . $rply;
      }
  
      if($code != 211 && $code != 214) {
        $this->error =
          array("error" => "HELP not accepted from server",
             "smtp_code" => $code,
             "smtp_msg" => substr($rply,4));
        if($this->do_debug >= 1) {
          echo "SMTP -> ERROR: " . $this->error["error"] .
               ": " . $rply . $this->CRLF;
        }
        return false;
      }
  
      return $rply;
    }
  
  
    function Mail($from) {
      $this->error = null; # so no confusion is caused
  
      if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Mail() without being connected");
        return false;
      }
  
      fputs($this->smtp_conn,"MAIL FROM:<" . $from . ">" . $this->CRLF);
  
      $rply = $this->get_lines();
      $code = substr($rply,0,3);
  
      if($this->do_debug >= 2) {
        echo "SMTP -> FROM SERVER:" . $this->CRLF . $rply;
      }
  
      if($code != 250) {
        $this->error =
          array("error" => "MAIL not accepted from server",
             "smtp_code" => $code,
             "smtp_msg" => substr($rply,4));
        if($this->do_debug >= 1) {
          echo "SMTP -> ERROR: " . $this->error["error"] .
               ": " . $rply . $this->CRLF;
        }
        return false;
      }
      return true;
    }
  
    function Noop() {
      $this->error = null; # so no confusion is caused
  
      if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Noop() without being connected");
        return false;
      }
  
      fputs($this->smtp_conn,"NOOP" . $this->CRLF);
  
      $rply = $this->get_lines();
      $code = substr($rply,0,3);
  
      if($this->do_debug >= 2) {
        echo "SMTP -> FROM SERVER:" . $this->CRLF . $rply;
      }
  
      if($code != 250) {
        $this->error =
          array("error" => "NOOP not accepted from server",
             "smtp_code" => $code,
             "smtp_msg" => substr($rply,4));
        if($this->do_debug >= 1) {
          echo "SMTP -> ERROR: " . $this->error["error"] .
               ": " . $rply . $this->CRLF;
        }
        return false;
      }
      return true;
    }
  
    function Quit($close_on_error=true) {
      $this->error = null; # so there is no confusion
  
      if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Quit() without being connected");
        return false;
      }
  
      # send the quit command to the server
      fputs($this->smtp_conn,"quit" . $this->CRLF);
  
      # get any good-bye messages
      //$byemsg = $this->get_lines();
  
      if($this->do_debug >= 2) {
        echo "SMTP -> FROM SERVER:" . $this->CRLF . $byemsg;
      }
  
      $rval = true;
      $e = null;
  
  
      if(empty($e) || $close_on_error) {
        $this->Close();
      }
  
      return $rval;
    }
  
    function Recipient($to) {
      $this->error = null; # so no confusion is caused
  
  
  
      if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Recipient() without being connected");
        return false;
      }
  
      fputs($this->smtp_conn,"RCPT TO:<" . $to . ">" . $this->CRLF);
  
      $rply = $this->get_lines();
      $code = substr($rply,0,3);
  
  
      if($this->do_debug >= 2) {
        echo "SMTP -> FROM SERVER:" . $this->CRLF . $rply;
      }
  
      if($code != 250 && $code != 251) {
        $this->error =
          array("error" => "RCPT not accepted from server",
             "smtp_code" => $code,
             "smtp_msg" => substr($rply,4));
        if($this->do_debug >= 1) {
          echo "SMTP -> ERROR: " . $this->error["error"] .
               ": " . $rply . $this->CRLF;
        }
        return false;
      }
      return true;
    }
  
  
    function Reset() {
      $this->error = null; # so no confusion is caused
  
      if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Reset() without being conne
      
  
      
  
  
    
 • kurtitasarim adlı üyenin fotoğrafı
  12 yıl önce yazılmış
  30 cevap - 9 soru
  /*+++ Mail Ayarları +++*/
  		$alici = "kurtulus.oz@gmail.com".","."info@mbinternethizmetleri.com";	//alıcılar
  		$konu	= "iletisim formu";							// Konu
  		$mesaja	= '<html>
  <head>
  <title>iletişim Formu</title>
  </head>
  
  <body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color:#333; font-family:Trebuchet MS, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:9pt; width:400px; text-align:center;"><tr><td bgcolor="#99FF66">iletişim Formu</td></tr>
  <tr><td><table bgcolor="#DADEDB" style="color:#333" width="100%"><tr>
  <td width="54%">İsim Soyisim</td><td width="46%">'.$isim.'</td></tr><tr>
  <td width="54%">Mail Adresi</td><td width="46%">'.$email.'</td></tr><tr>
  <td width="54%">Telefon</td><td width="46%">'.$telefon.'</td></tr>
  <tr><td width="54%>Firma Adı</td><td>'.$firma.'</td></tr>
  <tr><td width="54%">İp Adresi</td><td width="46%">'.$ip.'</td></tr>
  <tr><td width="54%">Tarih</td><td width="46%">'.$tarih.'</td></tr>
  <tr><td width="54%">Konu</td><td width="46%">'.$konua.'</td></tr>
  </table></td></tr>
  <tr><td bgcolor="#0099FF">Mesaj</td></tr>
  <tr><td style="color:#333; background-color:#DADEDB">'.$mesaj.'</td></tr></table>
  </body>
  </html>';
  #-- Ek Ayarlar --#
  $headers	 = 'MIME-Version: 1.0'."\r\n";
  $headers	.= 'Content-type:text/html; charset=utf-8'."\r\n";
  $headers	.= 'From:info@mbinternethizmetleri.com'."\r\n";
  /*+++ Mail Ayarları Sonu +++*/
  @$ml   =  mail($alici,$konu,$mesaja,$headers) or die("mail gitmedi");
  if($ml){
  	echo "<div class='tamam'>Formunuz Gönderildi</div>";
  	} else {
  	echo "<div clas='hata'>Formunuz Gönderilemedi</div>";	
  		}
  	}
  }
  

  en basit şekilde örnektir junk düşmez kesinlikle çalışıyor
  • phpkutuphanesi adlı üyenin fotoğrafı phpkutuphanesi
   ARkadaşım Paylaşım Güzel Bİr Örnek Sayfayla Bİr Ek Dosya Yollayabilirmisin Yada Direk Kodları rarlayıp Link Verebilirmisin
   12 yıl önce yazılmış