Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Jquery Autocomplete

Arkadaşlar herşey yolunda çalışıyor ama listeden herhangi birine tıklayınca o sayfaya yonlendirmek istiyorum.
ne yapmam lazım
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

 • heatclife adlı üyenin fotoğrafı
  12 yıl önce yazılmış
  5 cevap - 6 soru
  kullandığın kodu eklermisin
  • ogoveli adlı üyenin fotoğrafı ogoveli
   <script type="text/javascript" src="jquery.autocomplete.pack.js"></script>
   <script type="text/javascript">
   $().ready(function() {
   function formatItem(row) {
   return row[0] + " (<strong>id: " + row[1] + "</strong>)";
   }
   function formatResult(row) {
   return row[0].replace(/(<.+?>)/gi, '');
   }
   $("#q").autocomplete("sorgu.asp", {
   width: 598,
   selectFirst: true
   });
   $("#q").result(function(event, data, formatted) {
   if (data)
   $(this).parent().next().find("q").val(data[1]);
   });
   });
   </script>

   Sorgu.asp

   <% 'Response.CharSet = "windows-1254"
   'Formdan gelen veriyi alıyoruz
   aranan = LCase(Request.QueryString("q"))
   'Recordset açılıyor
   kelime = split(aranan, " " )

   for i = 1 to Ubound(kelime )
   aranacak = aranacak+" and adi like '%"& kelime(i) &"%'"
   next

   'Gelen veriyi veritabanında sorgulayacak sql cümlesini yazıyoruz
   Sql = "Select * From urun Where adi Like '%" & kelime(0) & "%' "&aranacak&" Order By adi"
   Set RS = conn.execute(Sql)

   'If RS.RecordCount > 0 Then 'Veritabanından dönen kayıt sayısı sıfırdan büyükse
   i = 1
   Sinirla = 10 'Listelenecek kayıt sayısını buradan sınırlayabiliriz
   'Toplam 10 kayıt listeliyoruz
   Do While Not RS.EOF And i < (Sinirla + 1)
   'Response.Write ("<li onClick=""fill('"&RS("ilce")&"');"">"&RS("ilce")&"</li>")
   'Response.Write RS("AdSoyad") & "|" & RS("ID") & vbCrlf
   Response.Write RS("adi") & vbCrlf
   i = i + 1
   RS.MoveNext
   Loop
   'End If
   RS.Close
   conn.Close
   %>
   12 yıl önce yazılmış
  • heatclife adlı üyenin fotoğrafı heatclife
   <li onClick=""fill('"&RS("ilce")&"');"">"&RS("ilce")&"</li>

   şu kısmı link haline getirince olması lazım
   12 yıl önce yazılmış
  • ogoveli adlı üyenin fotoğrafı ogoveli
   Hayır Olmadı textbox ın içi bile dolmuyor
   12 yıl önce yazılmış