Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

PHP de Bir Class'taki Değeri Ekrana Bastırma

Arkadaşlar, şu nesne tabanlı programlamaya daha geçemedim ama şu classda EURO ve USD ı ekrana bastırmam gerekli. Yardımcı olabilir misiniz?

<?php
// TCMB Class -> kirpit et gmail dat com
class Currency {
 var $xml = 'http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml';
 var $cache = 'cache/currency.dat'; // cache file : 777
 var $expire = 60; // last modification in minutes
 // currency
 var $money = array(
  'EUR' => array('SYM' => '€'),
  'USD' => array('SYM' => '$'),
  'GBP' => array('SYM' => '£'),
  'NOK' => array('SYM' => 'kr'),
  'SEK' => array('SYM' => 'kr'),
  'JPY' => array('SYM' => '¥'),
  'TRL' => array(
    'SYM' => 'TL',
    'UNIT' => 1,
    'ISIM' => 'TÜRK LİRASI',
    'CURRENCYNAME' => 'TURKISH LIRA',
    'FOREXBUYING' => 1,
    'FOREXSELLING' => 1,
    'BANKNOTEBUYING' => 1,
    'BANKNOTESELLING' => 1
    )
  ); 
 
 // default exec func
 function Currency() {
  // chech cache file exist or expired
  $mod = (time()-@filemtime($this->cache))/60; // modified x min before
  if( !file_exists($this->cache) || ($mod > $this->expire) ) {
   $this->CreateCache();
  }
  // load from file
  $fd = fopen($this->cache, "r");
  $moneys = fread($fd, filesize($this->cache) );
  fclose($fd);
  $this->money = unserialize($moneys);
  // set default curr code and value
  if($_GET['curr']) $_SESSION['DEF_CURR'] = $_GET['curr'];
  if(array_key_exists($_SESSION['DEF_CURR'], $this->money)) {
   $this->DefCurr = $this->money[$_SESSION['DEF_CURR']];
  } else {
    $this->DefCurr = $this->money['EUR']; // Default Currency
  }
 }
 
 // create cache file
 function CreateCache() {
  // leave file if some reading error
  if( !($this->content = @file_get_contents($this->xml)) ) {
   return false;
  }
  $xml_parser = xml_parser_create();
  xml_set_object($xml_parser, $this);
  xml_set_element_handler($xml_parser, 'StartParse', 'StopParse');
  xml_set_default_handler($xml_parser, 'Data');
  xml_parse($xml_parser, $this->content);
  // unset values
  xml_parser_free($xml_parser);
  unset($this->content);
  unset($this->parsing);
  unset($this->tmp_attr);
  // write into cache file
  $fd = @fopen($this->cache, 'w');
  @fwrite($fd, serialize($this->money) );
  @fclose($fd);  
 }
 
 // [Currency] parsing sub func
 function StartParse($parser, $elName, $elAttrs) {
  // new currency dom starting
  if(($elName == 'CURRENCY') && array_key_exists($elAttrs['CURRENCYCODE'], $this->money)) {
   $this->parsing = $elAttrs['CURRENCYCODE'];
  } 
    
  // set currency value temp
  if($this->parsing) {
   $this->tmp_attr = $elName;
  }
 }
 
 // [Currency] parsing sub func
 function StopParse($parser, $elName) {
  if($elName == 'CURRENCY') {
   $this->parsing = NULL;
  }
 }
 
 // [Currency] parsing sub func
 function Data($parser, $data) {
  if($this->parsing && $this->tmp_attr) {
   $this->money[$this->parsing][$this->tmp_attr] = utf8_encode($data);
  }
 }
} 

?>
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Doğru Cevap

 • spanker adlı üyenin fotoğrafı
  11 yıl önce yazılmış
  19 cevap - 9 soru
  hocam new ile class 'ı çağır ve bi deişkene ata.

   $c = new currency;
  echo $c->money['EUR']."<br>";
  echo $c->money['USD'];
  


  umarım demek istediğin buydu =)

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı.