Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Birbirine Göre Değişen SelectBox

Arkadaşlar Birbirine Göre Değişen Selectbox yapmak istiyorum.
<dil>
<%
islem=request.QueryString("islem")

if islem="altkat" Then
intSeciliKategori = Request.QueryString("id")
If intSeciliKategori = "" Or IsNumeric(intSeciliKategori) = False Then intSeciliKategori = 0 %>
<select name="altlar" size="5" id="altlar" onChange="return markaSec()">
<%
If intSeciliKategori = 0 Then
Response.Write "<option value=""0"">- Alt Kat Seçiniz -</option>"& vbCrLf
Else

set kd = conn.execute("SELECT * FROM kategoriler WHERE ust_id = "& intSeciliKategori &"")
If Not kd.Eof Then
'// Kategorilerin listelendiği seçim kutusu, veritabanındaki bilgilerle dolduruluyor
Do While Not kd.Eof
Response.Write "<option value="""& kd("id") &""">"& kd("adi") &"</option>"& vbCrLf
kd.Movenext
Loop
Else
Response.Write "<option value=""0"">Seçili kategoriye ait alt kategori bulunmuyor.</option>"& vbCrLf
End If
kd.Close
End If %>
</select><br /><%
Response.End

end if

if islem="marka" Then

intSeciliKategori = Request.QueryString("id")
If intSeciliKategori = "" Or IsNumeric(intSeciliKategori) = False Then intSeciliKategori = 0 %>

<select name="marka" size="5" id="marka">
<%
If intSeciliKategori = 0 Then
Response.Write "<option value=""0"">- Alt Kat Seçiniz -</option>"& vbCrLf
Else

set kd = conn.execute("SELECT * FROM kategoriler WHERE ust_id = "& intSeciliKategori &"")
If Not kd.Eof Then
'// Kategorilerin listelendiği seçim kutusu, veritabanındaki bilgilerle dolduruluyor
Do While Not kd.Eof
Response.Write "<option value="""& kd("id") &""">"& kd("adi") &"</option>"& vbCrLf
kd.Movenext
Loop
Else
Response.Write "<option value=""0"">Seçili kategoriye ait alt kategori bulunmuyor.</option>"& vbCrLf
End If
kd.Close
End If %>
</select><br /><%
Response.End

end if
%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript" language="javascript">
if(navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") {
http = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); }
else {
http = new XMLHttpRequest(); }

function kategoriSec() {

var kategori = document.getElementById('anagrup').value;
if(kategori!=0) {
http.open('get', 'default.asp?islem=altkat&id=' + kategori);
http.onreadystatechange = function()
{
if (http.readyState == 4)
{
document.getElementById('sonuc').innerHTML = http.responseText; }
};
http.send(null);
};
}

function markaSec() {

var kategori = document.getElementById('altlar').value;
if(kategori!=0) {
http.open('get', 'default.asp?islem=marka&id=' + kategori);
http.onreadystatechange = function() {
if (http.readyState == 4) {
document.getElementById('sonucs').innerHTML = http.responseText; }
};
http.send(null);
};
}
</script>
<style>
select {
width:300px;
height:120px;
}
</style>
</head>

<body>
<%
ana = "select * from kategoriler where ust_id='0'"

set analar = conn.execute(ana)
%>
<table>
<tr>
<td width="1"></td>
<td>Ürün Grubu
<br>
<select name="anagrup" size="5" class="select" id="anagrup" onChange="return kategoriSec()">
<%
do while not analar.eof
%>
<option value="<%=analar("id")%>"><%=analar("adi")%></option>
<%
analar.movenext
Loop
%>
</select>
</td>
<td >Alt Kategoriler<br />
<div id="sonuc"><select name="altlar" disabled="disabled" size="5"><option value="">Ürün Grubu Seçiniz</option></select><br /></div>
</td>
<td>Marka<br />
<div id="sonucs"><select name="marka" disabled="disabled" size="5"><option value="">Alt Kategori Seçiniz</option></select><br></div>
</td>
</tr>

</table>
</body>
</html></dil>

Yazdığım kodlar bunlar ama post ederken aldığım hatada marka ve altlar değeri alınamıyor

boş geliyor :(
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • shidaiko adlı üyenin fotoğrafı
  12 yıl önce yazılmış
  12 cevap - 0 soru
  sanırsam js fonksiyonlarından alınan değerler html. direkt selectbox ı döndürüyor ve sen onu direkt innerHTML ile div içine gömüyorsun. selectbox ı göremediğimden "hata/eksik şudur" diyemem fakat olabilecek un mantıklı sorun selectbox ın name değeri gibi geliyor. selectboxları oluşturan kodları açabilirseniz daha detaylı konuşabiliriz.
  • ogoveli adlı üyenin fotoğrafı ogoveli
   değerleri görüyor ama post edince hata :( bende anlamadım ama sebep herhalde

   sonuc ve sonucs içindeki selectbox değerlerinin boş olması..işte problemde orda zaten ben sonuc ve sonucs değerli içindeki selecbox lara değerleri girip anagrup dan gelen değer ile işlem yapmak istiyorum.
   12 yıl önce yazılmış
  • shidaiko adlı üyenin fotoğrafı shidaiko
   kategoriSec( fonksiyonu sonucunda dönen html veride select elementinin "name" değeri doğru verilmiş durumda mı ?

   default.asp kodlarını -en azından "islem=altkat" için olanları- veya dönen sonucu paylaşabilirsen daha çabuk sonuç üretiriz.
   12 yıl önce yazılmış
  • ogoveli adlı üyenin fotoğrafı ogoveli
   <table width="100%" border="0">
   <form action="urun_onayla_okey.asp?id=<%=arama("id")%>" method="post">
   <tr>
   <td width="15%" height="30" align="right">Ürün Adı : </td>
   <td width="85%" align="left"><input type="text" name="adi" style="width:100%; padding:3px; border:1px solid #999999;" value="<%=arama("baslik")%>" /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td width="15%" height="30" align="right">Ürün Açıklama : </td>
   <td width="85%" align="left"><input type="text" name="aciklama" style="width:100%; padding:3px; border:1px solid #999999;" /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right">TL Fiyatı : </td>
   <td align="left"><input name="tl" type="text" id="tl" style="width:100%; padding:3px; border:1px solid #999999;" value="<%=arama("ytlfiyat")%>" /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right">Dolar Fiyatı : </td>
   <td align="left"><input name="dolar" type="text" id="dolar" style="width:100%; padding:3px; border:1px solid #999999;" value="<%=arama("dolarfiyat")%>" /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right">Euro Fiyatı : </td>
   <td align="left"><input name="euro" type="text" id="euro" style="width:100%; padding:3px; border:1px solid #999999;" value="<%=arama("eurofiyat")%>" /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right">Taksit : </td>
   <td align="left"><input name="taksit" type="text" id="taksit" style="width:100%; padding:3px; border:1px solid #999999;" value="<%=arama("taksit")%>" /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right">Garanti : </td>
   <td align="left"><input name="garanti" type="text" id="garanti" style="width:100%; padding:3px; border:1px solid #999999;" value="<%=arama("garanti")%>" /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right">Teslimat : </td>
   <td align="left"><input name="teslimat" type="text" id="teslimat" style="width:100%; padding:3px; border:1px solid #999999;" value="<%=arama("teslimat")%>" /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right">Resim : </td>
   <td align="left"><input name="resim" type="text" id="resim" style="width:100%; padding:3px; border:1px solid #999999;" value="<%=arama("resim")%>" /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right">Link : </td>
   <td align="left"><input name="link" type="text" id="link" style="width:100%; padding:3px; border:1px solid #999999;" value="<%=arama("link")%>" /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right">Ürün İd : </td>
   <td align="left"><input name="urunids" type="text" id="urunid" style="width:100%; padding:3px; border:1px solid #999999;" value="<%=arama("id")%>" /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right">Barkod : </td>
   <td align="left"><input name="barkod" type="text" id="urunid" style="width:100%; padding:3px; border:1px solid #999999;" value="<%=arama("urunid")%>" /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right">Mağaza : </td>
   <td align="left">
   <%
   sql_m = "select * from magaza order by id desc"

   set magaza = conn.execute(sql_m)
   %>
   <select size="5" style="width:100%; padding:3px;" name="magaza">
   <%
   do while not magaza.eof
   %>
   <option value="<%=magaza("id")%>" <% if int(arama("magaza"))=int(magaza("id")) Then %>selected="selected" <% end if %>><%=magaza("adi")%></option>
   <%
   magaza.movenext
   Loop
   %>
   </select>
   </td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right">Kategori : </td>
   <td align="left">
   <%
   ana = "select * from kategoriler where ust_id='0'"

   set analar = conn.execute(ana)
   %>
   <table>
   <tr>
   <td width="1"></td>
   <td>Ürün Grubu
   <br>
   <select name="anagrup" size="5" class="select" id="anagrup" onChange="return kategoriSec()">
   <%
   do while not analar.eof
   %>
   <option value="<%=analar("id")%>"><%=analar("adi")%></option>
   <%
   analar.movenext
   Loop
   %>
   </select>
   </td>
   <td >Alt Kategoriler<br />
   <div id="sonuc"><select name="altlar" size="5"><option value="">Ürün Grubu Seçiniz</option></select><br /></div>
   </td>
   <td>Marka<br />
   <div id="sonucs"><select name="marka" size="5"><option value="">Alt Kategori Seçiniz</option></select><br></div>
   </td>
   </tr>

   </table>
   </td>
   </tr>
   <tr>
   <td height="30" align="right"> </td>
   <td align="left"><input type="submit" value="Onayla" style="width:50%; padding:3px;" /></td>
   </tr>
   </form>
   </table>
   <%
   x=x+1
   arama.movenext
   Loop
   %>
   </table>
   12 yıl önce yazılmış
  • shidaiko adlı üyenin fotoğrafı shidaiko
   asp bilmiyorum. fakat sanırsam aşağıdaki kod çalışır. bu kod ile gelen post değerlerini bir listele bakalım neler geliyor. belki ufak bir harf hatasıdır sorun. yanlış değişkeni almaya çalışıyorsundur.
   <% 
   For Each key in Request.ServerVariables
      Response.Write key+": "
      If Request.ServerVariables(key) = "" Then
        Response.Write " " 
      Else    
        Response.Write Request.ServerVariables(key)
      End If
   Next
   %>
   
   12 yıl önce yazılmış