Kodları lütfen aşağıdaki butonları kullanarak renklendirin. Örnek: <php> echo "Selam Dünya"; </php>
Yardım
karakter kaldı

Wordpress tema sunucuyu kilitliyor

Yeni bir wordpress teması yaptım fakat temayı kurunca sunucunun kilitlenmesine neden oldu. Tema da kendim yazdığım sorgular bulunmaktadır. Bu sorgular rastgele yazılar, benzer yazılar, son yorumlar, popüler yazılar çeken sorgulardır. Temayı localde ve hiti 1000'in altında olan 3 tane sitede denedim sorunsuz çalıştı. Fakat temayı kuracağım sitenin günlük yaklaşık 70 bin hiti ve sitede yaklaşık 15 bin konu var ve temayı o site ye kurduğumda sunucu klilitleniyor(4 defa kurmaya çalıştık 4 ünde de sunucu kilitlendi) ve loadlar 90'a fırlıyor. Bu sorunun nedeni ne olabilir fikriniz varmı?

Temanın çalışır haline burdan bakabilrsiniz.
http://www.serkandaglioglu.com/mailce/wordpress/

Yardımcı olması amacıyla yaptığım sorguları ve resim kırpma fonksiyonunu atıyorum .

Popüler yazılar
function populer_yazilar($limit=10)
  {
    global $wpdb;
    $populer_yazilar = $wpdb->get_results("SELECT id,post_title FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'post' ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0,$limit");

    return $populer_yazilar;
  } 


Rastegele yazılar
function rastgele_yazilar($limit=5)
  {
    global $wpdb;

    $sql = "SELECT id,post_title FROM wp_posts WHERE
        id >= (SELECT FLOOR( MAX(id) * RAND()) FROM wp_posts )
        AND post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'post'
        ORDER BY id LIMIT $limit"
    ;

    $rastgele_yazilar = $wpdb->get_results($sql);

    return $rastgele_yazilar;
  } 


Son Yorumlar
function son_yorumlar($limit=5, $yazi_uzunlugu=60)
  {
    global $wpdb;

    $sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type,
        SUBSTRING(comment_content,1,$yazi_uzunlugu) AS com_excerpt
        FROM wp_comments
        LEFT OUTER JOIN wp_posts ON (wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID)
        WHERE comment_approved = '1' AND comment_type = '' AND post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT $limit"
    ;
    $comments = $wpdb->get_results($sql);

    return $comments;
  } 


Thumbnail oluşturan fonksiyon
function thumbnail($postid=0, $g='200', $y='200', $yazdir=false)
  {
    if($postid < 1) $postid = get_the_ID();
    $yazi_resmi = get_post_meta($postid, "image", TRUE);
    if($yazi_resmi != null or $yazi_resmi != '')
    {
      //$thumb = $yazi_resmi;
    }
    elseif($images = get_children(array(
          'post_parent' => $postid,
          'post_type' => 'attachment',
          'numberposts' => '1',
          'post_mime_type' => 'image',))) foreach($images as $image)
      {
        $thumbnail = wp_get_attachment_image_src($image->ID, $size);
        $yazi_resmi = $thumbnail[0];
      }
    else
    {
      $yazi_resmi = get_bloginfo('stylesheet_directory') . '/img/resim.jpg';
    }
    //$a = pathinfo($yazi_resmi);

    $upload = wp_upload_dir();
    $resim_adi = basename($yazi_resmi);
    $thumb_adi = $g.'_'.$y.'_'.$resim_adi;
    $thumb_path = $upload['path'].'/'.$thumb_adi;
    $thumb = $upload['url'].'/'.$thumb_adi;


    if(!file_exists($thumb_path))
    {
      require_once (TEMPLATEPATH . '/image-resize-class/resize-class.php');
      $resizeObj = new resize($yazi_resmi);
      $resizeObj -> resizeImage($g, $y, 'crop');
      $resizeObj -> saveImage($thumb_path, 100);
    }

    return $thumb;
  } 
+0
-0
Cevaba KatılıyorumKatılmıyorum
Cevap Yaz Yorum Yaz Arşivime Ekle Takip Et

Cevaplar

Hiç cevap bulunamadı. İlk cevabı siz yazın.